Sdružení Calla
  Dnes je 12. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Cally ze dne 16. května 2016

Vládní podpora do sanací po těžbě uranu, ne do otevírání nových dolů

 

Premiér vlády Bohuslav Sobotka dnes po dvou letech opět navštívil státní podnik DIAMO v Dolní Rožínce. Otevření nového uranového dolu u Brzkova na Vysočině, které tu březnu 2014 podpořil jako řešení zaměstnanosti pro horníky z oblasti Bystřicka, se ukázalo ekonomicky nesmyslné. Nesouhlasí s ním ani starostové a občané Brzkova, Věžnice, Přibyslavi či Polné.   V prosinci 2014 vláda přesto odsouhlasila kroky k přípravě těžby zdejších nevelkých uranových ložisek uranu [1]. Diamo již požádalo o rozšíření chráněného území ložiskového území, které by omezilo práva dotčených obcí.

Vládní podpora místo toho musí směřovat do proměny dlouholetou těžbou poznamenaného regionu – nových pracovních příležitostí na Bystřicku, zkvalitnění dopravní obslužnosti a do vyčištění následků po těžbě a zpracování uranu. Zvláště velkým a nákladným problémem bude sanace dvou odkališť KI a KII, v nichž na ploše větší než 90 ha leží 15,5 milionu tun radioaktivního rmutu. Konkrétní plán na jejich zabezpečení však zatím předložen nebyl.

Už i ministr průmyslu Jan Mládek zjistil, že těžba uranu u Brzkova by byla ekonomickým propadákem [2] a ztotožnil se tak s argumentací spolků [3]. Investice více než 2 miliard korun do otevření nového dolu by následně znamenala produkci cenově nekonkurenceschopného uranu bez valného efektu v naší energetické nezávislosti.  Navíc by problém sanace dnešních odkališť a úpravny uranové rudy jen odložila o dvě desítky let.

Edvard Sequens z Cally řekl: „Rozhodnutí vlády o přípravě těžby u Brzkova by měli ministři bezodkladně přehodnotit, žádost o rozšíření chráněného ložiskového území nechat  stáhnout a namísto toho připravit plán na urychlenou sanaci odkališť a dalších pozůstatků těžby.“

 

Další informace může poskytnout:

Ing. Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 

Poznámky:

[1] Usnesení vlády č. 1086 z 22. 12. 2014, https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9SJADZ6T
[2] „Ministerstvo průmyslu a obchodu neuvažuje o zahájení těžby uranu v ČR, stávající těžba skončí v roce 2017“, tisková informace MPO z 15. dubna 2016, http://www.mpo.cz/dokument172469.html
[3] Argumenty proti přípravě nového uranového dolu u Brzkova v tiskové zprávě „Odblokuje vláda cestu k novému uranovému dolu?”: http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz141212.php

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz