Dnes je 4.2.2023  Hlavní stránka - Calla | Energetika | Ochrana přírody | Doprava | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE 

Víte, že ...
Úprava stěn pro břehule prospívá také jiným druhům živočichů. Týká se to např. některých blanokřídlých, kteří si do kolmých stěn nebo na obnažených plochách vyhrabávají malé nory. Další zajímavosti »

Facebook Profil Cally na Facebooku
button enviroskop.cz

Břehule v jižních Čechách

Populace břehulí říčních v Jihočeském kraji prošla po změně režimu radikální proměnou. Těžba ve většině malých pískoven skončila. Ve zbývajících těžebnách je častým problémem přílišná rychlost dobývacích prací neumožňující nerušenou koexistenci druhu s postupující těžbou. Zároveň dochází ke koncentraci do několika málo zbývajících lokalit, čímž se populace druhu stává výrazně zranitelnější. Zároveň na území Jihočeského kraje zcela chybějí pravidelná hnízdiště v březích řek.

V roce 2009 proběhlo podrobné mapování hnízdících břehulí, při němž bylo zkontrolováno nejméně 90 % lokalit na území Jihočeského kraje. Na 31 místech byly nalezeny nory břehulí, na čtyřech se však již břehule nevyskytují. Za posledních deset let došlo ke snížení počtu dostupných hnízdišť o 55 %! Průměrná velikost kolonie na lokalitách obsazených břehulemi činila 102 nor na kolonii. Zjištěná velikost kolonií je v porovnání s průměrem ČR výrazně nižší - poslední údaj pro celou ČR hovoří o 314 norách na kolonii a setrvalém vzestupu vlivem koncentrace těžebních aktivit do stále menšího množství rozsáhlých dobývacích prostorů. Celkový počet břehulí v jižních Čechách byl v roce 2009 odhadnut na 2070 hnízdních párů, což je asi 12 - 15 % české populace. Přitom ještě o deset let dříve zde hnízdilo 4875 párů. Úbytek břehulí ornitologové zaznamenali i v ostatních regionech ČR a v celé Evropě.

V roce 1999 se téměř všechna jihočeská hnízdiště nacházela v lokalitách udržovaných aktivní těžbou. V současné době je šest z 31 hnízdišť udržováno cílenými zásahy nevládních organizací, státní správy a některých těžebních firem. Ještě více tento rozdíl vynikne, pokud místo počtu kolonií porovnáme celkový počet párů. V záměrně udržovaných stěnách totiž v roce 2009 hnízdilo 58 % jihočeských břehulí! Calla se dlouhodobě věnuje péči o břehulí kolonii v pískovně Třebeč na Borovansku, kde byla z naší iniciativy právě kvůli ochraně břehulí vyhlášena přechodně chráněná plocha. V posledních letech jsme se začali systematicky zaměřovat na podporu hnízdění břehulí také v dalších pískovnách Jihočeského kraje i celé ČR, a to jak vlastními terénními úpravami (např. pískovny Lžín, Záblatí, Slavošovice aj.), tak i poradenstvím pro jiná občanská sdružení, těžební firmy nebo úřady státní správy, které se ochranou břehulí zabývají.

Další informace o břehulích:

Břehule říční - praktické a právní aspekty ochrany v podmínkách ČR (brožura)

Břehule říční v jižních Čechách - rozšíření, ohrožení a ochrana (skládačka)

Výtah z Analýzy hnízdní populace břehule říční v Jihočeském kraji

 

a

 

 © 2006 - 2023 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel.: 384 971 934, fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
TOPlist