Sdružení Calla
  Dnes je 18. ledna 2022  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Aktuality

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Aktuality:

  14. 1. 2022 - Rekreační satelit Karlovy Dvory u lipenské přehrady má problém. Krajský úřad Jihočeského kraje vrátil dokumentaci EIA investorovi k přepracování. Aktuální dokumentaci vytkl mimo jiné, že nesplnila podmínky uložené v závěrech zjišťovacího řízení EIA. Jihočeské spolky považují tento projekt za zbytečný a předimenzovaný. Pokud tento názor sdílíte, můžete podpořit Petici za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny.
 

11. 1. 2022 - O chystaném zařazení jaderné energetiky do evropské taxonomie udržitelných technologií, s nímž souvisí i riziko urychlení hlubinného úložiště hovořil Edvard Sequens z Cally v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus.

 

8. 1. 2022 - Ekologické organizace Hnutí DUHA, Greenpeace a Calla vítají, že se nová vláda v programovém prohlášení shodla na stanovení konkrétního roku, k němuž se má země připravit na konec uhlí. Zároveň považují za nesmyslné, že jadernou energetiku prezentuje programové prohlášení jako hlavní řešení pro plnění klimatických závazků a náhrady emisních zdrojů. Více v tiskové zprávě.

  31. 12. 2021 - Monitoring extenzivně a mozaikově sečených trávníků v Českých Budějovicích i v druhé sezóně potvrdil, že snížení počtu sečí na vybraných plochách má velký smysl. Nejenže vytváří na pohled hezká místa, ale umožňuje rostlinám, aby vykvetly a vysemenily se, a pomáhá opylovačům i dalším druhů hmyzu. Pokud vás výsledky zajímají podrobněji, najdete je ve zprávě o entomologickém monitoringu a zprávě o botanickém monitoringu.
  30. 12. 2021 - Cyklus Zelené úterky startuje v roce 2022 besedou "O Galapágách, parazitech a biodiverzitě". V úterý 18. ledna v 17:30 přivítáme v českobudějovickém klubu Horká vana parazitologa Jana Štefku z Biologického centra AV ČR. Mimo jiné se dozvíte, jak ohrožuje lidská činnost galapážské endemity a mění biodiverzitu na kontinentech. Více informací najdete v pozvánce.
  28. 12. 2021 - Už pátou sezónu letos proběhl monitoring květnatých pásů v českobudějovickém parku Stromovka a vědeckém kampusu. Vyseté pásy dvouděložných bylin v něm porovnáváme s extenzivně a intenzivně sečenými městskými trávníky. Přečtěte se zprávu o žahadlových blanokřídlých, tedy samotářských včel nebo vos, a zprávu o denních motýlech.
Ďáblík
 

22. 12. 2021 - Vyšel poslední letošní Ďáblík, který nese číslo 216. Dočtete se v něm o aktuálním dění na Lipensku, zmíníme jak přírodě blízká obnova těžebních prostor opravdu pomáhá, věnujeme se aktuálnímu dění kolem jaderné energetiky na evropské i domácí půdě, či zhodnotíme jak se u nás dařilo vlkům i stromům u silnic. Samozřejmě i mnoho dalšího. Archiv dosavadních čísel Ďáblíka najdete zde.

  22. 12. 2021 - Dokončili jsme letošní projekt v Pískovně Ledenice, když jsme v prosinci vyřezali náletové dřeviny na písčinách a kolem tůní. Zájemci o zdejší faunu se mohou podívat do zprávy o průzkumu suchozemského hmyzu od Jiřího Řehounka a zprávy o průzkumu vodního hmyzu, obojživelníků a plazů od Tomáše Ditricha. Další informace nejen o této pískovně najdete na webu Objevte svou pískovnu.
  20. 12. 2021 - Tůňky v pískovně Ledenice nebo květnaté pásy v Českých Budějovicích vznikly i díky podpoře drobných dárců. Chcete-li k nim patřit i vy, můžete přispět na náš účet 3202800544/0600. Pokud si chcete vybrat, na jakou z našich aktivity přispějete, využijte čísla variabilních symbolů. Poskytnuté finanční dary nad 1 000 Kč si můžete odečíst od základu daně. Na vyžádání Vám rádi vystavíme darovací smlouvu a potvrzení. Jakékoli dotazy k dárcovství zodpovíme na e-mailu calla@calla.cz.
  16. 12. 2021 - Senát Parlamentu České republiky se přidal k Poslanecké sněmovně a podpořil stanovisko, které žádá zařazení jaderné energetiky mezi udržitelné environmentální technologie v rámci taxonomie Evropské unie, která má napomoci k plnění evropských klimatických cílů. Ideologický postoj bez potřebné odborné argumentace a diskuse tak v českém Parlamentu dostal přednost. Jaderná energetika přitom nesplňuje kritéria, která jsou k zařazení pro jednotlivé technologie a činnosti do zmíněné taxonomie stanovena. Více v tiskové zprávě.
  16. 12. 2021 - Objev vzácných druhů rovnokřídlého hmyzu dokazuje, že přírodě blízká obnova těžebních prostorů pomáhá přírodě. Cvrček pobřežní objevený v pískovně Cep II a saranče slaništní z revitalizovaného rašeliniště Hrdlořezy díky tomu našli vhodná místa pro svůj život. V obou případech jde o první nálezy těchto druhů pro Čechy. Více se dozvíte z naší tiskové zprávy.
Platforma proti úložišti
  13. 12. 2021 - Vláda premiéra Andreje Babiše je u konce a zákon, který měl zajistit respektování zájmů obcí a jejich občanů při výběru a povolování hlubinného úložiště vysoko radioaktivních odpadů, stále neexistuje. Legislativní rada vlády přerušila projednávání návrhu, který vládě po letitých průtazích předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Očekáváme, že nová vláda v souladu se svojí koaliční smlouvou návrh přepracuje ve spolupráci s obcemi. Více v tiskové zprávě.
  8. 12. 2021 - Aktuální analýza profesora Stephena Thomase "Kdo chce stavět Dukovany?", kterou vydala pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci se sdružením Calla a Hnutím DUHA, varuje, že všechny v poslední době stavěné reaktory firem, které chce vláda oslovit do tendru, jsou minimálně o čtyři roky, ale také o více než deset let zpožděné, dva a vícekrát zdražené a firmy EDF a KHNP pak nabízí jen prototypy reaktorů. Více v tiskové zprávě.
  7. 12. 2021 - Calla poslala připomínky k developerskému projektu Karlovy Dvory u Horní Plané. Domníváme se, že další předimenzovaný rekreační satelit u Lipna v CHKO Šumava už tamní krajina nepotřebuje. Podporujeme také úsilí místních spolků, které je nyní vyjádřeno Peticí za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny.
bagr
  3. 12. 2021 - V Pískovně Ledenice jsme s pomocí těžké techniky vytvořili další dvě tůně pro obojživelníky a jiné vodní živočichy. Vrcholí tak náš letošní projekt, jehož součástí je také biologický průzkum lokality nebo instalace nové informační tabule. Více se dozvíte z tiskové zprávy a také na webu Objevte svou pískovnu.
  25. - 26. 11. 2021 - Krajské sdružení MAS Jihočeského kraje ve spolupráci s Callou připravilo na závěr listopadu dvoudenní odbornou exkurzi pro starosty a další zainteresované zájemce na prezentaci zajímavých projektů komunální energetiky ve Zlínském kraji. Navštívili jsme Roštín, Modrou, Brumov-Bylnici, Hostětín a Pitín. Program v příloze.
Dívčí kámen
  18. 11. 2021 - Krajské sdružení MAS Jihočeského kraje ve spolupráci s Callou - Sdružením pro záchranu prostředí připravilo cyklus čtyř seminářů pro zástupce MAS, starosty a další zainteresované zájemce zaměřené na problematiku komunitní energetiky. První z nich pod názvem "Komunitní energetika - domácí podmínky a dobrá zahraniční praxe" se uskuteční ve středu 1. prosince 2021 od 10 do 14 hodin v Penzionu U Zámku, Pluhův Žďár 68. Program a další informace v příloze.
  16. 11. 2021 - Beseda z cyklu Zelených úterků s Hanou Bernardovou, překladatelkou, tlumočnicí, průvodkyní poradními kruhy a místopředsedkyní správní rady Nadace Pro půdu dostala název "Aktivní naděje" podle knihy Joanny Macyové a Chrise Johnstona. Jak čelit zmatku dnešní doby a nezbláznit se? Jak se vyrovnávat se změnou klimatu, mizejícími přírodními zdroji, ekonomickými kolapsy a environmentálním žalem? V čem konkrétně aktivní naděje spočívá? Jak obnovit spojení se Zemí i sebou samými? Konalo se v úterý 16. 11. v Klubu Horká vana v Českých Budějovicích.
  15. 11. 2021 - Entomolog Vojtěch Kolář z Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU byl naším hostem na poslední besedě z cyklu Borovanských pondělků "Rybníky nejsou jen pro kapry". Konala se 15. 11. 2021 v Borovanech v Podzámčí v prostorách komunitní školy. Jak to v takovém rybníku vlastně funguje? Jak by měl vypadat "dokonalý" rybník pro hmyz? Jak na změny zareagoval náš nejohroženější potápník? Umíme vůbec rybníky správně chránit? I na to se posluchači dozvěděli odpovědi.
  3. 11. 2021 - Už pět sezón pomáhají květnaté pásy v českobudějovickém parku Stromovka a vědeckém kampusu motýlům a dalším opylovačům. Po celou dobu je také sledují entomologové a dokumentují rozdíly mezi těmito kvetoucími plochami a krátce sečenými trávníky. O průzkumu si můžete přečíst v aktuální tiskové zprávě nebo podrobné zprávě o monitoringu denních motýlů.

Skryj starší aktuality » Zobrazit starší aktuality »

Platforma proti úložišti
  27. 10. 2021 - Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021 - Stručné shrnutí přináší komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách včetně informací o věku, provozu, výrobě, výstavbě, uzavírání a likvidaci reaktorů. Dokládá, že jaderný průmysl má dobu své největší slávy dávno za sebou a čeká jej postupný útlum, nikoli nová role při náhradě fosilních paliv kvůli ochraně klimatu. Hlavními autory zprávy, jejíž úplný anglický originál najdete na www.worldnuclearreport.org jsou Mycle Schneider a Antony Froggatt. Stručné shrnutí zprávy v češtině společně v říjnu 2021 vydaly pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí a Hnutí DUHA. Stahujte zde.
Platforma proti úložišti
  26. 10. 2021 - Platforma proti hlubinnému úložišti oslovila předsedkyni a předsedy stran vítězných koalic v parlamentních volbách (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů), kteří připravují program nové vlády, aby nezapomněli na tisíce obyvatel, na které dnes dopadá vládní záměr vybudovat konečné úložiště. Chceme přijetí zákona, který posílí práva obcí při vyhledávání hlubinného úložiště a otevření se jiným koncepčním možnostem nakládání s vyhořelým jaderným palivem. Více v tiskové zprávě. Otevřený dopis ke stažení.
  21. 10. 2021 - Konec uhlí 2030, podpora rychlého rozvoje obnovitelných zdrojů, reforma zemědělských dotací či přirozená obnova lesů - to vše najdou lídři a lídryně politických stran, jež uspěly v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, mezi požadavky na účinnou ochranu klimatu a přírody, které jim zaslaly Klimatická koalice a Zelený kruh. Více v tiskové zprávě.
  20. 10. 2021 - Hlavní fakta z každoroční uznávané Zprávy o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021 pro české publikum představil Mycle Schneider, její vedoucí autor a nezávislý analytik jaderné energetiky. Zpráva dokládá, že jaderný průmysl má dobu své největší slávy dávno za sebou a čeká jej postupný útlum, nikoli nová role při náhradě fosilních paliv kvůli ochraně klimatu. Více v tiskové zprávě.
Platforma proti úložišti
  5. 10. 2021 - Platforma proti hlubinnému úložišti oslovila lídry kandidátek politických stran a hnutí, ať již jdou do nadcházejících parlamentních voleb samostatně nebo v koalicích, a to v krajích Plzeňském, Jihočeském a na Vysočině. Pokud oslovení politici po svém zvolení dodrží své sliby, lze se dočkat změn oproti dnešní "zamrzlé" situaci a umístění hlubinného úložiště nebude možné bez souhlasu dotčených obcí. Vzroste také tlak na změnu vládní koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem, aby rychlé trvalé schování odpadu pod zem nebylo považované za jediné možné, jako je tomu dnes. Více v tiskové zprávě.
  1. 10. 2021 - Ekologické, rozvojové a sociální nevládní organizace sdružžené v Klimatické koalici a Zeleném kruhu zveřejnily své stanovisko k současnému zdražžování energií. Varují v něm, žže vláda dlouhodobě ignorovala závislost České republiky na fosilních palivech, a proto ji vyzývají, aby situaci neprodleně řešila a ochránila české domácnosti od pádu do energetické chudoby.
Platforma proti úložišti
  24. 9. 2021 - Starostky a starostové z lokality Hrádek poukázali na chybějící zohlednění významných zdrojů pitné vody v lokalitě pod Čeřínkem. Pokud Správa úložišť radioaktivních odpadů chybovala při přípravě podkladových dat, na základě nichž byly vybrány čtyři lokality pro další přípravu hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů, nemusí se to týkat jen tzv. lokality Hrádek na Jihlavsku. Více v tiskové zprávě.
  22. 9. 2021 - Při příležitosti konce volebního období současné vládní sestavy se experti a expertky Hnutí DUHA a dalších organizacích sdružených v asociaci Zelený kruh podívali blíže na její výsledky. Vláda v řešení změny klimatu a ochrany životního prostředí nedosáhla v žádné z hodnocených oblastí významných a komplexních pozitivních posunů. Pouze nastavení ochrany národních parků, nový odpadový zákon a nastavení podmínek pro rozvoj obnovitelných zdrojů lze považovat za významné dílčí pozitivní kroky v rámci dané oblasti. Více v tiskové zprávě.
  20. 9. 2021 - Pamatujete se, jak pole dříve vonělo? Na podzim i na jaře byl vzduch plný syrové, zemité vůně, kterou dýchala pole všude okolo. Všimli jste si, že v posledních letech se tato vůně jako by vytratila? Půda je základem naší potravy, zdrojem našeho bohatství, zásobárnou živin a vody, z "hlíny" byl podle Bible stvořen člověk. O tom posluchačům 20. 9. poutavě vyprávěl půdní biolog Miloslav Devetter z Biologického centra AV ČR, kterého jsme si pozvali na besedu z cyklu Borovanských pondělků "Povídání o půdě v souvislostech". Konalo se s finanční podporou Jihočeského kraje v rámci sítě KRASEC.
  16. 9. 2021 - Poslanecká sněmovna hlasy většiny politických stran s výjimkou Pirátů a KSČM definitivně přijala zákon, který vytváří podmínky pro štědrou veřejnou podporu zamýšlené stavby nových jaderných reaktorů (tzv. lex Dukovany). Kontroverzní zákon jednostranně a mohutně zvýhodňuje jadernou energii, která je oproti jiným zdrojům obtížně konkurenceschopná a staví ji tak mimo trh s elektřinou. Více v tiskové zprávě.
  9. 9. 2021 - Zelení a Piráti se Starosty mají jednoznačně nejkomplexnější a nejkonkrétnější volební programy z hlediska řešení změny klimatu, napravení neudržitelného zemědělství, modernizace energetiky a zlepšení prostředí pro život. Solidní program pro ochranu klimatu a životního prostředí mají také ČSSD a koalice SPOLU. Naopak koalice Trikolory, Svobodných a Soukromníků (TSS) a SPD navrhují ochranu životního prostředí nejvíce oslabit. O něco lepší, ale slabé jsou programy KSČM, ANO a Přísahy. Ukázala to analýza zpracovaná experty a expertkami Hnutí DUHA ve spolupráci se zástupci a zástupkyněmi dalších organizací asociace ekologických organizací Zelený kruh. Více tu.
JO
  18. 8. 2021 - První letošní číslo zpravodaje Jaderný odpad, který vydává Calla s Hnutím DUHA primárně pro obyvatele a politiky z míst, kde by jaderný odpad mohl skončit, přináší informace z členského shromáždění Platformy proti hlubinnému úložišti a ozřejmuje její postoj k návrhu SÚRAO na lokální pracovní skupiny. Také zhodnocení letošní červencové protestní akce v lokalitě Březový potok a rozhovor s Josefem Bernardem, náměstkem hejtmanky Plzeňského kraje. Stáhněte si zde.
Majka fialová
  5. 8. 2021 - Calla se dlouhodobě věnuje problematice tzv. opylovací služby, pro kterou se používají čmeláci zahraničního původu. Účastníme se správních řízení, v nichž podáváme nesouhlasná stanoviska. Důvodem je možnost úniku čmeláků pochybného původu do přírody a poškození českých populací těchto důležitých opylovačů. Prosazujeme spíše opatření na podporu různých skupin opylovačů v krajině, než dovoz laboratorně šlechtěných čmeláků.
Majka fialová
  5. 8. 2021 - V přírodovědně zajímavé Pískovně Ledenice chystáme letos informační tabuli a další, již čtvrtou novou tůň. Kromě toho v ní probíhá také biologický průzkum, který pomůže s plánováním péče o lokalitu. O pískovnu se staráme ve spolupráci s městysem Ledenice a Pedagogickou fakultou JU. Podrobnosti k tématu najdete v tiskové zprávě, další zajímavosti o pískovnách pak na webu "Objevte svou pískovnu".
  28. 7. 2021 - Na extenzivně a mozaikově sečených trávnících v Českých Budějovicích objevili letos biologové další ohrožené druhy rostlin. Některým z nich přímo prospívá méně časté sečení. Díky spolupráci ochránců přírody, biologů, magistrátu a firem pečujících o městskou zeleň se letos podařilo počet kvetoucích trávníků opět zvýšit. Více informací se dozvíte v aktuální tiskové zprávě, na Facebookovém profilu "Rozkvetlé trávníky v ČB" nebo na webu "Příroda ve městě".
  26. 7. 2021 - Senátorky a senátoři při schvalování návrhu zákona o podpoře nových jaderných reaktorů nevyužili možnost shodit jej ze stolu. Stejně tak nepodpořili zastropování neomezené garantované výkupní ceny elektřiny z nových reaktorů. Proti byli senátoři zvolení za ODS a TOP09 a z klubu PROREGION.Senát však vrátil novou normu Poslanecké sněmovně jen s přísnější úpravou bezpečnostní pojistky, aby z našich daní a plateb za elektřinu neprofitovaly Česku nepřátelské režimy. Více v tiskové zprávě.
  20. 7. 2021 - Výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans se v rámci své návštěvy České republiky setkal se zástupci českých ekologických organizací. Tématem jednání byl zejména špatný stav naší krajiny a situace české energetiky. Místopředseda Timmermans přijel do Prahy pouhé dva dny po zveřejnění dlouho očekávaného balíčku opatření pro snížení emisí skleníkových plynů v EU o 55 procent do roku 2030. Podrobněji v tiskové zprávě.
  15. 7. 2021 - Senátorky a senátoři začali projednávat návrh zákona o podpoře nových jaderných reaktorů. Kontroverzní norma jednostranně a mohutně zvýhodňuje nekonkurenceschopnou jadernou energii proti jiným zdrojům a staví ji tak mimo trh s elektřinou. Senát ještě může zasáhnout a omezit bianco šek, který vystavila vláda a Poslanecká sněmovna, a limitovat dnes neomezenou garantovanou výkupní cenu elektřiny z nových reaktorů. Více v tiskové zprávě.
  2. 7. 2021 - Od května běží v Českých Budějovicích biologický monitoring květnatých pásů a extenzivně sečených trávníků, který zajišťuje Calla. Stejně jako vloni zahrnuje botanický průzkum, vegetační snímkování a entomologický průzkum, který probíhá nejen na kvetoucích plochách, ale pro porovnání i na několikrát ročeně nakrátko sečených trávnících. Výsledky průzkumu budou na konci roku opět zveřejněny.
 

24. 6. 2021 - Práci a úspěchy našeho sdružení na poli záchrany prostředí pro život v energetice, ochraně přírody, ekologické osvětě a poradenství, či jeho hospodaření v minulém roce Vám představujeme ve Výroční zprávě Cally za rok 2020.

 

18. 6. 2021 - Poslanecká sněmovna dnes v závěrečném třetím čtení přijala vládní návrh zákona o podpoře nových jaderných reaktorů. Hlasy především poslanců ANO, ČSSD a ODS odmítla zastropovat garantovanou výkupní cenu elektřiny z nových reaktorů, čímž by omezila negativní dopady na spotřebitele elektřiny. Ve stínu dohody poslanců demokratické opozice s ministrem Karlem Havlíčkem o vložení bezpečnostní pojistky vyřazující z podpory Rusko a Čínu, tak zůstaly zásadní dopady přijetí zákona pro státní rozpočet i peněženky spotřebitelů elektřiny. Více v tiskové zprávě.

Platforma proti úložišti
  12. 6. 2021 - Starostové a zástupci spolků z různých částí republiky sdružení v Platformě proti hlubinnému úložišti, se po pandemií vynucené pauze setkali v obci Temelín i se starosty z nově přidané lokality Janoch, s nimiž si vyměnili zkušenosti z jednání se státními úřady a názory na další postup. Diskutován byl také aktuální návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu. Více v tiskové zprávě.
  1. 6. 2021 - Tropické ledovce patří k nejméně prozkoumaným a přitom velmi ohroženým biotopům naší planety. Jaký život skrývají, co nám mohou odhalit? A jaké to je zkoumat ledové království na orkém kontinentu? V úterý 25. května 2021 k tématu v rámci cyklu Zelených úterků přednášela mikrobioložka Marie Šabacká z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity. Videozáznam on-line přednášky můžete zhlédnout na YouTube nebo na facebookovém profilu Cally.
  23. 5. 2021 - V Českých Budějovicích se rozbíhají seče městských trávníků. I letos se vybrané plochy budou sekat méně intenzivně, často i tzv. mozaikovou sečí. Opatření má podpořit biologickou rozmanitost ve městě a vzníká ve spolupráci magistrátu a některých firem s neformální skupinou občanů, na jejíž činnosti se aktivně podílí také Calla. Máme radost, že počet ploch s kvetoucími trávníky se každoročně zvyšuje. Další informace k tématu získáte na webu Příroda ve městě a Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB.
  20. 5. 2021 - Calla podala své vyjádření v rámci zjišťovacího řízení při posuzování dopadů na životní prostředí (tzv. EIA) k projektu plánované krajské spalovny odpadů v Novém Vrátě na okraji Českých Budějovic, kterou plánuje Teplárna České Budějovice. S kolegy z Arniky a z Hnutí DUHA jsme připravili argumentář "Mýty & fakta: Úplný obrázek spalovny odpadu s doplňkovým využitím energie (tzv. ZEVO) v Novém Vrátě", pro doplnění informací, kterými je projekt lakován na zeleno.
  20. 5. 2021 - Krajský úřad vrátil dokumentaci EIA na projekt výrobního a skladového areálu u Ševětína k přepracování. Stalo se tak po zdrcujících připomínkách spolků, místních obyvatel, okolních obcí i některých státních institucí. Úpravy záměru totiž zůstaly spíše v kosmetické rovině a dokumentace trpěla závažnými nedostatky. Chybí v ní variantní řešení záměru, snížení záboru zemědělské půdy nebo rozšíření biokoridoru kolem přeloženého potoka. Podrobnosti na webu CENIA.
  29. 4. 2021 - Cena nového reaktoru v Dukovanech rychle roste, aniž tendr vůbec začal. Již ne 140, ani 160 miliard korun, jak tvrdil či dnes tvrdí ministr průmyslu Karel Havlíček, ale 200 miliard korun je aktuální odhadovaná cena projektu. Prozrazují to podklady, které dostali členové Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů pro dnešní jednání. Podrobnosti v tiskové zprávě.
  26. 4. 2021 - 20. dubna 2021 - on-line beseda z cyklu Zelených úterků tentokrát s Miloslavem Devetterem z Biologického centra Akademie věd ČR pod názvem "Povídání o půdě v souvislostech". Půda je základem ekosystémů a naší civilizace. Navzdory tomu si jí nevážíme, využíváme ji až do krajnosti. Povídání o tom, co o půdě (ne)víme a jak to souvisí s naším životem. Můžete si ji pustit na videu i s besedou zde.
Platforma proti úložišti
  23. 4. 2021 - Obce z lokalit, které vláda vybrala jako vhodné pro hledání místa pro konečné uložení vysoceradioaktivních odpadů dostaly od SÚRAO nabídku nominovat svého zástupce do tzv. lokální pracovní skupiny. V každé z těchto lokalit by měla vzniknout samostatná. Podle návrhu Statutu, který starostové obdrželi, však o žádný deklarovaný otevřený dialog nemá jít, zástupci obcí tu mají být ve velmi nerovnoprávném postavení vůči zástupcům státu. Platforma proti hlubinnému úložišti navíc připomíná, že uplynulé desetiletí bylo plné nenaplněných slibů ministrů průmyslu i SÚRAO. Pokud má začít dialog s obcemi, pak přinejmenším zákon, posilující jejich práva by měl nejprve spatřit světlo světa ve Sbírce zákonů. Více v tiskové zprávě.
  15. 4. 2021 - Happening ekologických a prodemokratických organizací před Poslaneckou sněmovnou v Praze upozorňoval na diskutované geopolitické, ale i dosud neprávem opomíjené ekonomické dopady vládního plánu na stavbu nového jaderného reaktoru. Projednávaný návrh zákona připravuje rámec pro bezprecedentní veřejnou finanční podporu jen pro nové velké jaderné reaktory, a to až stoprocentním vládním úvěrem a zajištěním státního výkupu veškeré v nich vyrobené elektřiny za předem danou, výhodnou garantovanou výkupní cenu. Zákon by tak zatížil jak státní rozpočet, tak všechny spotřebitele elektřiny, a to až na šedesát let. Podrobnosti v tiskové zprávě.
  6. 4. 2021 - Proces posuzování vlivů na životní prostředí pro skladový a výrobní areál u Ševětína dospěl do fáze dokumentace, k níž se může vyjadřovat veřejnost. Na tento záměr už běží třetí proces EIA. Mezitím stihl investor získat mnoho dílčích povolení, vykácet na ploše stromy a zbourat památkově cenný panský dvůr Švamberk. Všechny potřebné informace najsou zájemci na webu CENIA.
  16. 3. 2021 - Calla uspořádala online besedu "Rybníky nejsou jen pro kapry", která byla součástí cyklu Zelené úterky. Entomolog Vojtěch Kolář mluvil o současném stavu a ochraně jihočeských rybníků nebo ohrožených vodních broucích. Záznam besedy si můžete pustit na YouTube kanále Cally.
  9. 3. 2021 - Vyhodnocení Státní energetické koncepce ČR ukazuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nesplnilo stěžejní úkoly, jako je zavedení penalizace nízkoúčinné výroby elektřiny z uhlí či zdanění spalování uhlí a zemního plynu v menších kotlích (kde neplatí emisní povolenky), které měly pomoci udržet a transformovat teplárenství. MPO také nezvládlo naplnit ani svůj vlastní velmi omezený cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Kvůli tomuto selhání pokračuje nadměrné znečištění ovzduší, ČR je rekordmanem v emisích skleníkových plynů na hlavu a teplárenství má nejistou budoucnost. Více v komentáři ekologických organizací.
  5. 3. 2021 - Poslanecká sněmovna ani dnes nerozhodla v závěrečném třetím čtení o návrhu zákona o podpoře nových jaderných reaktorů. Zátěž budoucích spotřebitelů elektřiny však bude daleko vyšší, než dnes tvůrci vládního zákona tvrdí. Potvrzuje to i dnešní prezentace odborníka na ekonomiku energetiky profesora Stephena Thomase z University of Greenwich na webináři "Kritický pohled na ekonomická tvrzení o dopadech projektu nového reaktoru v Dukovanech". Ten uspořádala Calla a Hnutí DUHA ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung. Poslechněte si ho zde. Více v tiskové zprávě.
Platforma proti úložišti
  27. 2. 2021 - Obce a spolky z lokalit, které vláda těsně před vánočními svátky potvrdila jako vhodné pro hledání místa pro konečné uložení vysoceradioaktivních odpadů - Březového potoka v Pošumaví, Horky na Třebíčsku a Hrádku na Jihlavsku, požádaly o pomoc své nové krajské samoprávy krajů Plzeňského a Vysočiny. Chtějí po nich podporu vůči postupu zodpovědných státních úřadů, zejména Ministerstva průmyslu a obchodu a Správy úložišť radioaktivních odpadů. Více v tiskové zprávě.
  19. 2. 2021 - Další on-line besedu z cyklu Zelených úterků jsme uspořádali 16. února. Spolu s Ivou Kropáčkem, odpadovým expertem z Hnutí DUHA jsme hledali odpovědi na otázku "Má spalování odpadů budoucnost?". V Českých Budějovicích se chystá velká krajská spalovna odpadů (ZEVO - zařízení pro energetické využití odpadů). Je to jediné řešení, pokud nechceme odpady skládkovat? Jak se k takovým záměrům staví Evropská unie? Co nás vůbec čeká v nakládání s odpady? Pokud se na ni chcete podívat, máte šanci na našem YouTube kanálu nebo na profilu na Facebooku.
těžba uranu
  15. 2. 2021 - Ministerstvo životního prostředí po devíti letech zamítlo žádost firmy Urania Mining o stanovení průzkumného území pro vyhledávání uranové rudy Věžnice. Vítáme tento krok a doufáme, že stejně skončí žádost podniku DIAMO. Případná těžba uranu u Brzkova by naší energetické soběstačnosti vzhledem k jeho malému množství nepomohla, zato by přinesla dopady na životní prostředí a pustila žilou státnímu rozpočtu, který by miliardy musel investovat do hloubení dolu a rekonstrukce chemické úpravny.
  10. 2. 2021 - 10. února projedná Poslanecká sněmovna v závěrečném třetím čtení vládní návrh zákona o podpoře nových jaderných reaktorů. Kontroverzní zákon jednostranně a mohutně zvýhodňuje nekonkurenceschopnou jadernou energii proti jiným zdrojům a staví ji tak mimo trh s elektřinou. Jeho přijetí by přineslo vyšší cenu elektřiny pro spotřebitele a velkou zátěž pro státní rozpočet. Více v tiskové zprávě.
 

1. 2. 2021 - Podklady, které dostali představitelé sněmovních politických stran před jejich schůzkou s premiérem Babišem k tendru na nový reaktor v Dukovanech, ukazují, že plánovaná štědrá veřejná podpora může být ještě větší, než dosud bylo známo. Objem po dobu stavby vůbec neúročené státní půjčky by se mohl navýšit až na 100 % investice a smlouva zajišťující, že stát bude veškerou elektřinu z nového reaktoru od ČEZu vykupovat za předem garantovanou cenu, by měla být podepsána dokonce na 60 let. Více v tiskové zprávě.

  22. 1. 2021 - Plánované závěrečné třetí čtení vládního návrhu zákona o podpoře nových jaderných reaktorů bylo odloženo na 10. února. Zákon má podle něj i dalších opozičních stran počkat až na jednání premiéra Andreje Babiše s předsedy stran o tendru na nový reaktor v Dukovanech, které je plánováno na 27. ledna. Předmětem sporu je i poslanci navržené zastropování garantované výkupní ceny elektřiny z nového reaktoru. Více v tiskové zprávě.
  15. 1. 2021 - Skrze zpravodaj Jaderný odpad, který vydává Calla ve spolupráci s Hnutím DUHA, přinášíme na státu nezávislé informace o názorech dotčených obcí, spolků a o jejich aktivitách v této oblasti. Také stanoviska Platformy proti hlubinnému úložišti. V čísle 2/2020 rozporujeme i některá tvrzení, které Správa úložišť uvádí ve svých informačních materiálech. Stahujte si zde.
Platforma proti úložišti
  12. 1. 2021 - Obce a spolky z lokalit, které vláda těsně před vánočními svátky potvrdila jako vhodné pro hledání místa pro konečné uložení vysoceradioaktivních odpadů - Březového potoka v Pošumaví, Horky na Třebíčsku a Hrádku na Jihlavsku a které spolupracují v Platformě proti hlubinnému úložišti, se budou dál bránit tomuto projektu. Co jim vadí a co chtějí dělat se dozvíte v tiskové zprávě. Pustit si můžete i video se záznamem tiskové konference.
tunel
  6. 1. 2021 - Městský soud v Praze zrušil další rozhodnutí ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů, kterým v roce 2017 odmítl poskytnou informace Calle – technicko-ekonomické studie realizace výzkumného programu Podzemního výzkumného pracoviště Bukov. Soud pro odmítnutí nenašel žádný zákonný důvod a vrátil věc k novému rozhodnutí. Více v tiskové zprávě.


Kontakt:

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.
Kancelář:
Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice
Tel.: 384 971 930
Fax: 384 971 939
E-mail: calla(zavinac)calla.cz
Internet: www.calla.cz

Poslední aktualizace: 14. 1. 2022
Váš prohlížeč: Secret

nahoru

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz  a  www.eeagrants.cz
Fond NNO podporuje projekty "Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště" a "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

Projekty Cally byly podpořeny Ministerstvem Životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

MŽP


Partnerské servery:
Econnect logo EkoWATT - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Energetika.cz Změna klimatu logo ekobrana.cz - brána k ochraně životního prostředí na Jižní Moravě csve.cz Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ... Více jak 100 ekocenter na jednom místě.
Tato stránka je umístěna na serveru Econnectu
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz