Sdružení Calla
  Dnes je 24. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 1. dubna 2016

Městská a postindustriální krajina jako příležitost pro ochranu přírody

 

O tom, že opuštěné těžební prostory nebo intravilány měst se stávají zajímavými útočišti pro mnoho ohrožených i běžných druhů, se ví již dlouho. Využití těchto na první pohled nehostinných ploch pro ochranu přírody se věnuje nový projekt neziskové organizace Calla.

„Naše aktivity v oblasti ochrany opuštěných pískoven, kamenolomů nebo odkališť jsou dlouhodobější. V posledních letech k nim přibývá i ochrana městské přírody. Dostali jsme se k nim prostřednictvím aktivit na ochranu brouků vázaných na staré stromy, pro které se staly důležitým útočištěm městské a zámecké parky nebo aleje podél silnic,“ vysvětluje vznik projektu jeho autor Jiří Řehounek z Cally.

Přírodu ve městě nemusíme chránit jen pasivně. Existuje řada možností, jak ji aktivně podpořit. Spoustu možností  mají nejen úřady a firmy, ale i běžní občané. Spousta věcí se dá vytvořit na městské zahradě, pro některé postačí dokonce i balkón. Městské pozemky i zahrádky mohou oživit nové přírodní prvky, např. tůňky, hmyzí hotel nebo dokonce umělá písečná duna.

„Anglické trávníky už v Anglii vůbec neletí. Místo nich se dostal do módy tzv. butterfly gardening, v doslovném překladu motýlí zahradničení. Náš projekt by měl přispět k tomu, aby se i v českých parcích a zahradách dařilo motýlům, samotářským včelám, čolkům a dalším užitečným a zajímavým tvorům. Často stačí jen málo, abychom jim usnadnili ve městech život,“ říká Jiří Řehounek.

V rámci projektu proběhne odborný seminář „Přírodě blízká péče o městskou zeleň“, který představí moderní trendy v ochrany biologické rozmanitosti ve městech. Vznikne také nová webová stránka se stejnou tématikou. Ochranu postindustriálních lokalit v projektu zastupuje obnova hnízdní stěny pro břehule a samotářské včely v pískovně Lžín nebo pokračování geocachingových aktivit v ochraně přírody. Po celý rok bude veřejnosti k dispozici také ekoporadna Cally, v níž zodpovíme dotazy (nejen) s tématikou projektu.

 

Kontakt:

Kontakt: Jiří Řehounek (Calla) – 605 066 898, RehounekJ@seznam.cz

 

Projekt „Nové přístupy k ochraně urbánních a postindustriálních stanovišť“ byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz