Sdružení Calla
  Dnes je 12. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti ze dne 24. června 2020

Platforma proti úložišti bude i nadále hájit zájmy obcí a jejich obyvatel ohrožených projektem hlubinného úložiště

Platforma proti hlubinnému úložišti se dnes na shromáždění svých členů v Chanovicích shodla na pokračování svých aktivit i po oznámeném výběru čtyř preferovaných lokalit a to za podpory starostů a zástupců spolků i z těch míst, které mají být zařazeny mezi záložní.  I nadále bude usilovat o změnu vládního přístupu tak, aby jediným řešením problému jaderných odpadů nebylo konečné hlubinné úložiště v roce 2065, a také aby obce i veřejnost měly zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy při rozhodování právě o úložišti.

    Platforma proti hlubinnému úložišti zatím čeká na reakci ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka na svoji výzvu, aby před závěrečným rozhodnutím o výběru lokalit nechal dosavadní postup a závěry  Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) zhodnotit nezávislým odborným oponentním řízením, jak je v obdobných případech obvyklé. Přítomní si také vyslechli zkušenosti zástupce obcí v expertním panelu  Matěje Machka z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.

   Členové Platformy odhlasovali přijetí obce Kovčín z lokality Březový potok. Platforma tak nyní sdružuje 49 členů (33 obcí a měst a 16 spolků). Zároveň úpravou svého Statutu zřídila nyní i novou formu členství – podporující, aby umožnila zapojení do práce i dalších subjektů.

    Členské shromáždění vyslovilo poděkování Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv za podporu posílení pozice obcí v návrhu zákona o zapojení obcí do výběru úložiště. Návrh, jak jej připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, totiž potřebné změny nepřináší.

   Platformu proti hlubinnému úložišti bude na další šestiměsíční období od 1. července jako mluvčí zastupovat starosta Chanovic Petr Klásek.

Jiří Popelka, starosta města Jistebnice z lokality Magdaléna a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti řekl:   „Těší mne, že se i zástupci obcí a spolků z lokalit, které mají být z vyhledávání úložiště vyřazeny, vyslovili pro aktivní podporu cílů naší Platformy. Nyní to je trvající požadavek na oponenturu metodiky a výsledků výběru lokalit do další etapy a nezbytnost zlepšit postavení obcí v nově zákoně.“

 

Další informace může poskytnout:

Jiří Popelka, starosta města Jistebnice, lokalita Magdaléna a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, tel.: 602 442 799, e-mail: starosta@jistebnice.cz

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz