Sdružení Calla
  Dnes je 22. února 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 12. září 2019

Česká veřejnost podporuje náročné cíle pro obnovitelné zdroje

Z aktuálně zveřejněných výsledků veřejného mínění v zemích EU k problematice klimatické změny plyne, že naprostá většina, tedy 83 % respondentů v České republice si přeje, aby vláda stanovila náročné cíle, jak navýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů a 82 % z nich chce podporovat opatření na zlepšení energetické účinnosti do roku 2030 [1]. 74 % dotázaných také souhlasí, že by přechodu na čisté energie měla být poskytována větší podpora z veřejných financí. Podporu tak dostává úsilí ekologických organizací o změnu vládního návrhu Národního integrovaného energetického a klimatického plánu ČR do roku 2030, který by ve své dnešní podobě znamenal stagnaci ve využívání dostupné sluneční a větrné energie i nevyužitý potenciál snižování energetické spotřeby [2].

   Český energeticko-klimatický plán kritizuje také Evropská komise, která mu vytýká zejména nízký cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a absenci účinných řešení a kroků potřebných k dosažení tohoto cíle. Za nedostatečný považuje také český plán na snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů [3, 4].

    Výsledky evropského výzkumu rovněž ukazují, že 71 % Čechů považuje změnu klimatu za velmi vážný problém a 89 % souhlasí s tím, aby se Evropská unie stala do roku 2050 klimaticky neutrální.

    Edvard Sequens, energetický konzultant Calla – Sdružení pro záchranu prostředí řekl: „Čeští politici se rádi nadmíru věnují chiméře stavby nových jaderných reaktorů a problematika rozvoje obnovitelných zdrojů nebo energetické efektivity zůstávají zcela stranou jejich zájmu. Lidé si ale přejí skutečně účinná opatření proti změnám klimatu, kam patří také náročné cíle ve využití energie větru a slunce a v úsporách energie.”

 

Další informace může doplnit:

Edvard Sequens, energetický konzultant Calla - tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz

 

Zdroje:

[1] Výsledky výzkumu veřejného mínění Eurobarometer č. 490 Změna klimatu, který proběhl v dubnu 2019, včetně samostatné přílohy s výsledky pro Českou republiku: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2212
[2] Ministerstvo průmyslu v klimaticko-energetickém plánu ignoruje potenciál obnovitelných zdrojů, průmyslu i obcí. A paroduje veřejnou konzultaci, tisková zpráva organizací Calla, Centrum pro dopravu a energetiku, Glopolis, Hnutí DUHA a Zelený kruh ze dne 3. ledna 2019
[3] Hodnocení národních energetických a klimatických plánů zemí EU ze strany Evropské komise: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
[4] „Buďte mnohem ambicióznější, vzkazuje Evropská komise v hodnocení českého klimaticko-energetického plánu“, tisková zpráva Centra pro dopravu a energetiku, Greenpeace, Hnutí DUHA, Sdružení Calla a Zeleného kruhu ze dne 18. června 2019

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz