Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Ďáblík číslo 21 (březen 2005)


Úvodník

Diskuse o Chlumu nekončí aneb ohlédnutí za lednovou besedou o Boleticích

Co je veřejný zájem?

Pomozme ochránit CHKO České středohoří!

Dubičák v ohrožení

O přijetí zákona na podporu obnovitelných zdrojů energie Poslaneckou sněmovnou

Jak jsme navštívili kolegy v ekologické poradně ve Zwettlu

Tibet trochu jinak k výročí okupace této tajuplné země

Nejen o brkoslavech

Akce FALCO - patnáct let boje o přežití dravých ptáků

Mapování současného rozšíření a početnosti sýčka obecného

Sedmá generace

Besedy a akce

Do hracích automatů loni Češi nastrkali 44 miliard

Soutěž Ekofór 2005

 

 

Úvodník

Milí čtenáři,

cítím potřebu vysvětlit, že tak rychle za únorovým Ďáblíkem dostáváte březnový. Budeme opravdu vycházet jedenkrát do měsíce, pokud nepřijde něco nepředvídaného. Ale budeme se snažit vycházet na počátku měsíce a to pravidelně. To abyste i Vy mohli své pozvánky skrze nás čtenářstvu předkládat s určitou zárukou, že vyjdou včas.

Edvard Sequens

Zpět na obsah

 

Diskuse o Chlumu nekončí

Další ze série veřejných diskusí ke kontroverznímu záměru výstavby velkokapacitního lyžařského areálu Chlum u Boletic se konala koncem ledna v zasedacím sále českobudějovické radnice. Pro zájemce o informace zajistilo pořádající sdružení Calla vskutku reprezentativní tým odborníků, zdálo se však, že v sále převládali ti, kdo žádné informace slyšet nechtěli. Hlavní aktéři výstavby lyžařského ráje tentokrát předem mobilizovali početný dav svých příznivců, jejichž emotivně útočné projevy nenechaly příliš mnoho prostoru pro dotazy lidí s odlišným názorem.

Překvapuje poněkud, že představitele politické strany, jež se nazývá občanskou a demokratickou, jihočeského hejtmana Jana Zahradníka, ani v nejmenším neznepokojuje "hlas lidu" v němž nalézá podporu, rétorikou i dikcí připomínající spíše agresivní excesy davové hysterie z dob předválečného Německa či poválečného Československa. Znepokojují ho naopak neukáznění živočichové, kteří jaksi nechápou význam tak dokonalého projektu a vyhlédli si právě území boletického vojenského prostoru pro svá stanoviště. "Vždyť to přece nebude žádný megalomanský areál, to bude areál lidský a pro lidi, ne pro mamuty" - prohlásil už v úvodu.

"Já tomu nějak přestávám rozumět - jako by ti ptáci věděli, kde jsou ty hranice vojenského újezdu" - postěžoval si dále a předmětné území sám odborně charakterizoval: "Byl to jakýsi bolavý vřed Jihočeského kraje ... Armáda si tam dělala, co chtěla, taky si tam dělali co chtěli ti živočichové, pokud je nerozmačkaly tanky. Přišel KRAJ se svým zájmem, narušil to bahníčko - no a najednou se tu objevují takovéto důvody, které se dají těžko pochopit … Samozřejmě, že armáda není žádný ochránce přírody, to je přece každýmu jasný. Ochránci si je našli jako své spojence, je to symbióza kočky se psem, to nemůže dlouho trvat, musí zdravý rozum zvítězit."

Tím je tedy všechno předem jasné. Přítomní odborníci se sice pokusili vysvětlit, jaké unikátní přírodní hodnoty jsou v boletickém prostoru zachovány a proč má význam je chránit, nenašli však v protilehlém "táboře" příliš ochoty k naslouchání. "Víme dobře, že sjezdové lyžování přináší ekonomiku," trval na svém pan hejtman. "Já mám za sebou velmi silný mandát té demokratické samosprávy, o ní si myslím, že je stejně dobrým, ne-li lepším správcem území, včetně ochrany přírody, než armáda."

O tom by jistě bylo možné diskutovat, ovšem pouze v případě, že by území boletického prostoru zůstalo trvale v majetku obcí a stalo se součástí chráněného území Šumavy. Už dnes je ovšem sepsána smlouva mezi zastupiteli Jihočeského kraje a privátní firmou Lipno servis, s.r.o. o společném sdružení "Chlum - centrum zimních sportů", v níž se Jihočeský kraj zavazuje, že majetkové hodnoty, vzniklé realizací záměru, budou v podílovém spoluvlastnictví účastníků, přičemž jménem sdružení bude jednat Lipno servis…

K tomu pan hejtman vysvětlil, že jde o zcela obvyklý postup ve veřejno-soukromém partnerství, které prošlo standardním projednáním. Neshledává tedy nic, co by mohlo zavdávat nějaké důvody k pochybnostem. Pochybnosti prý naopak vzbuzují ty obezličky a slovní hříčky ochrany přírody - např. co je to ta revitalizace? Každý pod tím může rozumět něco jiného…

Některé dotazy z posluchačstva mířily na přítomného velitele vojenského újezdu ing. Trněného. Týkaly se zejména obav ze znečištění prostoru ropnými produkty a nevybuchlou municí. Vyslechl také výčitky, že v demokratickém státě nemá co dělat rozsáhlé zakázané území, kam noha normálního smrtelníka nesmí vkročit. Tomuto tvrzení ovšem odporuje počet vydaných povolenek ke vstupu, jichž je v současnosti čtyři tisíce, kromě toho zde trvale žije 280 obyvatel a pracuje tu několik set lidí. Ostraha je přísnější v době tankových střeleb, tyto zbraně vyžadují rozsáhlé ochranné pásmo, v němž se nejlépe daří přírodním procesům.

Pozornějším čtenářům novin se zdá, že ostraha občas funguje méně, než by měla, jinak by tu těžko mohlo dojít k nedávné krádeži cenné historické dlažby v boletickém kostele či k vychloubání podnapilých lesních zaměstnanců, jak si nerušeně chodí vystřelit na rysa. Takové zprávy ochránce přírody a památkáře jistě netěší, očekávají proto od vedení boletického újezdu účinná nápravná opatření.

Šumavským obcím dělá těžkou hlavu skutečnost, že zde turistická sezóna končí už v polovině srpna. Obce či kraj však zatím neuvažují o zadání sociologické studie, která by příčiny tohoto stavu objasnila, připravují pouze marketingovou studii o využitelnosti území (což je ovšem poněkud o něčem jiném). Lipenský starosta Zdeněk Zídek k tomu poznamenal, že hlavní příčinou stagnace cestovního ruchu na Šumavě jsou ochránci přírody, kteří brání jakýmkoliv záměrům, jež mohou přinést Šumavě rozvoj. Pořádající Calla i ostatní podobné spolky jsou dle jeho názoru placeny ze zahraničí za to, aby u nás všechno bojkotovaly. Podobný náhled zastávají i další starostové z polipenska, které také "nejvíc fascinuje, že lidi z Budějovic chtějí chránit šumavskou přírodu".

Zdá se tedy, že na Šumavě už "zdravý rozum" zvítězil.

Jaroslava Brožová

Další informace o problematice Boletic najdete na této stránce Cally.

Zpět na obsah

 

Co je veřejný zájem?

Zpátky do druhého čtení poslali 11. února poslanci návrh zákona o výstavbě dálnic, rychlostních komunikací a železničních koridorů. Zákon už v roce 2003 navrhli poslanci KSČM, KDU-ČSL a ČSSD. Kvůli urychlení výstavby počítal s usnadněním případného vyvlastňování soukromého majetku ( to se nelíbí ODS) a s lehčím získáním povolení pro stavby, které by byly prohlášeny za veřejný zájem. Zde by došlo k výraznému omezení účasti veřejnosti, včetně nevládních organizací. Proto inicioval Zelený kruh akci proti přijetí tohoto zákona a i díky všem takto získaným hlasům zákon neprošel. Za zmínku stojí aktivní vystoupení poslance Pelce, který vytýkal zákonu omezení počtu tras, které mohou správní orgány posuzovat a ztěžování místních lidí na výběr trasy, kudy dálnice či železnice povede. Ochránci přírody byli v průběhu projednávání napadáni ze všech stran jako "zdržovači" staveb. Výrazně se jich ale zastal Miloš Kužvart, který upozornil na to, že dálnice spíše než ekologičtí kverulanti zdržují spekulanti s pozemky a chybná rozhodnutí správních úřadů.Vzhledem k tomu, že neprošel návrh na hlasování o zamítnutí zákona, byl napotřetí odsouhlasen návrh na vrácení návrhu do druhého čtení. Kdy ale bude zákon znovu projednáván, není zatím jasné.

Z Ekolistu vykrátil Vladimír Molek

Zpět na obsah

 

Pomozme ochránit CHKO České středohoří!

Dnes pomůžeme my jim, zítra oni nám. Tak by se dala formulovat výzva na podporu tunelu Kubačka, který je variantou pro průchod dálnice D8 CHKO České středohoří. V neděli 6. března je uzávěrka petice, kterou můžete elektronicky na adrese tunelkubacka.ecn.cz podpořit okamžitě. Devátého března rozhoduje o stavbě zastupitelstvo Ústeckého kraje. Úterý 8. března od 16 hodin je kauze věnován pořad ČT 2 Na větvi. Výzvu podpořilo téměř tři tisíce občanů. Až na výjimky chybí Jihočeši! My jsme ale také vděčni za podporu peticí, které se týkají našeho kraje (jaderná úložiště, dálnice D3, Boletice), a proto nebuďme lhostejní k výzvě Dětí Země!

Vladimír Molek
Zpět na obsah

 

Dubičák stále v ohrožení

Letošní na sníh štědrá zima dává možnosti k využívání i nejbližšího kopce u krajského města. Málokterý z lyžařů na Dubičáku ví o ohrožení, které pro Holý vrch, tak se správně vrcholová partie Lišovského prahu nazývá, představuje v současné době záměr výstavby rodinného domu. Zatím se jedná o jeden dům, ale může to být precedent pro další vlastníky pozemků. Sdružení CALLA vstoupilo do této kauzy na základě informace místních občanů před dvěma lety. Za tu dobu se podařilo založit místní občanské sdružení Dubičák, připomínkovat změny územních plánů umožňující jiné, než sportovně rekreační využití Dlouhého vrchu a iniciovat registraci významného krajinného prvku. Ten byl sice na základě odborných posudků AOPAK a ing. Popely registrován, nicméně odbor životního prostředí Magistrátu města České Budějovice jej zmenšil pod tlakem investora právě o parcelu určenou pro výstavbu domu! Dlouhý vrch nemá význam pouze sportovně rekreační, což dokládá posudek AOPAK a historie i současnost bezmotorového létání. Již ve fázi zpracovávání územního plánu, kde jsme mimochodem nesouhlasili s dalšími pozemky pro výstavbu, neboť plánovanou zástavbou mělo dojít k násilnému propojení Dobré Vody s Dubičným, objednala občanská sdružení posudek na hodnocení krajinného rázu u docenta Vorla. Ten hodnotí krajinný ráz právě z pohledu terénní dominanty, skladby porostů a otevřených ploch s kontrastem ke struktuře zástavby a krajiny. Závěr posudku požaduje chránit Dubičák před umisťováním jakýchkoliv staveb, zachování skladby porostů a rozvoj zástavby orientovat mimo významný krajinný prvek. Přes tuto skutečnost i návrhy občanských sdružení bylo vydáno stavebním úřadem v Rudolfově kladné územní rozhodnutí. Nebyl akceptován ani požadavek na vedení řízení o zásahu do krajinného rázu a Magistrát města České Budějovice se stavbou souhlasil. Proto podalo Sdružení CALLA proti tomuto rozhodnutí odvolání. Občanské sdružení Dubičák nebylo pro pozdní přihlášení účastníkem řízení a připravuje podnět k přezkoumání rozhodnutí v mimo odvolacím řízení.

Vladimír Molek

Zpět na obsah

 

Čisté elektřině se otevřela cesta na český trh

Poslanecká sněmovna dnes schválila klíčový zákon o obnovitelných zdrojích energie, který otevře cestu na český trh čisté elektřině - větrným elektrárnám, spalování biomasy, sluneční energii a podobně. Ekologické organizace jej prosazují několik let. Nový zákon podle vzoru Německa, Španělska a dalších evropských zemí pomůže snížit vysoký český příspěvek k exhalacím, které způsobují globální změny podnebí. Zároveň vytvoří nová pracovní místa a modernizuje energetiku. Přitom je velmi levný. Vládní kalkulace zjistila, že zvýší cenu elektřiny jen o pouhých 16 haléřů za kilowatthodinu v roce 2010.

Sdružení Calla s Hnutím DUHA, které lobují za přijetí zákona i jeho úpravy přivítaly důležité výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích:

 • Poslanci neschválili vyškrtnutí větrných elektráren ani razantní omezení jejich výkonu.
 • Sněmovna schválila klauzuli navrženou ekologickými organizacemi, podle které nebude možné z roku na rok snížit garantovanou cenu čisté elektřiny o více než 5 procent. Zvýší se tak jistota pro podnikatele v tomto odvětví.

Ekologické organizace však litují, že poslanci ze zákona vyškrtli podporu tepla. Výroba tepla z obnovitelných zdrojů má u nás třikrát větší potenciál než čistá elektřina. Nesmyslná je naopak dodatečně zařazená podpora velkých vodních elektráren, které už desítky let stojí.

"Je to bezesporu jeden ze dvou nedůležitějších ekologických zákonů v tomto volebním období. Po letech konečně otevře cestu na český trh čistým zdrojům elektřiny. Pomůže tak snížit znečištění, vytvoří nová pracovní místa, pomůže oživit ekonomiku řady obcí a rozhýbe nové, moderní průmyslové odvětví. Zákon podnikatelům garantuje, že se jim investice do větrných elektráren a podobných projektů vrátí, takže bude snadnější získat bankovní úvěr. Kvůli podnikatelské jistotě je také důležité, že poslanci přijali ekologickými organizacemi navrženou klauzuli, která zabrání razantním změnám garantovaných cen čisté elektřiny z roku na rok," řekl k přijetí Petr Holub z Hnutí DUHA.

Přijetí zákona otevírá cestu pro trvale udržitelnou energetiku budoucnosti. Považujeme za úspěch odvrácení hrozby, že z podpory obnovitelných zdrojů budou paradoxně vyřazeny větrné elektrárny. Na druhou stranu neschválenou podporu tepla ze sluneční energie či z biomasy vnímáme jako problém, protože jejich potenciál je obrovský.

Edvard Sequens podle tiskové zprávy vydané s Hnutím DUHA

Několik ne/uvěřitelných výroků, které zazněly 23. února ve Sněmovně:

"Co se týče biomasy, ano decentralizujme, spalujme hlouposti, které už nejdou nadále zpracovat …", poslanec Martin Říman, ODS

"Já sám jsme přesvědčen, že je zapotřebí jet do Bruselu, střetnout se s těmi lobbisty (podporovateli obnovitelných zdrojů, pozn. redakce) a jednat o změně směrnice … a na rovinu tady říkám, že jsem přesvědčen, že jaderná energetika je budoucnost energie této země", poslanec Miroslav Beneš, ODS

"… já si také myslím, že atomová energie je velmi důležitá a že ve své podstatě je jedním z nejekologičtějších zdrojů, které máme." poslanec Rudolf Tomíček, ČSSD

vybral Edvard Sequens

Atlas instalací obnovitelných zdrojů energie - www.zdrojeenergie.cz

Zpět na obsah  

 

Na návštěvě v ekologické poradně ve Zwettlu

Jako členové sítě ekologických poraden STEP jsme dostali nabídku zúčastnit se v rámci projektu ECO-ECHO stáže v rakouských poradnách. Protože autobusového společného zájezdu jsme se zúčastnit nemohli, udělali jsme si 13. prosince sami malou individuální cestu do Zwettlu, do tamního Umweltberatung Niederösterreich. Za Callu vyrazili Edvard Sequens, Vladimír Molek a Petra Veselá, za Rosu pak Zuzana Guthová, která cestu tam i zpět pro nás výborně odřídila za volantem svého zlatého vozu. Na tlumočení jsme s sebou vzali Kristýnu Bednářovou z Biskupského gymnázia.

Hlavním cílem návštěvy bylo vzájemně se představit a zjistit možnosti spolupráce, neboť obě organizace se navzájem neznaly. Umweltberatung je spolek existující 18 let, Zwettl je jeho pobočkou. V regionu Waldviertel mají celkem 23 zaměstnanců a 8 kvalifikovaných poradců. V současnosti jsou tématy, na něž se zaměřují - voda, zemědělství, chemie v domácnosti, energie, klima a ekovýchova. Spolek šestkrát ročně vydává časopis UMWELT a dvakrát do roka katalog/nabídku seminářů, kurzů a dalších osvětových akcí. Tento nápad už jsme využili při zpracování projektu Vytvoření a rozvoj sítě environmentálních informačních a poradenských center v Jihočeském kraji.

Zajímalo nás i financování. Vláda Dolního Rakouska ze svého rozpočtu platí 70 % jejich nákladů, 30 % je pak získáno z projektů, plateb za porady, přednášky, semináře. Kvůli nezbytné podpoře se ale Umweltberatung vyhýbá konfliktním tématům. Nemohli jsme si nevšimnout, že například i v Rakousku živá problematika výstavby dopravních sítí mezi jejich tématy zcela chybí.

Následovala prohlídka poradny, diskuse s klíčovými pracovníky a vedoucími programů. Tady jsme se dozvěděli více i o dolnorakouských projektech Přírodní zahrada a Lépe jíst. Přírodní zahrada je projekt trvající od roku 1999 a naplánovaný do roku 2008. Jeho cílem je navrátit do sterilních vyumělkovaných zahrad život a krásu přírody. Kromě poradenství a řady akcí k tomu slouží rozsáhlá řada tematických publikací ve velkém pořadači. Ten dostanou všichni zájemci z Dolního Rakouska zdarma (!). Již má 70 tisíc abonentů. Rozpočet celého projektu je neuvěřitelných 50 mil. Kč za rok, v Dolním Rakousku je do něj zapojeno 30 poradců. Je zřízena horká telefonická linka, celkem poradci vyřizují na 200 dotazů denně (i cestou e-mailu).

Obdobným způsobem a to včetně pořadače funguje druhý projekt Lépe jíst. Ten má za cíl vrátit lidi ke konzumaci zeleniny z domácích zdrojů a v čase, kdy jsou dostupné. Dnes už vydané pořadače s recepty a dalšími informacemi má 43 tisíc obyvatel. Na horké telefonní a e-mailové lince pracují ve Zwettlu dva lidé a vyřizují průměrně 92 otázek denně. Pro zájemce - ukázky vydávaných materiálů včetně obou zmíněných pořadačů máme v Calle k dispozici.

Nedovedeme si zatím ani náznakem představit obdobný přístup k environmentální problematice ze strany vedení Jihočeského kraje.

Nakonec jsme diskutovali o možné budoucí spolupráci v mezinárodních projektech. Dozvěděli jsme se o přípravě zrcadlového projektu Klimabündnis. V této oblasti, ať již v tomto projektu nebo v následných, chceme spolupracovat a s pomocí rakouských aktivit rozvíjet obdobné aktivity v Jihočeském kraji.

Edvard Sequens

Internetové stránky Umwelberatung

Zpět na obsah

 

Tibet trochu jinak

Před 46 lety Tibeťané protestovali proti obsazení své země vojáky čínské lidové armády. Následkem nenásilného protestu zemřelo v nerovném zápase totalitního režimu a touhy po svobodě více než 80 000 Tibeťanů. I letos si 10. března celý demokratický svět připomene výročí tohoto povstání různými akcemi, v České republice už tradičně zavlaje tibetská vlajka v desítkách měst a obcí. Pokud doma zrovna nemáte tibetskou vlajku, ale rádi byste nějakým způsobem vyjádřili podporu tibetskému lidu, mám pro vás poněkud netradiční, ale o to zajímavější způsob - uvařte si tibetské jídlo!

Tibetská kuchyně je obecně charakteristická málo kořeněnými jídly, přičemž se jako koření většinou používají různé druhy worčestrových omáček. Masožravci nadšení asi příliš nebudou, ale maso se v Tibetu moc nejí, ryby jsou z náboženských důvodů přímo zakázány. Naopak milovníci zeleniny si přijdou na své, protože ta se používá v hojném množství a přílohu k ní obvykle tvoří rýže nebo různé druhy těstovin, které si Tibeťané samozřejmě sami vyrábějí.

Tibetským národním jídlem je ale známá "campa"- ječná mouka, umletá z pražených zrn, kterou Tibeťané míchají s trochou čaje, často i s kouskem jačího másla a cukrem. Z mléčných výrobků můžete v Tibetu ochutnat jogurt, kterému říkají "žo" a velmi oblíbený je tvaroh "čhura", vyráběný zpravidla z jačího mléka. Výborné jsou prý i zeleninou plněné těstové placičky "momo" (vyrábí se z mouky a vody) či hustá nudlová polévka "thukpa".

Pokud budete chtít tato jídla zapít nějakým typickým tibetským nápojem, můžete zvolit "čhang", silné pivo z kvašeného ječmene, které trochu připomíná náš burčák. Nejdůležitějším tibetským nápojem je ale slaný čaj s jačím máslem, připravovaný z čajových lístků včetně menších větviček, které se slisují do tuhých cihel a uchovávají se, stejně jako campa, v kožených pytlících. Zkušení cestovatelé ale radí, že tento čaj je dobré pít "rychle a na odlehlém místě".

Tak co, už jste dostali chuť na nějakou tibetskou specialitu? Pokud ano, nabízím vám jednoduchý recept na placky momo a návod, jak připravit "pravý" tibetský čaj. Jačí máslo asi v supermarketu neseženete, ale dobrodružné to bude i bez něj. Přeji vám dobrou chuť a "taši dele" (univerzální tibetský pozdrav).

Placičky momo:
Pro 4 osoby:

 • 400 g hladké mouky
 • 2 dl vlažné vody

Z mouky a vody vypracujeme tuhé těsto, které se nelepí na stěny mísy, necháme je 1 hodiny odpočinout. Pak je znovu propracujeme a rozdělíme na koule o průměru 4 cm. Z nich pak vyválíme placky o průměru 10 cm. Na placky položíme asi lžíci směsi (zeleninové nebo masové), placku přehneme a po obvodě spojíme v taštičky, které vaříme v páře asi 40 minut. Momo také můžeme smažit. Taštičky položíme na plech pomazaný tukem a dáme do rozpálené trouby. Pečeme do zrůžovění povrchu.

Tibetský čaj:

 • 4 lžičky kvalitního černého čaje
 • 8 lžiček cukru
 • 2 lžíce másla
 • půl lžičky soli

Do hrnce dáme vařit přes 6 dl vody, kterou osolíme. Až se začne vařit, vhodíme do ní čaj, cukr a máslo a vaříme do rozpuštění másla. Scedíme přes sítko do šálků, pijeme a čekáme, co se bude dít.

Jana Sequensová, podle tibetské a indické skorovegetariánské kuchařky (Šubrt - Šubrtová) a Tibetských listů

Více informací o Tibetu najdete na internetových stránkách http://www.tibinfo.cz/

Zpět na obsah

 

Nejen o brkoslavech

K napsání tohoto příspěvku mne inspiroval článek z minulého Ďáblíka. Většina lidí pohybujících se v přírodě se čas od času setkává právě v zimě s překvapením, které dokáže vyrazit dech. Mne se to stalo právě letos. Po střízlivé silvestrovské noci jsem se vydal na svou obvyklou pochůzku rajonem v okolí Lišova. Cestu jsem zahájil u svých domácích mazlíčků na zahradě a již při otvírání branky jsem zůstal stát a nevěřil svým očím. Na ořechu pokojně sedělo hejno cca 30 brkoslavů. Zdrželi se téměř hodinku a čas návštěvy vyplňovali "konverzací" a sklizní zbytků jablek. Hned druhý den jsem otevřel internetovou stránku České společnosti ornitologické (www.birdlife.cz), abych se dozvěděl o zimních hostech více informací. A vkusně a přehledně upravené stránky mne nezklamaly. Fotografie předních ornitologů, připravované akce, včetně mapování výskytů významných druhů, informace o ptačích územích v soustavě NATURA 2000 a samozřejmě odkaz na kampaň Boletice, kde je ČSO naším vítaným partnerem. To vše a mnohem více, včetně stanoviska ČSO k výstavbě větrných elektráren a stížnosti na postup při vyhlašování ptačích oblastí, zde naleznete s operativní aktualizací. Takže neváhejte a občas ornitologické stránky navštivte.

Vladimír Molek

Zpět na obsah

 

Akce FALCO - patnáct let boje o přežití dravých ptáků

Od počátku devadesátých let vyrážejí každé jaro desítky nadšených dobrovolníků hlídat hnízda vzácných dravců. Díky jejich nezištné pomoci vylétlo z hnízd už více než osmdesát orlů, sokolů a rarohů. Organizaci Akce FALCO (Falco znamená latinsky sokol) zajišťuje Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země.

Draví ptáci patří v naší přírodě k nejohroženějším druhům. Člověkem byli odedávna považováni za škodnou a tento pohled na ně bohužel u některých lidí přetrval. Kromě přímého pronásledování se na jejich početnosti negativně projevila také chemizace zemědělství, úrazy na nezabezpečených sloupech elektrického vedení nebo úbytek jejich přirozených stanovišť. Pro některé druhy se pak v posledních letech objevilo ještě jedno nebezpečí - vykradači hnízd. Zvláště tzv. "velcí sokoli" (u nás sokol stěhovavý a raroh velký) a orli jsou překupníky vybíráni z hnízd a prodáváni do západní Evropy nebo arabských zemí k sokolnickým účelům.

Vybírání mláďat ohrožených dravců se stalo v bývalém Československu běžnou praxí. Z velké části hnízd proto pravidelně mláďata nevylétla. Už tak málo početným dravcům hrozilo, že z naší přírody zmizí úplně. Proto se skupina přátel, kteří se ochranou dravců dlouhodobě zabývali, rozhodla jejich hnízda aktivně hlídat. Založili Klub ochrany dravců a sov, který dnes funguje jako součást občanského sdružení Děti Země, a začali koordinovat nábor dobrovolníků na Akci FALCO.

Velkým úspěchem ochránců přírody se stal fakt, že za dobu trvání Akce FALCO nebylo žádné hlídané hnízdo vykradeno. Strážci několika pokusům o vybrání mláďat zabránili. Kromě toho mají za úkol také chránit hnízdící dravce před rušením neukázněnými turisty, horolezci nebo lesními dělníky. Strážci se pod hnízdy střídají nepřetržitě 24 hodin denně po celou dobu hnízdění, to znamená asi od března do začátku července.

Pokud Vám již bylo osmnáct let a jste ochotni obětovat týden volného času pro ochranu dravých ptáků, můžete se na Akci FALCO přihlásit také. Hlídá se ve skupinách o čtyřech až osmi lidech, takže je možné přihlásit celou skupinu. Pokud se přihlásíte jako jednotlivci, budete k některé skupině připojeni.

Koordinátor strážců:
Ivo Páral
683 51 Holubice 258
email: akcefalco@email.cz
mobil: 605 468 263
Bližší informace též na www.detizeme.cz/kodas/novy

 

Zpět na obsah

 

Mapování současného rozšíření a početnosti sýčka obecného (Athene noctua) v České republice - výzva k spolupráci

Sýček obecný (Athene noctua) patří mezi naše nejohroženější druhy ptáků. Ačkoliv ještě na začátku minulého století byl jednou z našich nejpočetnějších sov, vyskytující se ve většině vesnických sídlech, od padesátých let minulého století docházelo k zeslabování populací. Z celoplošného rozšíření se výskyt nyní stal spíše sporadický. Tento trend poklesu je z posledních let zaznamenán především z celostátního programu na zjišťování početnosti a rozšíření této sovy, který proběhl v letech 1993-95 a 1998-99 a na který tento projekt navazuje. Průměrná populační hustota v letech 1998-99 byla 0,12 párů/10 km2, což je poloviční hustota oproti letům 1993-95. Bude velice zajímavé zachytit vývoj početnosti, rozšíření či v případných změnách v hnízdních preferencích, které od posledních sčítání bylo dosaženo.

Program bude probíhat v letech 2005-06. Sčítání bude prováděno metodou hlasové provokace teritoriálním hlasem samce v jarních měsících (březen-konec dubna). Bude velice důležité se snažit pokrýt celé území republiky. Zvlášť cenná budou data z oblastí, kde mapování již v předchozích dvou mapování bylo prováděno.

Pokud někdo z čtenářů byl měl zájem se do programu aktivně zapojit, přihlaste se prosím na adresu prvního z autorů, kde Vám budou podány veškeré informace a po případě zaslána i audio nahrávka hlasu sýčka.

Martin Šálek, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta, Branišovská 31, 370 01 České Budějovice. E-mail: martin.sali@post.cz
Libor Schröpfer, Husova 302, 345 62 Holýšov, e-mail: schropfer@oaplzen.cz

 

Zpět na obsah

 

Sedmá generace

Milí přátelé, prosím o pomoc pro časopis Sedmá generace. Obrátila se na nás redakce časopisu Sedmá generace, zda bychom nemohli oslovit některé lidi a instituce, zda by si nechtěli předplatit jejich společensko-ekologický časopis. Odebírám ho již mnoho let a mohu potvrdit, že je skvělý. Vychází jednou za dva měsíce a předplatné na rok 2005 činí 300,- Kč. Nyní jsou ve finančních potížích a potřebovali by více předplatitelů. Zájemci hlaste se na mailu: ceske.budejovice@hnutiduha.cz.

Za Hnuti DUHA Č. Budějovice Růžena Šandová
Zpět na obsah

 

Besedy, akce - seřazeno chronologicky od nejbližších.

Společnost pro krajinu a Česká komora architektů zvou k účasti na třetím ročníku konference TVÁŘ NAŠÍ ZEMĚ - KRAJINA DOMOVA, jejímž tématem je ČESKÁ KRAJINA V EVROSPKÉ UNII. Konference se koná z podnětu Václava Havla a pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Petra Pitharta. Vlastní jednání konference proběhne ve dnech 9.-10. března 2005 v prostorách kongresového centra Výzkumného ústavu Silva-Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Další informace naleznete na internetových stránkách: www.prokrajinu.cz.
V bloku Krajinný ráz budou mít Edvard Sequens ze Sdružení Calla spolu s Petrem Holubem z Hnutí DUHA příspěvek na téma Větrné elektrárny - mýty a fakta.

Strana zelených České Budějovice Vás srdečně zve na besedu s RNDr. Martinem Bursíkem, členem předsednictva Strany zelených a poradcem současného ministra životního prostředí, bývalým ministrem životního prostředí Tošovského vlády, o energetice, obnovitelných zdrojích energie, ale i o politice... Uskuteční se v úterý 15. března 2005 od 17 hodin v galerii Měsíc ve dne, Nová ul. č. 3, České Budějovice. Pokud máte čas dříve, můžete na obdobnou besedu přijít do auly Jihočeské univerzity (Bobíku) od 14 hodin.

Sdružení Calla Vás srdečně zve na březnovou besedu z cyklu "Zelené čtvrtky" tentokrát na téma: "Ekofeminismus" s Marií Haisovou - ředitelkou občanského sdružení Agentura GAIA. Beseda se uskuteční 17. března opět v galerii Měsíc ve Dne (Nová ul. 3, České Budějovice) od 17:00. Pozvánka ke stažení (doc, 28 kB).

Seminář a strategickou diskusi NNO na základě zkušeností z ČR, SRN a Rakouska na téma: Nákladní silniční tranzit a jeho zpoplatňování, dopravní trendy a možnosti NNO prosazovat změny pořádá ve spolupráci Hnutí DUHA a BUND/Přátelé Země Německo, který proběhne v pátek 18. března. na Toulcově dvoře (následován v případě zájmu sobotní návštěvou plánované trasy D8 v Českém středohoří). Přihlášky zasílejte do 2. 3. Kontakt: Pavel Přibyl, Hnutí DUHA (Friends of the Earth Czech republic), Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, 222 514 759, 222 518 31, pavel.pribyl@hnutiduha.cz.

Ve středu 30. března se koná od 15 hodin v BB Centrum Gerbera veřejné projednání posudku dle zákona č. 244/1992 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb. (EIA) k záměru "Dálnice D3 v úseku České Budějovice - hranice okresu Český Krumlov"! Po zkušenosti s projednáváním posudku na úsek do Českých Budějovic, kdy sál byl prázdný, doporučuji věnovat pozornost.

Putovní výstavka "Ochrana přírody Boletic" je po úvodní prezentaci na lednové panelové diskuzi v Českých Budějovicích vystavena do poloviny března v prostorách gymnasia v Českém Krumlově a poté se přestěhuje na Dřípatku do Prachatic. Zde se od 30.března do 15.dubna stane součástí programu dnů ochrany přírody a bude doplněna o expozici ARNIKY Natura 2000. Správa CHKO Blanský les má výstavku CALLY i ARNIKY zamluvenou na duben a květen pro výstavu v českokrumlovském kině Špičák. Další putování se bude odehrávat na základě zájmu ( i Vašeho). V jednání je Správa NP Šumava. Rádi bychom ji představili na Boleticku, Jihočeské universitě, popř. v rámci Ekofilmu. V říjnu bude součástí výstavy fotografií Příroda Boletic ve vědecké knihovně v Českých Budějovicích.

Sdružení Calla a Společnost Rosa Vás zvou již nyní na besedu z cyklu "Zelené čtvrtky" na téma "Azerbájdžán, ropa, svoboda - jak se to rýmuje?" o souvislostech mezi naší ropnou závislostí a mocí ropných firem i států. Besedovat přijde Martin Skalský, pozorovatel projektů Světové banky a EBRD a poradce nevládních organizací v Azerbájdžánu. Koná se ve čtvrtek 21. dubna 2005 od 17 hodin v galerii Měsíc ve Dne (Nová ul. 3, České Budějovice). Pozvánka ke stažení (doc, 28 kB).

1. dubna od cca 15 hodin - Otevření cyklistické sezóny v Českých Budějovicích, více informací u Edwina Otty, eotta@seznam.cz.

15/06 ZO ČSOP Šípek Český Krumlov pořádá Geologickou exkurzi na Novohradsko
sobota 30. dubna 2005
sraz: v 800 hod. na autobusovém nádraží v Českém Krumlově (nebo po dohodě na trase) návrat: v odpoledních hodinách do Č. Krumlova
trasa: Č. Krumlov - Velešín - Strážkovice - Trh. Sviny - lom Rejta (granodiorit, krystalovaný hematit, geomorfologické tvary, rýžování) - kamenolom Štiptoň u Nových Hradů (krystalovaný pyrit, křemen, chlorit) - pískovna Nakolice u Nových Hradů (zkřemenělá dřeva)
odborný lektor: PaedDr. Václav Pavlíček z Jihočeské Univerzity
účastnický poplatek: nepřesáhne 200,- Kč (studenti 150,- Kč) V ceně je zahrnuto lektorné a autobus - konečná částka bude upřesněna do konce března (v případě malého počtu účastníků bude doprava řešena vlastními osobními automobily)
vybavení: terénní oblečení (pláštěnka!), jídlo a pití na celý den, příp. poznámkový blok, tužka, lupa a papír (noviny) na balení vzorků atd.
V případě zájmu se přihlaste nejpozději do 8. dubna na adresu:
Středisko ekologické výchovy Šípek, Chvalšinská 112, 381 01 Český Krumlov
mailem: sev.sipek@seznam.cz nebo telefonicky: 380 714 048 (záznamník), 721 179 755 (mobil)
Aktuální informace k exkurzi najdete na stránkách: http://sipek.roklinka.cz

Mezinárodní workshop na téma "Ekovýchova - obnovitelné zdroje energie pro děti a mládež" se bude konat v Berlíně od 18. do 20. května 2005. Akce začne v poledne 18. května a skončí v 17 hodin 20. května. Program bude upřesněn. Pořadatel: Spolkové ministerstvo životního prostředí SRN. Návštěva německého ministra životního prostředí je plánována na 19. května večer. Zájemci o další informace nechť se přihlásí na níže uvedených kontaktech. Přihlášky k účasti se přijímají do 1. dubna 2005 e-mailem na meike.rathgeber@ufu.de nebo faxem na ++49-30-42800485. Potvrzení o přijetí přihlášky se zasílá do 15. dubna.
Kontakt: Malte Schmidthals, Meike Rathgeber, Unabhängiges Institut für Umweltfragen (UfU e.V.) Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin, tel.: +49-30-42849933, fax: +49-30-42800485, www.ufu.de

připravil Vladimír Molek

Zpět na obsah

 

Do hracích automatů loni Češi nastrkali 44 miliard
V přepočtu na obyvatele máme nejvyšší počet kasin v Evropské unii

Ačkoli finanční situace řady obyvatel Česka není nikterak snadná, na hazard, jehož obliba v zemi neustále stoupá, si peníze vždycky najdou. Zatímco v roce 1993 lidé nastrkali do automatů asi 13 miliard korun, loni už ve více než 46 tisících hracích automatech po celé republice prosázeli přes 44 miliard korun.

Nebývalý porevoluční rozmach legálního hazardu v Česku lze vypozorovat z všeobecně rozšířeného přirovnání zejména Prahy k Las Vegas - světové kolébce zábavy. Česko má nejvyšší počet kasin v přepočtu na obyvatele v EU a také více kasin než všechny okolní státy dohromady. Jen v hlavním městě Praze jich má být neuvěřitelných 36. "Srovnání s Las Vegas u kasin platí," souhlasí mluvčí Sazky Zdeněk Zikmund.

Ještě v roce 1988 mohl milovník rulety ukojit vášeň jen v Karlových Varech, nyní se ve zhruba 150 kasinech ročně protočí přes deset miliard korun. Zákon se připravuje až po výbuchu. Až do letošního léta a výbuchu před hernou na pražské Národní třídě neobvyklý počet příliš rozruch nebudil. Poté se začalo zmiňovat možné praní špinavých peněz a následovala snaha o zpřísňování podmínek. Novela zákona by měla přinést posílení spolupráce s policií, větší pravomoci obcím či povinnost kasin uveřejňovat, kam jdou peníze na veřejně prospěšné účely, uvedl mluvčí ministerstva financí Marek Zeman. Pozoruhodné je i kursové sázení. Počátkem roku 1992 bylo možné tipovat sportovní výsledky na 126 místech a objem sázek se pohyboval kolem jedné miliardy korun, nyní je sběren už přes čtyři tisícovky a sázky jedenáctinásobně vyšší.

Celkové tržby loterijního a sázkového průmyslu v roce 2003 meziročně vzrostly o více než desetinu na 78 miliard korun, což byl přibližně roční obrat energetického gigantu ČEZ. Na počátku devadesátých let to bylo podle ministerstva financí více než desetkrát méně. Loterijní byznys se stal odvětvím zaměstnávajícím přes padesát tisíc osob u takřka čtyř stovek společností.

Úředníci zatím v tuzemsku nepovolují provozování sázek firmám z jiných států ani internetové sázení. Podle jednoho ze zahraničních provozovatelů stránek v českém jazyce je internetové sázení v zemích Evropské unie legální. Češi si ale s případnými pokutami hlavu příliš nelámou a běžně přes internetovou síť také sází.

Rozvoj trhu sázení našel odezvu i ve školství. Od letošního školního roku nabízí soukromá vysoká škola v Karlových Varech výukový program pro oblast sázkového a herního průmyslu. Zatím jen volitelný doplněk studia by se mohl stát v dalších letech plnohodnotným studijním programem v rámci samostatného bakalářského oboru. Jeho absolvent by získal nejvyšší formu vysokoškolského vzdělání zaměřeného na oblast sázkového a herního průmyslu.

Vyšlo v deníku Právo 11. 12. 2004, přepsal Edvard Sequens

Zpět na obsah

 

Soutěž Ekofór 2005

Hnutí Brontosaurus pořádá v letošním roce druhý obnovený ročník soutěže kresleného a fotografického humoru s tématikou životního prostředí Ekofór 2005 aneb "S humorem na přírodu".

Soutěžní kategorie:

 1. Ještěrka - kreslený ekofór pro děti základních škol ve věku do 15 let včetně.
 2. Veleještěr - kreslený ekofór pro mládež starší 15 let.
 3. Lochneska - fotofór a fotomontáž s tématikou přírody, či ekologie. Věkově neomezená kategorie.

Soutěžící se mohou těšit na společenské hry od vydavatelství Albi a knihy od nakladatelství Argo a Portál, aktualizované informace o cenách najdete na našich internetových stránkách http://ekofor.brontosaurus.cz.

Práce posílejte na adresu Hnutí Bronotosaurus, Michalova 4, 628 00, Brno, nebo na mail ekofor@brontosaurus.cz. Uzávěrka soutěže je 15. května 2005.

Na internetových stránkách naleznete také vítězné práce z loňského ročníku, historii ekofóru, ceny a pravidla letošního ročníku, výstavy, stále ještě můžete vidět putovní výstavu prací Ekofóru 2004.

Vyhlášení výsledků proběhne na konci prázdnin na festivalu Mohelnický dostavník v Mohelnici u Olomouce.

Martin Perlík, místopředseda Hnutí Brontosaurus

Zpět na obsah
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz