Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva sdružení Calla a Aliance pro energetickou soběstačnost
ze dne 22. března 2012

Vitásková střílí do obnovitelných zdrojů jako kovboj od boku

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) dnes na Mezinárodním energetickém regulačním fóru prohlásila, že zastaví podporu pro obnovitelné zdroje od roku 2014. Základem má být prý fakt, „že žádnou podporu nebudou potřebovat. [1]“ Cena větrných či solárních elektráren klesá, ERÚ by měl však ukázat ekonomickou analýzu, podle které klesne výrobní cena čisté energie pod úroveň elektřiny na českém trhu do zmíněných dvou let.
Případné zastavení podpory nově postavených obnovitelných zdrojů energie od roku 2014 by bylo v rozporu se zákony. Jak s nyní platným zákonem o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tak i s jeho novým zákonem o podporovaných zdrojích energie, pokud poslanci přehlasují prezidentovo veto.

V předchozích prohlášeních [2] Alena Vitásková plánovala zastavení podpory pro obnovitelné zdroje na základě překročení Národního akčního plánu do roku 2020 již v tomto roce. Analýza dat však ukázala, že k překročení hodnot daných Národním akčním plánem došlo pouze u solární energetiky [3+graf 1]. Další zdroje se drží pod limity danými plánem a některé – jako například biomasa – dokonce klesají. Současně ERÚ nemůže v současné době vyhodnotit plnění plánů pro celkový podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie, protože disponuje daty pouze k elektroenergetice.  Ale ani zde nejsou kompletní, viz odpověď ERÚ na otázky položené sdružením Calla [4].

Martin Sedlák, koordinátor Aliance pro energetickou soběstačnost řekl: „Podpora obnovitelných zdrojů je pouze dočasné opatření. Chvíle, kde větrné nebo solární elektrárny obstojí na trhu bez garantovaných cen a budou vyrábět levněji než fosilní nebo atomové zdroje bude skvělým úspěchem zelené energetiky. Takový okamžik nastane do konce tohoto desetiletí. Předsedkyně Vitásková by však měla ukázat analýzy, ze kterých usuzuje, že už tak bude v roce 2014. Bez nich mají podobná prohlášení podobu střelby od boku do zad.“
„Podpora pomocí garantovaných cen umožňuje průběžný růst větrných, solárních nebo biomasových elektráren, které snižují znečištění ovzduší nebo naši závislost na dovozu paliv. Současně pomáhají pronikat moderním zdrojům na trh, který je ovládaný skrytě podporovanými fosilními nebo atomovými zdroji. S plánem na omezení podpory zelené energetice by Vitásková měla přijít také se započítáním škodlivých dopadů na krajinu a zdraví pro uhelné elektrárny, nebo odstranění nepřímých dotací pro atomové,“ dodává Martin Sedlák.
Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Silná slova paní předsedkyně Vitáskové bohužel nejsou založena na znalosti platných zákonů, ale ani na faktech. Například tvrzení, že cíle národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje pro rok 2020 budou naplněny již v tomto roce je zcela nesmyslné.“

 

Kontakty:

Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz  
Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.:737 128 471, e-mail: martinxsedlak(zavinac)gmail.com

 

Další informace:

  [1] http://www.financninoviny.cz/zpravy/eru-zastavi-podporu-novych-obnovitelnych-zdroju-od-r-2014/772175
  [2] Např. tisková zpráva Energetického regulačního úřadu z 22. února 2012: http://www.eru.cz/user_data/files/tiskove%20zpravy/2012/TZ%20NAP%20final%2022022012.pdf
  [3] Zastavit, nebo podpořit obnovitelné zdroje? Reakce na prohlášení předsedkyně Energetického regulačního úřadu, informační list shrnující mylné prohlášení ERÚ
  [4 ] Otázka Calla: Podle jakých konkrétních dat předpokládáte, že "celkově dojde k dosažení plánovaných hodnot roku 2020 v OZE ještě v letošním roce"; prosíme, uveďte rovněž, jaký byl stav ve využívání OZE v roce 2011 a to celkově v konečné spotřebě energie, dále v sektorech elektrické energie, tepla a kapalných biopaliv, ze kterého patrně odvozujete svůj předpoklad;
  Odpověď ERÚ:  K dosažení cílových hodnot stanovených v NAP pro obnovitelné zdroje dojde u fotovoltaických elektráren a malých vodních elektráren. Skutečné množství výroby obnovitelných zdrojů energie za rok 2011 dosud není známo. V roce 2010 došlo ke splnění indikativního cíle ve výši 8 % podílu elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě elektřiny v ČR. Zároveň předesíláme, že vyhodnocování cílů stanovených NAP pro obnovitelné zdroje energie je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

   


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz