Sdružení Calla
  Today is 28. march 2015  | Main page | Energy issues | Eco-consulting | Boletice | Atlas of renewables | South Bohemian Sand | Czech flag

Jaderný odpad


HLEDÁNÍ ÚLOŽIŠTĚ

Rohozná
 

12. 3. 2015 - Calla ve spolupráci se spolkem Bezjaderná vysočina uspořádaly 12. března veřejnou panelovou debatu "Hlubinné úložiště u Dolní Cerekve?" v kině v Dolní Cerekvi. Moderované diskuse se zúčastnili E. Sequens za Callu, ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů J. Slovák, právník P. Doucha z AK Šikola, geolog J. Šourek z firmy GEOMIN s.r.o., J. Vitnerová za místní Bezjadernou vysočinu a Zdeněk Dvořák, místostarosta Dolní Cerekve. Prohlédněte si fotogalerii a dvě prezentace.

lokality
 

4. 3. 2015 - Každý, kdo potřebuje informace o hledání místa pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v České republice, má nyní šanci na přepracovaném internetovém portále www.nechcemeuloziste.cz. Představeno je tu všech sedm vybraných lokalit, jednotlivé právní kroky, aktivity občanů i starostů, výsledky referend, tiskoviny vydávané místními spolky i odborné studie Správy úložišť. Webové stránky ukazují na dlouhotrvající konflikt mezi postupem státních úřadů a zájmy vybraných obcí i jejich obyvatel, kterým se po více než deset let dařilo držet si průzkumy pro úložiště dále od svých domovů. Více v tiskové zprávě.

Castor
 

20. 2. 2015 - Občanské sdružení Zdravý domov Vysočina ve spolupráci s Callou uspořádalo cyklus besed k problematice možného hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva na Třebíčsku. Konaly se 12. 2. v Budišově, 19. 2. v Náramči a 20. 2. v Rudíkově. Vystoupil Edvard Sequens z Cally. Prezentace z besed.

bezjaderná vysočina
  15. 2. 2015 - Calla ve spolupráci s aktivními obyvateli míst, které stát vytipoval jako vhodné pro hlubinné úložiště vyhořelého paliva na Českomoravské vysočině začala vydávat zpravodaj Bezjaderná vysočina. Psát budeme hlavně o místech, kterým se místo "domovy" říká "lokality pro úložiště". V každém čísle podrobněji představíme jednu z nich. V prvním je to Hrádek, místo mezi Dolní Cerekví a Rohoznou. Zpravodaj si můžete stáhnout zde.
Kam s ním?
 

3. 2. 2015 - Vyhořelé palivo z jaderných elektráren patří mezi nejnebezpečnější materiály vůbec. Je nutné ho izolovat od všeho živého po statisíce let. Jak chceme tento problém řešit v České republice? Může byt hlubinné úložiště bezpečné? Nebo můžeme vyhořelé palivo využít jinak? Proč odpad neodvezeme za hranice? Jaké dopady může mít úložiště na vybraný region a co s tím mohou dotčené obce udělat? Jen několik málo otázek z řady, kterým se věnuje nový informační list vydaný Callou "Kam s ním? Otázky, které byste si měli položit v souvislosti s hledáním místa pro konečné hlubinné úložiště radioaktivních odpadů". Stáhněte si jej.

Jaderný odpad
  8. 1. 2015 - Nové číslo zpravodaje "Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!" Vám přináší nejen novinky z lokalit, ale také otevírá některé zásadní otázky. Je koncept trvalého hlubinného ukládání správný? Nebylo by vhodnější orientovat se na tzv. předávané správcovství? Máme ale řešení našeho odpadu přenechat dětem, vnukům či jejich vnukům? Ukazuje se, že za zvýšeným počtem případů leukémie u dětí v blízkosti jaderných elektráren mohou být radioaktivní plyny uniklé při výměně palivových článků. V areálu úložiště se bude vyhořelé palivo překládat mezi kontejnery, nebude riziko podceňováno? Za rozhovorem jsme se tentokrát vydali do krajiny plné smolince, kde žije Martin Schenk ze spolku Nechceme úložiště Kraví hora. Dříve vydaná čísla zpravodaje.
reaktor
  2. 1. 2015 - Průzkumné práce pro vyhledávání hlubinného úložiště vysokoradioaktivních odpadů nezačaly v roce 2014 ani v jediném státem vybraném místě. Důvodem jsou nejen odvolání obcí a spolků ve všech lokalitách proti rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, kterým byla povolena průzkumná území. Správa úložišť radioaktivních odpadů také kvůli vlastním chybám zrušila veřejnou zakázku na zpracování projektu a provedení geologických prací. Nemá tak připraveny projekty těchto prací a nemůže o jejich povolení požádat. Více v tiskové zprávě.
  14. 12. 2014 - Calla mezi 6. a 10. prosincem uspořádala pro spolky a dalších aktivní jedince z vybraných míst pro hlubinné úložiště na Vysočině tři plánovací a školící setkání. Stáhněte si prezentaci "Proč a jak pracovat s médii" od Vratislava Vozníka. Může být k užitku i Vám.
CD
  18. 10. 2014 - Výsledky místních referend k záměru hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva konaná v letech 2003 až 2013 zde ke stažení.
fond pro NNO
  5. 9. 2014 - Calla zahajuje projekt "Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště". Cílem projektu trvajícího od září 2014 do února 2016 je posílit roli obyvatel obcí v procesu výběru úložiště v Kraji Vysočina. Možnosti starostů a veřejnosti hájit své zájmy jsou totiž velmi omezené a neodpovídají požadavkům na účinnou účast, jak ji chápou moderní evropské přístupy. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více v tiskové zprávě.
NE
  11. 8. 2014 - Ministerstvo životního prostředí rozhoduje o stanovení průzkumných území pro vyhledávání hlubinného úložiště vysokoradioaktivních odpadů ve všech státem vybraných lokalitách. Ve většině vybraných obcí naráží na nesouhlasy starostů i místních sdružení občanů. Calla jako účastník všech těchto probíhajících správních řízení požaduje zamítnout žádosti o průzkumy. Proces hledání úložiště by měl být zastaven a nejprve nastavena jasná a neměnná pravidla. Více v tiskové zprávě. Druhá tisková zpráva se podrobněji věnuje hledání úložiště na Žďársku.
Jaderný odpad
  23. 7. 2014 - Vyšlo první letošní číslo zpravodaje "Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!". Od vydání minulého máme nového ministra průmyslu, ve vedení Správy úložišť vystřídal právníka Prachaře geolog Slovák a vyhledávání úložiště se prakticky nepohnulo z místa. Že by bylo lepší celou tu záležitost zastavit a říci nejprve co a s jakými pravidly se bude hledat, se dočtete v úvodním článku. Není to nic nového, i ze strany státní správy občas probleskne přiznání, že vládní termíny jsou reálně nesplnitelné. Stejně tak bylo již dlouho jasné, že stavět nové reaktory v České republice by znamenalo velký prodělek na úkor našich peněženek a jen proto, aby jejich elektřinu ČEZ dále vyvážel. Ale k zastavení tendru se odhodlala až nová vláda. Že jde o světový trend se dočtete uvnitř čísla. Také se mj. dočtete, kterak odvaha postavit se federální vládě a vytrvalost přinesli úspěch původním obyvatelům Austrálie. Aboridžinci to nevzdali, a co Češi?
Uran
  5. 7. 2014 - Radioaktivní odpad musí být uložen na desítky tisíc let, než jeho radioaktivita poklesne. Jenže kam s ním? Vytipované horninové masivy jsou v blízkosti lidských obydlí a geologové, zkoumající vhodnost lokality jsou nevítaní. Tématu se věnoval další pořad rozhlasového Ekofóra. Hosté J. Nožičková, starostka obce Rudíkov a E. Sequens, Calla. Moderují Č. Klos a T. Jirásková.
Senát
  15. 5. 2014 - Prezentace "Hlubinné úložiště a role veřejnosti" ze semináře v Senátu Parlamentu ČR z 15. května 2014, kterou přednesl Edvard Sequens z Cally.
reaktor
  16. 4. 2014 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve své výroční zprávě za rok 2013 opět varuje, že činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů z hlediska prokázání dlouhodobé bezpečnosti hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva je problematická. SÚJB by tak nemusel vydat povolení k umístění úložiště. Calla požaduje, aby SÚRAO stáhlo žádosti o povolení průzkumných území v sedmi českých a moravských lokalitách. Více v tiskové zprávě.
radiace
  5. 1. 2014 - Ministr životního prostředí na doporučení své rozkladové komise zrušil průzkumné území, které bylo stanoveno za účelem vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva na lokalitě Kraví hora na Žďársku. Vyhověl tak odvolání občanských sdružení Calla a Nechceme úložiště Kraví hora. Jaký je důvod se dočtete v tiskové zprávě nebo přímo v rozhodnutí ministra.
Quo Vadis
  19. 12. 2013 - Vláda v demisi schválila plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2014, čímž se pokouší zlegalizovat dosavadní postup při hledání místa pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva. SÚRAO již totiž požádalo prostřednictví o stanovení průzkumných území ve všech momentálně sedmi vybraných lokalitách, ačkoliv až doposud byl tento krok podmíněn předchozím písemným souhlasem obcí. A ten SÚRAO nemá. Více v tiskové zprávě.
Sudy
  15. 10. 2013 - Český stát hledá místo pro jaderný odpad, ale chybí jasná pravidla v zákonech. Podepište Petici k transparentnímu výběru lokality pro hlubinné úložiště. Požadujte, aby stát respektoval názor místních obyvatel, kterým navždy změní místo kde žijí.
NE
  26. 9. 2013 - Správa úložišť radioaktivních odpadů se rozhodla jít do sporu s obyvateli a představiteli desítek obcí, na jejichž katastrech hledá místo pro hlubinné úložiště vysoceradioaktivních odpadů a podala žádosti o stanovení průzkumných území. Více v tiskové zprávě.
reaktor
  26. 9. 2013 - Calla připravila dvě přednášky Jana Beránka z Greenpeace Int. o problematice jaderného odpadu a to v místech, kde stát uvažuje o konečném hlubinném úložišti. 17. září se konala v kině v Dolní Cerekvi a 19. září v sále Muzea města Tišnova. Prezentace z Dolní Cerekve, prezentace z Tišnova.
úložiště
  3. 7. 2013 - Městský soud v Praze se přiklonil na stranu občanského sdružení Za Radouň krásnější, obce Okrouhlá Radouň a sdružení Calla proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a zrušil stanovené průzkumné území pro účel zamýšlené výstavby zásobníku zemního plynu v Okrouhlé Radouni na Jindřichohradecku. Obce, na jejichž území již tento a příští rok hrozí stanovení obdobného průzkumného území pro účely vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů navzdory jejich nesouhlasu, tak získávají novou naději - budou se moci úspěšně bránit soudně. Proč? Dozvíte se v tiskové zprávě.
Nedej se
  1. 7. 2013 - O ekonomice jaderné energetiky v Česku. Od těžby uranu přes podporu provozu jaderných elektráren po jaderný odpad. Tomuto tématu věnovaný díl publicistického pořadu "Nedej se" se točil i za přispění a v prostorách Cally.
sudy
  24. 6. 2013 - Calla se odvolala vůči prvnímu stanovenému průzkumnému území pro vyhledávání úložiště v lokalitě Kraví hora na Žďársku. Důvodem je především postup Ministerstva životního prostředí v Brně, které nevypořádalo naše připomínky, viz naše odvolání-rozklad ministru životního prostředí. Správa úložišť radioaktivních odpadů chce takto postupovat i v ostatních vybraných lokalitách.
Nukes
  11. 4. 2013 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost vnímá práci Správy úložišť radioaktivních odpadů při vývoji hlubinného úložiště jako neuspokojivou a upozorňuje, že nebude moci vydat povolení k umístění hlubinného úložiště v roce 2025. Problém je podcenění bezpečnostní problematiky. Plyne to z výroční zprávy SÚJB za rok 2012. Více v tiskové zprávě.
předání výzvy
  12. 3. 2013 - Výzvu "K hlubinnému úložišti férově", kterou přijali starostové a občanská sdružení z lokalit, kde stát zvažuje umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, podpořilo do dnešního dne 123 starostů měst a obcí a 27 sdružení. Ve výzvě podepsaní požadují obnovu demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Více v tiskové zprávě a také ve výzvě.
Castor
  26. 2. 2013 - Starostové měst a obcí a dále zástupci neziskových organizací z lokalit, kde stát zvažuje umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, dnes na svém setkání přijali text výzvy "K hlubinnému úložišti férově". V ní vyzývají představitele státu k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Sběr podpisů stále probíhá. Více v tiskové zprávě.
Jaderný odpad
  26. 1. 2013 - Správa úložišť radioaktivních odpadů slíbila obyvatelům v místech, kde hledá místo pro konečné hlubinné úložiště radioaktivních odpadů, že další průzkumy nezahájí bez souhlasu všech obcí, kterých se to v dané lokalitě týká. Ministr průmyslu Martin Kuba se tomuto slibu prakticky vysmál. V prosinci 2012 převedl kompetenci získat povolení na průzkumy v lokalitě Kraví hora na Žďársku na státní podnik DIAMO. A ten nyní žádost o stanovení průzkumného území podává bez ohledu na rozhodnutí obyvatel obce Bukov v místním referendu. Více v tiskové zprávě.
radiace
  22. 12. 2012 - V příštím roce mají k dnešním lokalitám, kde stát hledá místo pro hlubinné úložiště jaderných odpadů přibýt další a to v okolí jaderných elektráren. Vyplývá to z vládou odsouhlaseného Plánu činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů, která tu předpokládá vyšší porozumění starostů a obyvatel dotčených obcí. Calla je přesvědčena, že musí být garantovány dvě základní podmínky pro výběr místa konečného úložiště, aniž je jedna z nich potlačena: dlouhodobá bezpečnost úložiště a souhlas dotčených obyvatel. Více v tiskové zprávě.
senát
  27. 4. 2012 - V Senátu Parlamentu ČR proběhl 24. dubna 2012 seminář na téma Postavení obcí v procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště. Jak se na to dívají nevládní organizace, představil ve své prezentaci Edvard Sequens, který je za Zelený kruh v tzv. Pracovní skupině pro dialog o hlubinném úložišti. Prezentace zde.
Božejovice výroční setkání
 

24. 4. 2009 - Starostové a zástupci občanských sdružení ze všech šesti lokalit ohrožených hlubinným úložištěm jaderných odpadů se dnes sešli na výročním setkání v Božejovicích na TáborskuTisková zpráva k výsledkům jednání a společná výzva ke stažení (doc, 39 KB).

Podporujeme mezinárodní rezoluci JADERNÝ ODPAD A ÚČAST VEŘEJNOSTI.
Rezoluce v anglické jazyce je umístěna na stránce koalice nevládních organizací pro transparentní nakládání s jaderným odpadem za účasti veřejnosti http://www.nuclear-waste-watch.org

3. 4. 2005 - Na web byly doplněny nové informace k semináři "Nakládání s radioaktivními odpady a veřejnost" konaném 4. února v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu ČR, který za odborné a organizační podpory nevládních organizací Hnutí DUHA a sdružení Calla uspořádala RNDr. Jitka Seitlová, senátorka Parlamentu ČR, členka Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů.
Na této nové stránce najdete příspěvky ke stažení, pár fotek, stenografický záznam celého semináře apod.

16. 6. 2004 - Představitelé obcí a místních občanských sdružení ze všech šesti lokalit ohrožených hledáním trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů společně s nevládními ekologickými sdruženími se 14. června sešli v jihočeském Lodhéřově. Více tisková zpráva z 15. června 2004. Závěrem setkání byla přijata výzva určená premiérovi Špidlovi, ministrům Urbanovi a Ambrozkovi, Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu a SÚRAO...výzva zde ke stažení (rtf, 15 kB).

3. 4. 2004 - Vláda potvrdila únorové oznámení ministra průmyslu a obchodu a zastavila kontroverzní program hledání trvalého úložiště pro odpad z atomových reaktorů. Obce vytipované k vybudování úložiště si tak možná mohou alespoň dočasně vydechnout. Více tisková zpráva z 2. června 2004.

7. 12. 2003 - 6. prosince 2003 uspořádala občanská sdružení seminář v Táboře pro starosty a obyvatele z lokalit, kde probíhají průzkumy pro umístění hlubinného úložiště jaderných odpadů. Více o semináři tisková zpráva. Zavěrečné memorandum, na kterém se shodli účastníci semináře, najdete zde.

26. 4. 2003 - Správa úložišť radioaktivních odpadů 25. dubna 2003 zveřejnila, kde bude hledat místo pro definitivní úložiště vyhořelého paliva. Tisková zpráva ekologických organizací z 25. 4.2003.

JADERNÝ ODPAD? DĚKUJEME, NECHCEME!

V souvislosti s vyhledáváním konečného úložiště vyhořelého jaderného paliva v České republice vydáváme společně s Hnutím DUHA informační zpravodaj nejen pro obyvatele ohrožených obcí. Všechna dosud vydaná čísla si můžete přečíst v pdf formátu.

zpravodaj
Ke stažení čísla:

2014: č. 1 (pdf, 1,19 MB), č. 2 (pdf, 1,54 MB)

2013: č. 1 (pdf, 1,28 MB), č. 2 (pdf, 1,5 MB)

2012: č. 1 (pdf, 1,16 MB), č. 2 (pdf, 1,25 MB)

2011: č. 1,2 (pdf, 1,27 MB), příloha Atomová fakta (pdf, 842 kB)

2010: č. 1 (pdf, 1,4 MB), č. 2 (pdf, 1,5 MB)

2009: č. 1 (pdf, 1625 kB), č. 2 (pdf, 1595 kB)

2008: č. 1 (pdf, 1525 kB), č. 2 (pdf, 1390 kB)

2007: č. 1 (pdf, 2343 kB), č. 2 (pdf, 1337 kB)

2006: č. 1 (pdf, 400 kB), č. 2 (pdf, 378 kB), č. 3 (pdf, 369 kB)

2005: č. 1 (pdf, 671 kB), č. 2 (pdf, 308 kB), č. 3 (pdf, 248 kB)

2004: č. 1 (pdf, 383 kB), č. 2 (pdf, 271 kB)

2003: č. 1 (pdf, 208 kB), č. 2 (pdf, 183 kB), č. 3 (pdf, 332 kB), č. 4 (pdf, 481 kB)

2002: č. 1 (pdf, 273 kB), č. 2 (pdf, 270 kB), č. 3 (pdf, 223 kB)

2001: č.1 (pdf, 205 kB), č.2 (pdf, 318 kB), č.3 (pdf, 564 kB)

ZPRAVODAJ BEZJADERNÁ VYSOČINA

Zpravodaj vydávaný Callou pro obyvatele lokalit vybraných státem pro hledání úložiště na Českomoravské vrchovině, kteří vytvářejí jeho obsah.

Bezjaderná vysočina, leden 2015 - je zaměřené na lokalitu Hrádek

INFORMAČNÍ LISTY A OSTATNÍ TISKOVINY KE STAŽENÍ

Kam s ním? Otázky, které byste si měli položit v souvislosti s hledáním místa pro konečné hlubinné úložiště radioaktivních odpadů

Jaderná energetika: jen problémy a žádné řešení - brožura o problematice jaderné energetiky (pdf, 2,9 MB)

Radioaktivní odpad do Boletic?

Radioaktivní odpad: kam s ním? - informační skládačka (pdf, 687 kB)

Radioaktivní hádanka - informační list o alternativách vůči dnešnímu procesu hledání úložiště v ČR (pdf, 156 kB)


Budoucnost zákopové války o úložiště - Stát může uklidnit spor s obcemi vybranými pro úložiště radioaktivního odpadu (pdf)

Právní analýza k otázkám zapojení a účasti obcí v procesu vyhledávání hlubinného úložiště vysoceradioaktivního odpadu v ČR a návrh na změnu příslušných zákonů (pdf)

KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY V ČR

Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR (ke stažení rtf, 300 kB), kterou předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu k veřejnému připomínkování dne 10. srpna 2001.  Společně s koncepcí je zpracováno Posouzení vlivů této koncepce na životní prostředí (ke stažení zip, 1,1 MB) od RNDr. Petra Anděla ze společnosti EVERNIA, s.r.o.

Dále se můžete seznámit s připomínkami ke "Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR" a jejímu posouzení podle §14 zákona č.244/1992 Sb., které  zpracovalo Sdružení CALLA.

S jakou arogancí na připomínky veřejnosti reagoval zpracovatel posouzení ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu můžete nahlédnout, pokud si stáhnete toto tzv. Vypořádání připomínek veřejnosti (v rtf, 87 kB).

Ministerstvo životního prostředí na závěr procesu posouzení vydalo NESOUHLASNÉ STANOVISKO (v rtf, 30 kB). Naše tisková zpráva k tomuto kroku.

Vláda dne 15. května 2002 schválila ministrem Grégrem předloženou koncepci. Naše tisková zpráva.

ODKAZY NA MÍSTNÍ SDRUŽENÍ PROTI PLÁNOVANÉMU HLUBINNÉMU ÚLOŽIŠTI

Také chcete čistou energetiku bez atomových reaktorů? Pak nás můžete podpořit jednorázovým finančním darem i trvalým příkazem.
Číslo našeho konta: 3202800544 / 0600 u GE Money Bank, České Budějovice, variabilní symbol: 444. Děkujeme!

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz         www.eeagrants.cz
Program Fond pro NNO podporuje projekt "Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště".

Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství
nahoru
 © 2000 Association Calla
Calla   |   Frani Sramka 35, 370 01 Ceske Budejovice   |   tel: +420 384 971 930   |   calla(at)calla.cz