Sdružení Calla
  Dnes je 24. února 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 19. srpna 2016

Geocaching ve službách ochrany přírody pokračuje i letos

V loňském roce umístila Calla ve spolupráci s Oldřichem Nedvědem z Přírodovědecké fakulty JU do vybraných pískoven v jižních Čechách tzv. cache (neboli „kešky“). Cílem tohoto ojedinělého projektu bylo zjistit, zda může geocaching prospět ochraně ohrožených druhů.

„Opuštěné pískovny poskytují útočiště druhům, které v dnešní krajině nenacházejí vhodná stanoviště. Často jde o živočichy, rostliny či houby vázané na živinami chudá místa, jako jsou písčiny, suché trávníky, rašeliniště nebo drobné tůně. Takové plochy však rychle zarůstají a ohrožené organismy z nich mizejí. Proto je ochránci přírody často uměle narušují, což stojí čas a peníze. Geocaching by mohl ukázat tato zajímavá místa lidem a zároveň jejich narušování zajistit téměř zadarmo,“ vysvětluje Jiří Řehounek, který má projekt v Calle na starosti.

V loňském roce byla v rámci projektu položena cache v pískovně Lžín na Soběslavsku 1 a také minisérie pěti „kešek“ s názvem Borovanské pískovny 2, jejíž součástí jsou Pískovna u Žemličky, jílovická Pískovna Na zastávce a Pískovna Třebeč. Letos přibyly tři nové cache – dvě v komplexu mladošovických pískoven na Českobudějovicku (Farská pískovna, Cepáků pískovna) 3, jedna také v pískovně u Spolí na Třeboňsku 4.

„Biologové už dlouho vědí, že mnoha vzácným a ohroženým druhům určitá míra narušování vyhovuje. Některé dokonce potřebují i úplně holé plošky bez vegetace. Týká se to např. mnoha samotářských včel, brouků, rovnokřídlých, ale i některých rostlin nebo plazů. Využití geocachingu v ochraně přírody tedy spojuje příjemné s užitečným,“ říká entomolog Oldřich Nedvěd z Přírodovědecké fakulty JU, který se geocachingu ve volném čase intenzivně věnuje.

V loňském roce sledovaly cache a jejich okolí také botaničky z pracovní skupiny Ekologie obnovy při katedře botaniky Přírodovědecké fakulty, aby zjistily, zda mohou geocacheři skutečně udržovat nebo zvětšovat plošky s rozvolněnou vegetací. Jejich průzkumy odhalily, že velice záleží na umístění cache. Nejlépe se osvědčilo narušování geocachingem v Pískovně Lžín.

„Po prvním roce se zatím zdá, že nejlepší bude cache umísťovat na svahy a dobře zvažovat, odkud budou geocacheři chodit. Protože tento způsob narušování vzácných stanovišť dosud nikdo v praxi nezkoušel, učíme se za pochodu. Zdá se však, že by geocaching v ochraně vzácných stanovišť mohl najít své místo,“ shrnuje dosavadní zkušenosti Klára Řehounková z pracovní skupiny.

Nápad využít geocaching v ochraně přírody vznikl při předloňském celostátním kole ekologické olympiády středoškoláků, které proběhlo v jižních Čechách. Studenti řešili v terénu praktický úkol, jak co nejlépe ochránit přírodu starého kamenolomu. Využít „kešku“ napadlo vítězný tým pražského sdružení Arachné (Lucie Studená, Jasna Simonová a Klára Daňková). Do praxe ho pak uvedli ochránci přírody z Cally a přírodovědci z Jihočeské univerzity.

 

Další informace o projektu naleznete na nové webové stránce „Objevte svou pískovnu“, kterou Calla spustila na konci loňského roku (www.calla.cz/objevtesvoupiskovnu/geocaching).

1 http://www.geocaching.com/geocache/GC5WQ2C_piskovna-lzin
2 https://www.geocaching.com/geocache/GC6HRY5_borovanske-piskovny-v-2-cwg-smenarna?guid=50ff0ce9-2893-42ef-835c-8a2e0620eb0b
3 https://www.geocaching.com/geocache/GC6HQ96_cepaku-piskovna?guid=c34025e3-1cbb-4a2b-931d-650c2f05e3c0
  a  https://www.geocaching.com/geocache/GC6HN1X_farska-piskovna
4 https://www.geocaching.com/geocache/GC6HRHT_piskovna-spoli?guid=f1ada9b7-ae5f-453c-8c3e-8297f6a50aa0  

 

Projekt "Nové přístupy k ochraně urbánních a postindustriálních stanovišť" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz