Dnes je 18.6.2024  Hlavní stránka - Calla | Energetika | Ochrana přírody | Doprava | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE 

Víte, že ...
Nejdelší zaznamenané nory břehulí byly nalezeny v otvorech železničního viaduktu v Klenovicích u Soběslavi. Byly používány mnoho let po sobě a jejich délka činila nejméně čtyři metry! Další zajímavosti »

Facebook Profil Cally na Facebooku
button enviroskop.cz

Břehule v jižních Čechách

Populace břehulí říčních v Jihočeském kraji prošla po změně režimu radikální proměnou. Těžba ve většině malých pískoven skončila. Ve zbývajících těžebnách je častým problémem přílišná rychlost dobývacích prací neumožňující nerušenou koexistenci druhu s postupující těžbou. Zároveň dochází ke koncentraci do několika málo zbývajících lokalit, čímž se populace druhu stává výrazně zranitelnější. Zároveň na území Jihočeského kraje zcela chybějí pravidelná hnízdiště v březích řek.

V roce 2009 proběhlo podrobné mapování hnízdících břehulí, při němž bylo zkontrolováno nejméně 90 % lokalit na území Jihočeského kraje. Na 31 místech byly nalezeny nory břehulí, na čtyřech se však již břehule nevyskytují. Za posledních deset let došlo ke snížení počtu dostupných hnízdišť o 55 %! Průměrná velikost kolonie na lokalitách obsazených břehulemi činila 102 nor na kolonii. Zjištěná velikost kolonií je v porovnání s průměrem ČR výrazně nižší - poslední údaj pro celou ČR hovoří o 314 norách na kolonii a setrvalém vzestupu vlivem koncentrace těžebních aktivit do stále menšího množství rozsáhlých dobývacích prostorů. Celkový počet břehulí v jižních Čechách byl v roce 2009 odhadnut na 2070 hnízdních párů, což je asi 12 - 15 % české populace. Přitom ještě o deset let dříve zde hnízdilo 4875 párů. Úbytek břehulí ornitologové zaznamenali i v ostatních regionech ČR a v celé Evropě.

V roce 1999 se téměř všechna jihočeská hnízdiště nacházela v lokalitách udržovaných aktivní těžbou. V současné době je šest z 31 hnízdišť udržováno cílenými zásahy nevládních organizací, státní správy a některých těžebních firem. Ještě více tento rozdíl vynikne, pokud místo počtu kolonií porovnáme celkový počet párů. V záměrně udržovaných stěnách totiž v roce 2009 hnízdilo 58 % jihočeských břehulí! Calla se dlouhodobě věnuje péči o břehulí kolonii v pískovně Třebeč na Borovansku, kde byla z naší iniciativy právě kvůli ochraně břehulí vyhlášena přechodně chráněná plocha. V posledních letech jsme se začali systematicky zaměřovat na podporu hnízdění břehulí také v dalších pískovnách Jihočeského kraje i celé ČR, a to jak vlastními terénními úpravami (např. pískovny Lžín, Záblatí, Slavošovice aj.), tak i poradenstvím pro jiná občanská sdružení, těžební firmy nebo úřady státní správy, které se ochranou břehulí zabývají.

Další informace o břehulích:

Břehule říční - praktické a právní aspekty ochrany v podmínkách ČR (brožura)

Břehule říční v jižních Čechách - rozšíření, ohrožení a ochrana (skládačka)

Výtah z Analýzy hnízdní populace břehule říční v Jihočeském kraji

 

a

 

 © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel.: 384 971 934, fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
TOPlist