Sdružení Calla
  Dnes je 22. února 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společný tiskový komentář Hnutí DUHA a sdružení Calla ze dne 13. prosince 2016

Mezinárodní energetická agentura: obnovte podporu pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů

Česká republika nevytváří dostatečně čitelné prostředí pro investory v energetice. Tak hodnotí Mezinárodní energetická agentura (IEA) plošné zrušení podpůrných schémat pro obnovitelné zdroje od začátku roku 2014. Vláda by proto měla vypracovat návrh na obnovení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Mezinárodní energetická agentura (IEA) dnes v Praze zveřejnila aktuální hodnocení české energetiky [1]. Předchozí pochází z roku 2010.

IEA pozitivně hodnotí schválení Státní energetické koncepce, které bylo významným doporučením při minulém hodnocení. Agentura ovšem doporučuje zpřesnit plány pro naplnění koncepce a na ní navázaných akčních plánů.

Kladné body získává Česká republika za zajištění bezpečnosti zásobování zemním plynem. Naopak výtku dostala česká vláda za prolomení limitů těžby na dole Bílina.  Podle IEA by měla vysvětlit důvody k rozhodnutí, které vysílá signál, že “vláda plně nepodporuje závazek EU k přechodu na nízkouhlíkovou energetiku.”

Podle hlavních doporučení IEA by česká vláda měla:

  • připravit podrobný postup jak naplnit  národní akční plány (energetické efektivity, rozvoje obnovitelných zdrojů atd.) a zajistit pro to dostatečné zdroje
  • navrhnout uhlíkovou daň pro sektory mimo emisní obchodování
  • vypracovat a zveřejnit návrhy na obnovení systému podpory pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů tak, aby mohl být využit dostupný potenciál
  • zavést pobídky k urychlenému vyřazení uhelných kotlů z domácností a nahradit je čistším vytápěním, jako je biomasa a zemní plyn

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

"Vlivná instituce doporučuje ČR, aby využila potenciál výroby energie z obnovitelných zdrojů. To dává smysl, přineslo by nám to posílení energetické soběstačnosti a také impuls pro ekonomiku. Řešením je například odstranit bariéry pro střešní fotovoltaické elektrárny a zavést rozumnou podporu pro obecní a občanské větrné turbíny. Naopak udržování zastaralých plýtvavých uhelných elektráren poškozuje nejen zdraví lidí, ale také ekonomiku. Stát by měl usilovat o jejich odstavení. Vzhledem k tomu, že máme velké přebytky elektřiny, není to problém."

Edvard Sequens, energetický konzutant Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, řekl:

“Mezinárodní energetická agentura doporučuje využít dostupných možností ve zvyšování energetické efektivity v průmyslu, v budovách i v dopravě. Přestože v tomto ohledu má Česká republika vlivem nadměrně vysoké energetické náročnosti mnoho příležitostí k nápravě, ve skutečnosti tak nečiní a selhává i v plnění svých mezinárodních závazků.  Peněženkám lidí by prospělo, kdyby zodpovědní politici věnovali víc pozornosti energetickým úsporám než prosazování zdrojů, kterými bychom pokrývali rostoucí spotřebu.”

 

Kontakty:

Karel Polanecký, Hnutí DUHA, 775 778 202, karel.polanecky@hnutiduha.cz
Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] Kompletní zpráva Mezinárodní energetické agentury s doporučeními pro Českou republiku je k dispozici zde: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Energy_Policies_of_IEA_Countries_Czech_Republic_2016_Review.pdf

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz