Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 18. dubna 2012

Nová stěna pro břehule ve Lžíně

     V rámci letošních aktivit na ochranu břehulí obnovila Calla opět i hnízdní stěnu v Přechodně chráněné ploše Pískovna Lžín na Soběslavsku. Díky pravidelné péči patří lokalita k největším hnízdištím břehulí v jižních Čechách.

     V loňském roce vyhrabaly břehule v této pískovně celkem 360 hnízdních nor a ta se tak stala druhým největším hnízdištěm tohoto ohroženého ptáka v jižních Čechách. Lžínská pískovna je významná i pro jiné ohrožené druhy živočichů, např. některé druhy blanokřídlého hmyzu hnízdící v břehulí stěně. V mělkých tůňkách se také rozmnožují chránění obojživelníci, např. čolek obecný.

     „Obnova hnízdní stěny ve Lžíně a dlouhodobá péče o tuto přírodovědně cennou lokalitu by nebyla možná bez majitele pískovny pana Dr. Františka Dusbábka, jemuž musíme za jeho vstřícný přístup poděkovat,“ říká Jiří Řehounek, který se v Calle věnuje ochraně a ekologické obnově pískoven.

     Calla ve spolupráci s expertem Petrem Henebergem a dalšími organizacemi i jednotlivci dlouhodobě sleduje populaci břehulí v jižních Čechách a podniká úspěšná opatření k její ochraně. Díky pravidelné obnově několika hnízdních stěn ročně se podařilo zastavit rapidní pokles početního stavu břehulí, při němž zmizelo mezi lety 1999 a 2009 55 % hnízdících párů a 58 % lokalit, kde břehule hnízdily.

     „Ačkoli získávání finančních prostředků na údržbu hnízdních stěn je stále těžší, zatím se nám daří obnovovat alespoň tři ročně. Právě mizení vhodných hnízdišť je totiž hlavním faktorem, který způsobil úbytek břehulí v České republice,“ říká Olga Dvořáková z Cally, která má na starosti koordinaci zásahů v pískovnách.

     V letošním roce jsme uskutečnili obnovu hnízdních stěn a několik drobnějších zásahů ve prospěch břehulí díky podpoře Nadace Partnerství a také mnoha dárců v rámci projektu „Adoptujte břehuli!“, kteří přispívají symbolickou adopcí několika břehulích párů k ochraně cenných lokalit v pískovnách. Bližší informace o projektu, možnostech jeho podpory a břehulích naleznou zájemci na stejnojmenném webu (www.calla.cz/brehule).

 

Kontakt:

Jiří Řehounek (Calla) – 605 066 898, RehounekJ(zavinac)seznam.cz

 

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, SFŽP ČR a MŽP.

Nadace Partnerství zpcr mpcr
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz