Sdružení Calla
  Dnes je 22. února 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Cally ze dne 21. října 2019

Analýzy potvrzují nezbytnost transformace energetiky

 

Informace, které dnes prezentovalo Ministerstvo průmyslu a společnost ČEPS [1] o chybějící elektřině v roce 2040 v případě rychlejšího útlumu většiny uhelných elektráren a odstavení jaderné elektrárny Dukovany po padesáti letech (!) provozu, mohou vystrašit. Jde však o krajní scénáře, které by nastaly, pokud by vláda i nadále pokračovala v kurzu výlučné orientace na stavbu nových jaderných reaktorů, blokování rozvoje obnovitelných zdrojů a odsouvání investic do energetické efektivity na okraj zájmu.   Za dnešním sdělením úřadů se skrývá několik ale:

  • Vývoj spotřeby elektřiny odpovídá optimalizovanému scénáři zastaralé Státní energetické koncepce z roku 2015 [2].  Již při přípravě koncepce byl tento scénář kritizovaný jako příliš nadhodnocený, opomíjející možnosti, které Česká republika zaostávající v energetické náročnosti za jinými průmyslově vyspělými zeměmi, může využít.
  • Scénáře pro rozvoj fotovoltaiky a větrné energetiky rovněž odpovídají podhodnoceným prognózám  Státní energetické koncepce z roku 2015 [2] a jsou tak velice vzdáleny možnostem, které v tuzemsku v potenciálu obnovitelných zdrojů energie existují [3,4].
  • Scénáře pro rozvoj zdrojů nepočítají s žádnými plynovými, jakkoliv je taková úvaha naprosto nerealistická.
  • U bezpečnosti dodávky elektřiny v letech 2030 a 2040 není zdůrazněno, že jsou provozovány rezervy pro případ výpadku největšího zdroje v soustavě, tedy 1050 MW při výpadku reaktoru v Temelíně (tzv. kritérium n-1).

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček plánuje analýzu ČEPS využít pro prosazení výjimek z pravidel Evropské unie pro veřejnou podporu pro nové reaktory [5]. Nejen pro Dukovany, ale i pro Temelín.  Zásadním ekonomickým problémem jaderné energetiky jsou totiž vysoké investiční náklady. Ty způsobují, že se jaderná elektřina nemůže uplatnit na trhu a vyžaduje citelné státní zásahy.  Daleko vyšší, než by bylo potřeba k transformaci naší energetiky a využívání decentrálních, zejména obnovitelných zdrojů [6,7].   Do roku 2040 by ale stejně žádný nový reaktor nebyl uveden do provozu, i kdyby Česko u evropských komisařů uspělo a dokázalo vyřešit financování, posilování závislosti na Rusku nebo Číně a další problémy, které s sebou jaderná energetika přináší.

Edvard Sequens, energetický konzultant Calla - Sdružení pro záchranu prostředí řekl: „Zpráva energetiků upozorňuje na problém, který Česko může mít, pokud vláda nezačne konat. Potřebujeme přerušit stagnaci v sektoru obnovitelných zdrojů, zaostávání při snižování energetické náročnosti a pracovat na transformaci elektroenergetické soustavy, která zvládne rostoucí podíl zdrojů využívajících proměnlivou sílu přírody.“

 

Další informace může poskytnout:

Edvard Sequens, energetický konzultant Calla - tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz

 

Zdroje:

[1] Tisková konference k představení výsledků Hodnocení zdrojové přiměřenosti elektrizační soustavy ČR do roku 2040.
[2] „Státní energetická koncepce České republiky“, https://www.mpo.cz/cz/energetika/statni-energeticka-politika/statni-energeticka-koncepce--223620/
[3] „Obnovitelné zdroje mohou v roce 2030 nahradit 80 % elektřiny vyrobené z uhlí“, tisková zpráva Komory OZE
[4] „Chytrá energie“ – energetický scénář nevládních organizací pro Českou republiky propočtený na základě analýz Pačesovy komise, http://chytraenergie.info/images/stories/chytra_energie.pdf   
[5] „Atomová turistika poslanců – tentokrát do Ruska“, RESPEKT, 2. 10. 2019
[6] „Ne bilion, ale kolem 100 miliard bude stát rozvoj obnovitelných zdrojů“, tisková zpráva Komory OZE
[7] Studie „Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030“ zpracovaná společností  Deloitte pro Svaz moderní energetiky

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz