Sdružení Calla
  Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva starostů a občanských sdružení z lokalit vybraných pro hledání hlubinného úložiště jaderných odpadů ze dne 12. března 2013

Ministře Kubo: k hlubinnému úložišti férově

PRAHA – Výzvu „K hlubinnému úložišti férově“, kterou na svém setkání 26. února přijali starostové měst a obcí a zástupci občanských sdružení z lokalit, kde stát zvažuje umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, podpořilo do dnešního dne 123 starostů měst a obcí, 27 sdružení a další jednotlivci i subjekty. Výzvu dnes zástupci podepsaných předávají na Ministerstvu průmyslu a obchodu, tak, aby se dostala do rukou ministrovi Martinu Kubovi.  Dalším členům vlády a Parlamentu ji odešlou v následujících dnech.

    Ve výzvě podepsaní požadují obnovu demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Důvodem jsou kroky Ministerstva průmyslu a obchodu, které přestalo brát ohled na názory obyvatel dotčených lokalit a porušilo sliby o dobrovolnosti dalších průzkumů.

    Stavba a provoz hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva výrazně a natrvalo zasáhne do života obyvatel žijících ve vybraném regionu. Vzhledem k výjmečnosti projektu je nezbytné, aby obyvatelé dotčené lokality byli s jeho realizací srozuměni a vyslovili s ní souhlas. Již více jak deset let obce iniciativně usilují o změnu zákonů, která by zavedla možnost spolurozhodovat o výběru místa pro výstavbu úložiště. Jak lze ilustrovat na příkladech Finska, Švédska či Francie, respekt k názoru obcí  nikdy neblokuje, ale naopak vždy otevírá cestu k výstavbě úložiště.

Podepsaní v textu výzvy „K hlubinnému úložišti férově“  žádají ministry, poslance a senátory, aby:

  • prosadili přijetí zákona, který posílí postavení obcí, na jejichž území by mohlo vzniknout hlubinné úložiště
  • se zasadili o dodržování evropské legislativy, zejména směrnice Rady 2011/70/EURATOM;
  • nepřipustili zahájení průzkumných prácí v žádné z lokalit, dokud nebude legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu
  • respektovali názor obyvatel obcí v místech pro budoucí úložiště, přistupujte k nim otevřeně, konzistentně a bez úkladů
  • zajistili vysoká bezpečnostní kritéria výběru lokality hlubinného úložiště

Celý text výzvy včetně seznamu podepsaných.

Karel Zrůbek, starosta města Horažďovice řekl: „Nechceme nic jiného, než aby se stát choval korektně, komunikoval a dodržoval dříve deklarované sliby, dohody a závazné evropské normy. Žádáme, aby se stát veřejně nezaštiťoval dialogem s obcemi, když následně nerealizuje to, co s nimi konzultoval, a naopak to co činí, s obcemi nekonzultoval.“

Edvard Sequens ze sdružení Calla doplnil: „Nejprve je třeba dobře nastavit pravidla, podle kterých se bude hledat místo pro jaderný odpad. Je to problém na mnoho generací, proto nelze podcenit ani bezpečnost, ani obejít názor lidí, pod jejichž domy by odpad mohl skončit. V zákonech garantovaná jasná pravidla ale zatím chybí.“

 

Další informace mohou poskytnout:

  • Jana Nožičková, starostka obce Rudíkov (lokalita Horka), místopředsedkyně Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti, e-mail: ou.rudikov(zavinac)rudikov.cz, tel.: 724 193 919
  • Petr Čechura, SOS Lubenec (lokalita Čertovka), tel.: 606 932 820

 


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz