Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva sdružení Calla a Aliance pro energetickou soběstačnost ze dne 25. dubna 2012

Tragikomická Vitásková ladí energetiku na národoveckou notu

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) dnes na tiskové konferenci [1] oznámila plán zastavit podporu pro nové obnovitelné zdroje od roku 2014. Argumentaci opírá o ekonomické důvody. Sluneční, větrné nebo biomasové zdroje přitom snižují neúměrnou závislost Česka na uhlí a pomáhají srazit znečistění. Vitásková tak svým plánem reálně ohrožuje zdraví milionů Čechů, kteří musí čelit smogu.
Zastavení podpory nově postavených obnovitelných zdrojů energie od roku 2014 by bylo v rozporu se zákony. Jak s nyní platným zákonem o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tak i s  novým zákonem o podporovaných zdrojích energie, pokud poslanci příští týden přehlasují prezidentovo veto [2].

Energetický regulační úřad může snížit výdaje spotřebitelů elektřiny, když místo zákazu podpory čistých zdrojů zruší dotace pro falešné obnovitelné zdroje. Nová legislativa zachovává podporu pro:

  • spoluspalování dřevní štěpky a hnědého uhlí v málo účinných elektrárnách ČEZ až do roku 2015. Spoluspalování však tlačí nahoru cenu štěpky pro drobné odběratele: rodiny i obecní a městské výtopny na biomasu.
  • spalování netříděného komunálního odpadu, kdy cenné suroviny skončí ve spalovnách

Drtivá většina české energetiky je závislá na spotřebě fosilních paliv. Přitom právě tyto zdroje jsou nepřímo zvýhodněny tím, že nenesou náklady za ničivé dopady na zdraví a škody na životním prostředí:

  • spálení uhlí, které se nalézá za územními ekologickými limity, by vedlo k externím nákladům ve výši až 1 334 miliard Kč [1]. Jediný důl tedy vyvolá rozsáhlé škody na domácí ekonomice, kterým může pomoci zabránit pouze postupný růst obnovitelných zdrojů v kombinaci se zvyšováním energetické efektivity budov a průmyslu.

Vitásková paradoxně navrhuje zastavení podpory v době, kdy i konzervativní instituce typu Mezinárodní energetické agentury (IEA) pochopily, že je postupný růst čistých zdrojů nezbytný:

  • „Bez okamžité a radikální změny politického směru se svět zamkne v nejisté, neefektivní a na fosilních palivech závislé energetice. Obnovitelné zdroje hrají klíčovou roli k dosažení trvalého zajištění energie a energetické bezpečnosti. Jejich význam bude růst v dalších desetiletích," říká výkonná ředitelka IEA Maria van der Hoeven [4].

ERÚ zneužívá v argumentaci proti obnovitelným zdrojům jejich cenu. Přitom například náklady na distribuci představují největší platbu na faktuře za elektřinu, u domácností šplhá až ke 40 procentům. Podíl platby za obnovitelné zdroje se pohybuje okolo 10 procent.

Martin Sedlák, koordinátor Aliance pro energetickou soběstačnost řekl: „Podpora obnovitelných zdrojů je pochopitelně pouze dočasné opatření. Chvíle, kdy větrné nebo solární elektrárny obstojí na trhu bez garantovaných cen a budou vyrábět levněji než fosilní nebo atomové zdroje bude skvělým úspěchem zelené energetiky. Takový okamžik nastane do konce tohoto desetiletí. Předsedkyně Vitásková by však měla ukázat analýzy, ze kterých usuzuje, že už tak bude v roce 2014. Bez nich vedou podobná prohlášení podobu českou energetiku do pravěku.“
„Tvrzení Vitáskové, že brání národní zájem před Evropou je tragikomické. Její plán naopak zvýší energetickou závislost Česka na Rusku i uhlí,“ dodává Martin Sedlák.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Rozhodnutí paní Vitáskové znamená, že se rozhodla neplnit evropskou legislativu a cíle, ke kterým se Česká republika zavázala. Rizika pro obnovitelné zdroje nejsou jen v plánech ERÚ, ale také v úředních bariérách, znejistění trhu vyvolané politickými zásahy i nesmyslně tvořené energetické koncepci s předpokladem vytlačení čisté energetiky z Česka.“

 

Kontakty:

Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.:737 128 471, e-mail: martinxsedlak(zavinac)gmail.com
Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 

Další informace:
[1] http://www.financninoviny.cz/zpravy/eru-zastavi-podporu-novych-obnovitelnych-zdroju-od-r-2014/786602
[2] Informační list Zastavit nebo podpořit obnovitelné zdroje? Aliance pro energetickou soběstačnost, duben 2012, přiložen ke zprávě
[3] Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku, Jan Melichar, Vojtěch Máca, Milan Ščasný Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze, Praha, únor 2012
[4] http://www.iea.org/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=428

 


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz