Sdružení Calla
  Dnes je 24. února 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva Calla - Sdružení pro záchranu prostředí a
Jihočeských matek ze dne 28. prosince 2016

Dopady nových reaktorů v Dukovanech mohou být přeshraniční

Nové reaktory v Dukovanech mohou mít přeshraniční dopady na životní prostředí a zdraví lidí a proto si nejenom Rakousko a Německo, ale i Slovensko, Maďarsko a Polsko vyžádaly důkladný posudek v rámci procesu EIA. Vyplývá to ze závěru zjišťovacího řízení, který zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí [1]. Svá vyjádření k zbytečnému a drahému záměru nových reaktorů v srpnu 2016 zaslaly i spolky Jihočeské matky a Calla – Sdružení pro záchranu prostředí.

Nyní bude vypracováno hodnocení, ve kterém zpracovatel i na základě požadavku spolků bude muset mimo jiné:

  • Zpracovat nulovou variantu bez stavby nových reaktorů a vyhodnotit její dopady na životní prostředí ve srovnání se záměrem, porovnat také záměr nových reaktorů s alternativním způsobem výroby elektřiny.
  • Vyhodnotit celý životní cyklus nového jaderného zdroje včetně ukončení provozu a vyřazování.
  • Prokázat, že nehody s tavením aktivní zóny reaktoru, které by vedly k velkým únikům a evakuaci obyvatel, budou prakticky vyloučeny.
  • Jednoznačně definovat potřebu nového jaderného zdroje na odběr chladící vody se zohledněním vlivu klimatické změny (a tedy i, zda bude potřeba nová nádrž).
  • Vyhodnotit vliv výpustí radioaktivního tritia do povrchových vod včetně vyhodnocení jeho genotoxicity pro vodní organismy.
  • Specifikovat dopravní trasy a vyhodnotit intenzity a dopady dopravy na okolní sídla v průběhu stavby.

Edvard Sequens z Calla – Sdružení pro záchranu prostředí řekl: „Dobré závěry zjišťovacího řízení jsme zažili již v případě hodnocení nových reaktorů v Temelíně. Jenže zpracovatel hodnocení je pak ignoroval a Ministerstvo životního prostředí takový postup akceptovalo, výsledkem je dodnes se táhnoucí soudní spor.“

Monika Machová Wittingerová ze sdružení Jihočeské matky řekla: „Pokud bude dokumentace zpracována podle závěrů zjišťovacího řízení opravdu objektivně, vyplyne z ní, že při budování nových jaderných bloků jasně převažují negativa nad pozitivy.“

 

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, energetický konzultant Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, 602  282 399, edvard.sequens@calla.cz
Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky, 603 516 603,  jihoceske.matky@ecn.cz

 

Poznámky:

[1] Závěr zjišťovacího řízení, všechna došlá vyjádření i podklady jsou k dispozici zde:  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz