Sdružení Calla
  Dnes je 3. března 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 19. prosince 2016

Nový web podpoří přírodu ve městech

Calla spouští nový specializovaný web „Příroda ve městě“. Představí na něm nápady, jak jednoduše podpořit běžné i ohrožené druhy v městském prostředí.

„Mohlo by se zdát, že město neposkytuje rostlinám a živočichům příliš vhodné podmínky pro život. Ve skutečnosti však městské prostředí láká velké množství druhů a pro některé z nich představuje dokonce jednu z posledních nadějí na přežití v naší krajině,“ vysvětluje Jiří Řehounek z Cally, který má projekt na starosti.

Příkladem může být ohrožený motýl bělopásek tavolníkový, který v ČR přežívá pouze v jižních Čechách a v poslední době se šíří i v keřových výsadbách v parcích nebo živých plotech. Nebo brouci vázaní na staré stromy a mrtvé dřevo, např. celoevropsky chráněné druhy roháč obecný, tesařík obrovský či páchník hnědý.

„Zeleň v lidských sídlech a jejich okolí je dnes těžištěm výskytu mnoha ohrožených druhů vázaných na staré a osluněné stromy, protože takové stromy dnes v alejích, parcích a zahradách najdeme podstatně častěji, než v „přírodě“, tedy v běžných hospodářských lesích nebo v chráněných územích,“ shrnuje důležitost měst pro ochranu přírody entomolog Lukáš Čížek z Biologického centra AV ČR.

Nový web vychází ze semináře, který Calla uspořádala v květnu ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR a Přírodovědeckou fakultou JU, a obsahuje mimo jiné i prezentace ze zmíněného semináře. Právě v areálu obou institucí lze najít inspiraci pro změnu přístupu k městské zeleni – květnaté trávníky, tůňky s žábami a čolky, hmyzí hotely, nové výsadby původních keřů a krajových odrůd ovocných dřevin nebo dokonce umělou písečnou dunu se vzácnými rostlinami.

„Parky a ulice prostě mohou vypadat docela jinak, než jsme zvyklí. A mnohdy to ani nemusí být finančně náročné. I městský trávník se může stát bohatě rozkvetlou loukou a lákat k opylování motýly a včely,“ uzavírá Klára Řehounková, botanička z Přírodovědecké fakulty JU.

 

Nový web „Příroda ve městě“ najdou zájemci na http://calla.cz/prirodavemeste

 

Kontakty:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla) - RehounekJ@seznam.cz, 605 066 898
Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (BC AV ČR) - cizek@entu.cas.cz, 608 562 628
RNDr. Klára Řehounková, Ph.D. (PřF JU) - klara.rehounkova@gmail.com

 

Další informace k tématu:

Web pracovní skupiny Ekologie obnovy při KB PřF JU: http://www.ekologieobnovy.cz/CZ/
Web fakultní zahrady PřF JU: http://regent.prf.jcu.cz/zahrada.html
Web o ochraně hmyzu vázaného na staré stromy: www.calla.cz/stromyahmyz

 

 

Projekt „Nové přístupy k ochraně urbánních a postindustriálních stanovišť“ byl podpořen  Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz