Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva ekologických organizací Arnika, Calla, Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA, Frank Bold, Greenpeace, Jihočeské matky a Zelený kruh ze dne 19. listopadu 2013

Občané mají šanci ovlivnit budoucnost energetiky. Nadlouho patrně poslední

Už jen tři týdny lze vznášet námitky k návrhu státní energetické koncepce

Každý člověk se zájmem o své zdraví, peněženku, přírodu, životní prostředí a budoucnost České republiky může do 11. prosince vyjádřit svůj názor na státní energetickou koncepci. Ekologické organizace proto připravily portál www.energetickakoncepce.cz, z něhož mohou lidé poslat své připomínky a vyjádření [1]. Je určen všem, kteří chtějí moderní ekonomiku založenou na energetické efektivitě a čisté obnovitelné energii a nechtějí platit vysoké účty za energii, bourat severočeské vesnice kvůli těžbě uhlí, ohrožovat klima a stavět nové jaderné reaktory či obří spalovny podle návrhu ministerstva průmyslu.

Další příležitostí diskutovat možnosti zajištění našich energetických potřeb je veřejné projednání návrhu koncepce pořádané ministerstvem průmyslu ve čtvrtek 21. listopadu od 15 hodin v hotelu Ambassador v Praze [2].
Sdružení Centrum pro dopravu a energetiku a Calla pak připravily veřejnou debatu pod názvem „Quo vadis, státní energetická koncepce?“ ve čtvrtek 5. prosince od 16 hodin v Domě techniků na Novotného lávce v Praze, při níž vystoupí i ekonomičtí a energetičtí analytici (pozvánka v příloze).
Ekologické organizace předložené koncepci ministerstva průmyslu vytýkají zejména to, že:

  • nepracuje dostatečně s potenciálem energetické efektivity a zachovává tak zbytečně vysokou spotřebu energetických zdrojů
  • nerespektuje potřebu výrazného snížení emisí skleníkových plynů kvůli riziku globální změny klimatu
  • nezaručuje, že zůstanou zachovány územní ekologické limity těžby hnědého uhlí, která chrání před vyhnáním z domova tisíce obyvatel Horního Jiřetína, Černic a další severočeských měst a obcí
  • staví překážky pro využití možností čistých obnovitelných zdrojů energie
  • předpokládá masivní finanční podporu kontroverzních projektů, jako jsou nové jaderné reaktory nebo spalovny nevytříděného komunálního odpadu

Ekologické organizace požadují, aby  aktualizace státní energetické koncepce byla vrácena k přepracování. Ministerstvo průmyslu totiž opakovaně nerespektuje zákonný požadavek na důkladné posouzení více variant a nesplnilo ani v dalších bodech požadavky ministerstva životního prostředí [3].
 
Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl:
Je ministerská koncepce v souladu s evropskými strategiemi snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a maximalizace energetické efektivity, anebo kráčí v evropském protisměru? Jak si v následujících třiceti letech můžeme poradit se spotřebou energetických zdrojů,  znečištěním ovzduší, dovozem paliv či centralizací energetiky? O tom všem by se nyní měla vést co nejširší veřejná debata.“
Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl:
„Průzkum veřejného mínění ukazuje, že většina veřejnosti preferuje energetickou koncepci postavenou na energetické efektivnosti a rozvoji obnovitelných zdrojů [4]. Nyní máme všichni výbornou šanci seznámit se svým pohledem úředníky ministerstva průmyslu, kteří pádlují v protisměru s domácím veřejným míněním i Evropou. Čím více lidí ji využije, tím lépe.“
Jan Rovenský z Greenpeace uvedl:
„Možná vás nezajímá, jaké účty za elektřinu budete platit další čtvrtstoletí. Možná je vám jedno, když bude stát i vaším jménem podporovat byznys uhlobaronů proti obyčejným lidem, jejichž domovy v severních Čechách jsou ohrožené zbouráním kvůli těžbě uhlí. Možná chcete, aby Česká republika dál vyvážela do zahraničí víc elektřiny, než spotřebují všechny tuzemské domácnosti dohromady. V tom případě je všechno v pořádku, úředníci ministerstva průmyslu to zařídí za vás. V opačném případě jim ale neváhejte své výhrady napsat, nebo jim je ještě lépe přijďte říct ve čtvrtek osobně. Další podobnou příležitost mít pravděpodobně v nejbližších letech nebudete.“
Jan Nezhyba z Arniky dodal:
„Ministerští úředníci pro nás plánují každoroční dávku statisíců tun nebezpečných odpadů s obsahem dioxinů a těžkých kovů. Jejich prospalovnářská koncepce podváže recyklaci a nechá doslova prolétnout miliardy toxickým komínem. Web určený veřejnosti k připomínkám i veřejné projednání koncepce jsou neopakovatelnou příležitostí, kdy mohou lidé politikům a úředníkům říct, že takhle si moderní energetiku a odpadové hospodářství nepředstavují.“

 

Kontakty:

Jan Šrytr, Frank Bold, 775 154 087, jan.srytr(zavinac)frankbold.org
Edvard Sequens, Calla, 602 282 399, edvard.sequens(zavinac)calla.cz
Karel Polanecký, Hnutí DUHA, 775 778 202, karel.polanecky(zavinac)hnutiduha.cz
Jan Rovenský, Greenpeace, 734 620 844, jan.rovensky(zavinac)greenpeace.org
Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku, 605 276 909, klara.sutlovicova(zavinac)ecn.cz
Jan Nezhyba, Sdružení Arnika, 739 593 364, jan.nezhyba(zavinac)arnika.org
Daniel Vondrouš, Zelený kruh, 724 215 068, vondrous(zavinac)zelenykruh.cz
Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky, 603 516 603, jihoceske.matky(zavinac)ecn.cz

 

Poznámky:

[1] Veřejné připomínkování je součástí procesu posuzování vlivů Státní energetické koncepce na životní prostředí. Jeho výsledkem bude tzv. stanovisko ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů návrhu na životní prostředí, bez nějž vláda nemůže koncepci schválit. Stanovisko musí zohledňovat připomínky předložené veřejností v průběhu posuzování. Připomínky lze posílat rovnou i na info@mzp.cz.
[2] Všechny potřebné oficiální dokumenty a informace k hodnocení Aktualizace státní energetické koncepce České republiky včetně pozvání na veřejné projednání najdete v informačním systému CENIA.
[3] Požadavek na dopracování variantních scénářů vzneslo ministerstvo životního prostředí v rámci zákonného procesu, který posuzuje environmentální dopady koncepcí. Ekologické organizace předložily k posouzení vlastní scénáře zveřejněné v publikacích Chytrá energie a Energetická [r]evoluce, na nichž se podílely renomované zahraniční odborné instituce. Počítají s maximálním využitím možností energetické efektivity a potenciálu obnovitelných zdrojů a ukazují, že přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku je možný i při postupném útlumu jaderné energetiky. Tyto pozitivní scénáře však ministerstvo průmyslu ponechalo bez povšimnutí, namísto nich jen formálně porovnalo aktuální návrh se scénářem, který v roce 2004 vypracoval tým tehdejšího náměstka ministra průmyslu Martina Peciny.
[4] http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2012/11/ver_mineni_hnuti_duha_9_12.pdf

 

V příloze:

Pozvánka na veřejnou debatu 5. prosince 2013 „Quo vadis státní energetická koncepce?“


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz