Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva neziskových organizací CALLA, CDE, GREENPEACE, HNUTÍ DUHA, KOŘENY a ZELENÝ KRUH ze dne 25. července 2013

Oprava šesti chyb ministra: Zdvojnásobení Temelína je hrozba pro další generace, životní prostředí i naše peněženky

Nevládní organizace upozorňují, že mnohé výroky nového ministra životního prostředí Tomáše Podivínského týkající se jaderné energetiky jsou v lepším případě nedorozuměním. Ministr Podivínský, který svou diplomatickou kariéru spojil s prosazováním Temelína, nyní bez ohledu na pravdu hájí stavbu dalších dvou reaktorů.

Stavba nových jaderných bloků v Temelíně, jejichž produkce elektřiny je dle návrhu Státní energetické koncepce určená pro vývoz, představuje zbytečné riziko pro obyvatele na řadu generací, zvyšuje naši závislost na dovozu jaderného paliva, prohlubuje nevyřešený problém s radioaktivním odpadem. ČEZ pro jejich výstavbu požaduje od státu finanční záruky, které mohou české domácnosti a průmysl zatížit platbami výrazně vyššími než součet odhadované podpory pro všechny obnovitelné zdroje dohromady: za dobu životnosti elektrárny přes 1,5 bilionu korun. [1]

Ministr Podivínský se již v prvním týdnu po svém jmenování za rozšiřování Temelína několikrát postavil. Uvedl přitom, že už během mandátu úřednické vlády může ČEZ vyhlásit vítěze tendru. Vláda přitom má, podle jeho názoru, rezignovat na výkon vlastnických práv a nechat rozhodovat pouze vedení ČEZu [2]. Na ministrovy výroky jsme se proto rozhodli reagovat a uvést je na pravou míru:

Jan Skalík z asociace Zelený kruh (jan.skalik@zelenykruh.cz, 607 185 686) k legitimitě fakticky rozhodnout uvádí:  „Vláda dosazená Zemanem nevzešla z rozhodnutí voličů. Nemá proto právo fakticky rozhodnout o zřetelně nadbytečné elektrárně, která bude každého včetně nemluvňat stát při nejmenším 30 000 korun.“ [3]

„Podezření z korupce politiků navázaných na ČEZ je při prokazatelně nevýhodné investici příliš vysoké. Tím spíše, že Temelín je dle BIS jedním z hlavních zájmů ruských zpravodajců.Podivínský nemůže z českých politiků toto podezření sejmout tím, že „nechá rozhodnout“ pouze ČEZ.“  [4] [5]

Ministr řekl: „Investice do stabilních zdrojů typu JETe zajišťuje energetickou stabilitu naší země na generace dopředu.“ [6], dále „A jsem za to, že výstavba, diskuse, věcná diskuse o dostavbě třetího a čtvrtého bloku nemá jenom parametr ekonomický, tak jak se to často publikuje, ale je to právě parametr ekologický, parametr surovinové, energetické bezpečnosti a také politické nezávislosti naší země a to je pro mě velmi důležité.“ [7] a z aktivních peletek si dokáže naše ve srovnání s pěti světovými velmocemi přeci jen malá země vyrobit palivové články sama“ [8]

Edvard Sequens z Calla – Sdružení za záchranu prostředí (edvard.sequens@calla.cz, 602 282 399) k energetické nezávislosti a odkazu na budoucí generace uvádí:
„Dalšími reaktory jen zvýšíme závislost na dováženém jaderném palivu – naší těžbou uranu dokážeme pokrýt sotva polovinu dnešních potřeb, neumíme ho obohatit, ani z něj vyrobit jaderné palivo, jakkoliv si nový ministr myslí opak.“  
„Rozhodnutí o dalších reaktorech je zároveň rozhodnutím o dalších tisících tun vysoce radioaktivního odpadu, který nemáme kde uložit – hlubinné úložiště obyvatelé obcí, pod kterými by mohl skončit, nikde nechtějí. Není se co divit, ovlivňovalo by nejen jejich životy, ale také stovek generací jejich potomků.“

Ministr řekl: „Jaderná elektrárna je čistý, bezuhlíkatý zdroj elektrické energie, i proto jej podporuji.“ [7]

Barbora Hanžlová z Centra pro dopravu a energetiku (barbora.hanzlova@ecn.cz, 605 276 909) k emisím jaderných elektráren uvádí:
„Stejně jako není jaderná energetika řešením změny klimatu, tak není atomová elektrárna bezemisní. Zahrneme-li emise z těžby, zpracování a přepravy paliva, ale i emise z výroby materiálů pro stavbu samotné elektrárny, v přepočtu na kilowatthodinu získané elektřiny zatěžují atomové elektrárny klima až třicetkrát více než větrné elektrárny.“ [9]
 „Pokud by už nyní gigantický Temelín narostl na dvojnásobek, bylo by jej potřeba pro případ odstávek či havárie zálohovat i dvojnásobným množstvím uhelných a plynových elektráren. Tyto záložní elektrárny by přitom v jejich běžném provozu čisté ani zdaleka nebyly. Postavení dalšího Temelína prostě znamená dvojnásobné zakonzervování špinavé energetiky, než jaké máme kvůli jeho nynějším dvěma blokům.“

Ministr řekl: „Já jadernou energii považuji za vysoce ekologický, bezuhlíkatý zdroj a pro mě není jaderná energie nic od ďábla, není to nic, co by zatěžovalo životní prostředí tak jako například uhelné elektrárny, ale i v podstatě jiné elektrárny na fosilní paliva.“ [6] a v návaznosti na to uvedl Já sám osobně jsem proti prolomení těžebních limitů.“ [6]

Vladimír Buřt místostarosta Horního Jiřetín a člen o.s. Kořeny (vladimir.burt@email.cz, 724 081 095) k souvislostem těžby severočeského uhlí a Temelína uvádí:

"Když politici obhajovali dokončení prvních temelínských bloků, argumentovali i tím, že Temelín umožní odstavit řadu uhelných elektráren v severozápadních Čechách a sníží se tlak na těžbu uhlí za limity. Bohužel se tak nestalo, tlak těžařů pokračuje i dnes.“
„Obávám se, že Temelín bude rozšířen, ale těžba ve velkolomech a výroba elektřiny ve špinavých uhelných elektrárnách budou v neztenčené míře pokračovat a i nadále budou sužovat celé Podkrušnohoří a celý Ústecký kraj dalších mnoho desetiletí."

Ministr řekl:„A i vy si jistě budete chtít i nadále ráno uvařit kávu a v práci zapnout počítač, jako miliony dalších spoluobčanů, a to téměř v jeden okamžik – tolik energie ale ani vítr, ani slunce bohužel nezajistí." [7] a dále prohlásil    Čili ta kvalita života roste a s kvalitou života roste spotřeba elektrické energie. To je zákon.“ [6]

Jan Beránek, vedoucí energetické kampaně Greenpeace International (mobil tiskové mluvčí: 603 443 140, jan.beranek@greenpeace.org) k bezpečnostním rizikům a kvalitě života uvádí:
" Než začne pan ministr Podivínský mluvit o kvalitě života spojené s jádrem, možná by mohl zajet do Japonska a zkusit to říct těm více než 150 000 lidem, které Fukušima připravila prakticky o všechno, včetně domovů a o živobytí. Stovkám dalších, kteří v důsledku fukušimské havárie přišli o život, už to říct nestihne. Firmy, které na stavbě a provozu téhle elektrárny vydělaly miliardy, přitom nemusely obětem zaplatit na kompenzacích ani vindru. Naopak, teď vydělávají další miliardy na likvidaci havárie, kterou způsobily. To sice možná je skoro trvale udržitelný byznys, ale s ekologií ani se spravedlivou společností tenhle sektor nemá naprosto nic společného."
"Panu Podivínskému možná uniklo, že poměr investic, instalovaných kapacit i objemu výroby v jádru a v obnovitelných zdrojích se v posledních deseti letech úplně otočil. Obnovitelné zdroje už dnes vyrábějí více elektřiny než jádro ve třech ze čtyř největších ekonomik světa: v Německu, v Číně a v Japonsku, stejně tak i třeba v rychle rostoucích ekonomikách, jako je Indie nebo Brazílie. Jen v loňském roce se dokončilo tolik větrných a solárních elektráren, že jejich reálná výroba odpovídá kapacitě dvaceti velkých reaktorů. Ty se ale ve stejném roce dokončily jen tři."
"Růst ekonomiky se může obejít bez nárůstu spotřeby energie a elektřiny, což empiricky ukazuje příklad USA nebo většiny zemí EU." [10]

Ministr řekl: „S růstem HDP prokazatelně roste i spotřeba energie, i přes všechny úspornější spotřebiče a technologie. Nové silné - jaderné - zdroje bychom nepotřebovali, pokud by se naše společnost dohodla na tom, že výrazně omezí svůj dosavadní životní standard, tedy že se budeme mít hůř, než okolní, srovnatelné země. Pokud se chceme mít lépe, bez velkých stabilních zdrojů se prostě neobejdeme.“ [7], a dále „Především je potřeba vyjít ze scénáře, který je verifikovaný nejen našimi odborníky, ale také v Evropské unii, že při růstu hrubého domácího produktu roste spotřeba elektrické energie přes všechna úsporná opatření ať už na straně spotřebičů nebo na straně energetické náročnosti budov kupříkladu.“ [6]

Martin Mikeska, vedoucí kampaně Velká výzva z Hnutí DUHA (martin.mikeska@hnutiduha.cz, 603 780 670) k roli jádra ve výhledu české energetiky uvádí:
 „Samozřejmě, že pokud investujeme do chytrých inovací, můžeme snižovat spotřebu energie a přitom zvyšovat naši prosperitu. Stačí se podívat do Německa, kde hrubý domácí produkt roste a spotřeba elektřiny stagnuje. V Dánsku dokonce klesá. Ministři ale musí přestat žvanit o snižování životního standardu a začít s promyšlenou podporou pro pasivní domy, supermoderní spotřebiče a podobně.“

Poznámky:

[1] Návštěva ministra Podivínského v Temelíně nás přijde na 1 440 miliard, http://www.komoraoze.cz/Komora_OZE/Aktualne_files/TZ_temelin_podivinsky_komora%20OZE.pdf

[2] ČRo: Tomáš Podivínský ve Dvaceti minutách Radiožurnálu, 18. 7. 2013:
Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Možná si nerozumíme úplně. Já po vás nechci, abyste predikoval, jak by vláda rozhodla, jde mi o to, jestli si myslíte jako jednak bývalý náměstek a prostě vládní úředník, že by tento postup byl vůbec možný, jestli náhodou momentem, kdy ČEZ, polostátní firma, vyhlásí vítěze, jestli prostě už se s tím nedá nic dělat? Jestli se to už nedá vzít zpátky z pohledu vlády?
Tomáš PODIVÍNSKÝ, ministr životního prostředí:
Já si myslím, že by vláda měla při výkonu svých vlastnických práv v ČEZu ten výsledek respektovat.“

[3] Energostat: Garance elektřině z Temelína by ohrozila domácí konkurenci, http://energostat.cz/temelin.html, Candole Partners: Temelínomika, http://www.candole.com/research

[4] Výroční zpráva BIS za rok 2011 (za rok 2012 stále není dostupná): „Jedním z hlavních zájmových témat zpravodajských služeb RF byla energetika, včetně tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Ruské zpravodajské důstojníky však bylo možno zaznamenat i na různých společenských či networkingových akcích, kde se snažili utužovat staré kontakty a poznávat nové lidi.“ Více na http://www.bis.cz/n/2012-08-22-vyrocni-zprava-2011.html.

[5] HN: Politici a lobbisté ČEZ, http://zpravy.idnes.cz/politici-a-lobbiste-cez-se-nahodne-sesli-na-dovolene

[6] HN: Pokud si budete chtít uvařit kávu, potřebujete jádro. Ministr ŽP hájí Temelín, 15. 7. 2013: http://zpravy.ihned.cz/c1-60239890-podporuje-temelin-kritizuje-obnovitelne-zdroje-ministr-podivinsky-online

[7] ČRo: Tomáš Podivínský ve Dvaceti minutách Radiožurnálu, 18. 7. 2013: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/1236689

[8] PL: Ministr Podivínský - Výstřel slepou patronou: www.parlamentnilisty.cz/parlament/politici-volicum/Ministr-Podivinsky -Vystrel-slepou-patronou-279163

[9] Atomový celek vyprodukuje 30-120g CO2/kWh. S narůstající těžbou rud s nižším obsahem uranu vzrůstá emisní zatížení na 250g CO2/kWh. Je to méně než vznikne těžbou a spálením uhlí (1000–1200g CO2/kWh) a zemního  plynu (cca 60 g CO2/kWh), ale více oproti obnovitelným  zdrojům (větrné elektrárny do 7g CO2/kWh, vodní elektrárny cca 20g CO2/kWh atd.). Viz: Fritche, U. 2006. Comparison of greenhouse gas emissions and abatement cost of nuclear and alternative energy options from a life cycle perspective, ÖkoInstitute.
Wallner A., Wenisch A. 2011. Energy balance of Nuclear Power Generation, Austrian Institute of Ecology, Wien.

[10] Viz: Steinberger J., Roberts T. 2010. From constraint to sufficiency: The decoupling of energy and carbon from human needs, 1975–2005. Ecological Economics, Volume 70: 2.


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz