Sdružení Calla
  Dnes je 22. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Společná tisková zpráva sdružení Calla a Ekologický právní servis ze dne 17. 3. 2009

Elektrárny ve veřejném zájmu?

Poslanecká sněmovna Parlamentu bude na své, dnes zahájené schůzi projednávat novelu energetického zákona1).  Poslanci hospodářského výboru ve svém návrhu chtějí, aby se elektrárny o výkonu nejméně 100 MW zřizovaly a provozovaly ve veřejném zájmu2).  Takový návrh umožní příliš snadno vyvlastňovat pozemky v zájmu silných podnikatelských uskupení, bez ohledu na oprávněné nároky původních vlastníků pozemků. Ekologický právní servis a sdružení Calla s takovýmto vymezením zásadně nesouhlasí.

Deklarovat veřejný zájem na jednom typu staveb může přinést více problémů, než užitku. Nedoporučuje to ani Ústavní soud, když v jednom ze svých nálezů říká: "deklarování veřejného zájmu v konkrétně určené věci zákonem pokládá Ústavní soud za protiústavní3)".  Elektrárny jsou v územních plánech označovány jako veřejně prospěšné stavby, což je zcela dostačující podklad pro jejich povolování. Jakékoliv další zvýhodňování půjde na úkor lidí, kterým budou vyvlastňovány pozemky pro jejich stavbu.

Pavel Doucha řekl:
"Z právního hlediska se skutečně jedná o nesystémový krok. Proč mají být ve veřejném zájmu právě elektrárny a ne třeba čistírny odpadu, teplárny, automobilky či jiné průmyslové závody? V principu se jedná o stejnou věc - podnikatelský záměr je povýšen na veřejný zájem."

Edvard Sequens ze sdružení Calla doplnil:
"Pokud je institut veřejného zájmu použit u sítí pro přenos elektřiny, plynu nebo tepla, dá se to pochopit. U elektráren ale nikoliv. Firmy jako ČEZ by získaly další výhody k těm, které již požívají."


Kontakty:
Pavel Doucha, Ekologický právní servis
telefon: 608 873 437, email: pavel.doucha(zavinac)eps.cz
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Poznámky:
[1] Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
[2] Návrh hospodářského výboru:
V bodu 3 návrhu, v § 2 odst. 2 písm. a) se doplňuje nový bod 21, který zní:
"21. výrobnou elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení; výrobna elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.".
[3] Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. 24/04

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz