Sdružení Calla
  Dnes je 3. března 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Ďáblík číslo 37 (červenec 2006)


Úvodník
Fotografie z Černobylu oživily knihovnu
Problémy v Temelíně narůstají
Významné ptačí území roku 2006 "Boletice" slavnostně vyhlášeno v Horní Plané
Začátek léta v Boleticích
Konopí pro průmysl
Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2005 (4. - 18. místo):
Stromům v Borovanech není přáno
Česká stopa?
Ekonomika jaderné energie i pro Vás
Pozvánky na akce
Ekologická poradna Sdružení Calla - poradenství pro Vás

 

Úvodník

Milí čtenáři,

"ve své mohutné síle, ve své osamocenosti a nadřazenosti byl velký medvěd jako ty hory, nemaje soupeře v údolích, jako ony neměly v oblacích. Spolu s horami se objevil před dávnými věky. Patřil k nim. Dějiny jeho plemene začínaly a končily uprostřed hor a v mnohém se sobě podobaly." Takhle psal americký spisovatel James Oliver Curwood v románu Král šedých medvědů, jehož filmový přepis (nazvaný Medvědi) natáčel v r. 1988 francouzský režisér Jean-Jacques Annaud mimo jiné v lesnatých údolích italských Alp. A právě odtud letos na jaře vyrazil na severní, německou stranu pohoří dvouletý a dvoumetrový huňáč Bruno. Jeho život ukončily v pondělí 26. června výstřely samozvaného lovce a nám už jen zbývá pokusit se porozumět tomu, co medvědí mládenec svým příběhem prozradil o nás samotných. Především ukázal, že expertní systémy našeho světa s ním nepočítají a právě v tom spočívá jejich - i naše - slabost. Odvrácenou tváří administrativního dohledu nad společností bývá totiž hlavní úskalí modernity - nereflektování vývojové kontinuity obecně a dějinné paměti krajiny zvláště. Vždyť Bruno jen přicházel do míst, kde ještě před 180 lety medvědi žili, ale nynější reakce zainteresovaných institucí svědčily především o bezradnosti: senzační jarní putování svérázného bručouna se podle nich rychle proměnilo v letní hrozbu ziskům turistického průmyslu. A tak běh událostí předstihl i nadšence, kteří chtěli v Alpách skotačit v medvědích převlecích, aby znemožnili ostřelování skutečného Bruna. Ovšem nejde jen o problém alpský: například v Beskydech již léta působí hlídky hnutí DUHA chránící před střelci migrující vlky, rysy a nakonec i medvědy. Takže pokud byste chtěli jejich postup vylepšit: nesháníte náhodou vlčí kostým?

Přesto (nebo právě proto), že léto je v elektrárnách časem odstávek, vracíme se v tomto čísle ještě k tématu černobylsko-temelínskému. Referujeme o průběhu slavnostního vyhlášení Boletic významným ptačím územím letošního roku, připomínáme, že konopí se nezadržitelně vrací do našeho života, přinášíme příběh dalšího ohroženého stromu a prozradíme vám, jak se dostanete ke dvěma přínosným publikacím. A poté, co si naposledy zažertujeme s nejnovější Zelenou perlou, nabídneme vám v pozvánkách tipy na léto, jaké u cestovních kanceláří nenajdete. Držíme vám palce, abyste dobře strávili každý den tohoto tak přívětivě zahájeného letního času.

Tomáš Malina

Zpět na obsah

 

Fotografie z Černobylu oživily knihovnu

Během měsíce května si mohli návštěvníci Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích připomenout 20. výročí havárie v černobylské jaderné elektrárně. Calla spolu s Jihočeskými matkami zde zorganizovaly výstavu fotografií Václava Vašků pod názvem "Černobyl dnes - vzpomínání na budoucnost". Řadu krásných a mnoho pocitů vzbuzujících snímků vhodně doplnila sochařská plastika českokrumlovského výtvarníka Marka Borsányiho nazvaná "Hlavy".

Některé ze snímků Václava Vašků, které si přivezl ze svých loňských cest do postižených oblastí, překvapují zvláštní bizarní krásou. Ano, Černobyl má dnes paradoxně i své zdánlivě přívětivé tváře. Jednou z nich je zakázaná zóna otrávená radioaktivitou. Po havárii se zóna stala doménou vědců, kteří zde dychtivě studovali mutace na přírodě. Už 20 let je sem zakázán vstup. Díky tomu se zóna stala obrovskou rezervací, kde můžeme vidět i tak poetické výjevy, jako stádo divokých koní Převalského klidně se popásající před černobylským sarkofágem.

Ale nenechme se zmýlit. Černobyl není tím druhem katastrofy, při níž vidíme lidi umírat vstoje. Při pozorném pohledu tu však spatříme lidské utrpení, které se nedá vyčíslit počty dětských rakovin ani jednotkami radioaktivního zamoření. Je to hluboký smutek statisíců lidí, kteří kvůli havárii museli navždy opustit svůj rodný domov. Utrpení těch, kteří zemřeli na podivné nemoci poté, co jako likvidátoři pomáhali odstraňovat následky havárie. Rodin, jež se po Černobylu rozpadly ze sociálních nebo psychologických důvodů (stress, deprese, alkoholismus). Kolik lidského utrpení nám Černobyl ještě přinese? To dnes bohužel stále nevíme. Je však jisté, že rozsah tohoto utrpení se nikdy nevejde do žádných statistik ani účelově pokřivovaných zpráv mezinárodních agentur.

Kromě úspěšné navštěvované výstavy jsme po vernisáži 2. května uspořádali besedu s Václavem Vašků. Žel na původně avizovaný film nedošlo, protože jsme besedu museli v podstatě narychlo stěhovat z předem zamluvených prostor knihovny na Krajský úřad. Ale i tak si lidé cestu našli v dostatečném počtu, Václav Vašků vyprávěl a diskutující nás ani nechtěli pustit domů.

Edvard Sequens, Václav Vašků

Mimo jiné nám napsali k výstavě:

"Už několik let mě tohle téma dost zajímá, sám jsme se narodil jen pár dní po výbuchu, zhruba v den, kdy se nad naše město dostal radioaktivní mrak. S přáteli se chystáme navštívit černobylskou oblast, a proto jsem neváhal výstavu navštívit. Mám dojem, že ač už značně mediálně propraná, nemá černobylská havárie dostatečnou publicitu, a informace o tom, co se tehdy stalo, jsou mnohdy zkreslené. Proto jen víc takových výstav."
"Výstava se silným emočním zážitkem, kdy si člověk uvědomí životní hodnoty."
"Měla jsme slzy v očích... Ale jinak fotky moc hezké."

P.S.: Přijměte malé ohlédnutí ve fotografiích:

 

Problémy v Temelíně narůstají

Jaderná elektrárna Temelín je neustále veřejnosti prezentována jako jedna z nejmodernějších v Evropě. Řada skutečnosti však svědčí o opaku. Alarmující pak je zjištění, že provozovatel JETE provozuje toto zařízení s vědomím, že nejsou přesně naplněny všechny limity a podmínky povolení Úřadu pro jadernou bezpečnost. Zajímavé je, že nás o nich informují pracovníci jaderné elektrárny. Mají zřejmě větší důvěru k nevládním organizacím než k úřadům, které by měly dohlížet na bezpečnost provozu jaderných elektráren.

V dubnu jsme informovali veřejnost o deformaci a degradaci palivových článků. Další vývoj potvrdil naše obavy. Deformace paliva dosáhly takové míry, že dva klastry (mají za úkol regulovat a zastavit štěpnou reakci) nesplnily podmínku průchodu aktivní zónou za méně než 3,5 sekundy. 51 klastrů z celkových 61 nedosedlo po pádu do dolní koncové polohy - část jejich pohybové energie se spotřebovala na překonání třecího odporu v deformovaných vodících trubkách. Nebyla tak naplněna hlavní zásada jaderné bezpečnosti, že reaktor lze bezpečně odstavit pádem klastrů do aktivní zóny.

Z hlediska ochrany životního prostředí je dalším závažným problémem netěsnost palivových tyčí. Ty znamenají porušení první bariéry mezi radioaktivními látkami a životním prostředím. Radioaktivní izotopy se pak uvolňují do chladiva a díky neřešeným netěsnostem na vadných armaturách a při výměně paliva se následně dostávají do ovzduší. Tyto úniky jsou sice rámci povolených limitů, ale zcela zbytečně zatěžují životní prostředí. Z výše uvedených důvodů je nyní ČEZ nucen předčasně vyměnit část paliva na 1. bloku. Provozovatel elektrárny již také uzavřel smlouvy o dodávkách paliva s jiným výrobcem - ruským podnikem TVEL. Jsme přesvědčeni, že ČEZ musí nyní vzhledem k rizikovému provozu se stávajícím palivem provést výměnu nejen části paliva na prvním bloku, ale výměnu celé aktivní zóny a to na obou blocích. Do té doby by měly být reaktory odstaveny.

Občanská sdružení ale získala z interních zdrojů JE Temelín další informace, které ukazují, že jeho provoz je v rozporu s Předprovozní bezpečnostní zprávou, která byla jedním z podkladů pro udělení povolení k provozu elektrárny od SÚJB a taktéž v rozporu s platnou legislativou (vyhlášky SÚJB č. 195/1999 Sb. a 214/1997 Sb.). Na obou blocích JETE není bezpečně zajištěno zamezení šíření radioaktivity z kontejnmentu během havárie. Při vzniku havarijních podmínek některé armatury sloužící pro odběr vzorků a vedoucí skrz kontejnment zůstávají otevřené. Nyní tedy musejí být uzavírány ručně. Odběr vzorků dostal vyšší prioritu, než automatická izolace kontejnmentu. Při výpadku napájení se pak armatury nastaví do polohy OTEVŘENO. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová na setkání se zástupci ekologických sdružení 27. června potvrdila, že je ČEZ informoval o problému s potenciálně netěsným kontejnmentem až po šesti letech provozu. Nyní proto vede s hříšníkem správní řízení, ale pokutu patrně neudělí.

Krajský úřad v Českých Budějovicích bude v nejbližší době znovu řešit otázku kolaudačního rozhodnutí na provoz 1. bloku JETE. To by za stávajícího stavu nemělo být vůbec vydáno.

Podle společné tiskové zprávy nevládních organizací upravil Edvard Sequens

Zpět na obsah

 

Významné ptačí území roku 2006 "Boletice" slavnostně vyhlášeno v Horní Plané

Česká společnost ornitologická (ČSO) se dlouhodobě zapojuje do celosvětového programu organizace BirdLife International Významná ptačí území (Important Bird Areas, IBAs), jehož cílem je chránit oblasti důležité pro přežití vzácných ptačích druhů na celém světě. V České republice sloužila významná ptačí území, vymapovaná ČSO, jako odborný podklad pro vyhlášení ptačích oblastí v rámci soustavy NATURA 2000. Významné ptačí území roku vyhlašuje ČSO od roku 2003, kdy se jím staly Doupovské hory (v roce 2004 Heřmanský stav-Odra-Poolzí, v roce 2005 Rožďalovické rybníky).

Významným ptačím územím roku 2006 jsou Boletice - ptačí oblast soustavy NATURA 2000, jedinečné území mezinárodního významu, ve kterém se vyskytuje celá řada vzácných a ohrožených druhů ptáků. Slavnostní vyhlášení proběhlo v sobotu 24.června 2006 v Horní Plané za účasti náměstka ministra životního prostředí Františka Pojera, přednosty vojenského újezdu Boletice Karla Trněného, zástupce Vojenských lesů a statků ČR Vladislava Seidla. Přítomen byl i starosta města Horní Planá pan Hůlka, který stejně jako ostatní hosté vyjádřil přání zachovat přírodu Boletic. Všichni hosté se takticky vyhýbali žhavému tématu lyžařského areálu, což jsem se snažil stručným připomenutím aktivit nevládek napravit, stejně jako Bohuslav Kloubec z ČSO při své prezentaci. Pozdě, ale přeci dorazil zástupce NP a CHKO Šumava .Potěšitelné bylo, že mezi padesáti účastníky byli nejen další představitelé organizací, včetně ředitele VLS z Horní Plané pana Bradtla a přednosty odboru výkonu státní správy MŽP v Českých Budějovicích Václava Osovského, ale i místní občané. Ti se také, byť v menším počtu, zúčastnili odpolední exkurze v oblasti Špičáku, kterou vedl cestou necestou docent Vít Grulich.

Touto akcí jsme chtěli seznámit místní obyvatelstvo, ale i širokou veřejnost se zajímavým a biologicky cenným územím a jeho ptačími obyvateli, což se snad podařilo nejen díky uvedené exkurzi, ale i pomocí výstavy "Příroda Boletic" a veřejné premiéry dokumentárního filmu "Oblasti ptačí a lidské aneb Natura paradoxa?" Kromě zážitků si účastníci mohli odnést spolu s brožurou Příroda Boletic i nový leták Bezlesí Boletic, jehož součástí je rovněž orientační mapka s pěšími trasami a cyklostezkami otevřenými v souladu s polyfunkční studií umožňující pro měkkou turistiku přístup do vybraných okrajových částí vojenského prostoru.. Stejně jako při vernisáži výstavy Příroda Boletic, která potrvá v kulturním a informačním centru v Horní Plané do konce července, sponzorovali vítané občerstvení Vojenské lesy a statky, za což jim patří dík. Stejně jako Městu Horní Planá za bezplatné pronajmutí výstavních prostor i sálu, kde se slavnostní otevření ptačí oblasti odehrávalo.

Akce "Významné ptačí území roku - IBA roku" je spojena s informační kampaní a vydáním brožury, obsahující základní informace o historii, přírodních poměrech, flóře i fauně a dalších pamětihodnostech daného území. Nabízí možnosti, jak se místní obyvatelé mohou podílet na ochraně vybraného území, na jeho udržitelném využívání v souladu s potřebami ochrany přírody. Na vydání brožury často spolupracují jak místní a regionální občanská sdružení a iniciativy, tak i orgány státní správy a místní samosprávy. U Boletic se jedná o sdružení Calla, Vojenské statky a lesy ČR a Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice.Volba IBA roku není nahodilá, odráží zpravidla potřeby ČSO upozornit veřejnost nejenom na nesporné ornitologické i další přírodní hodnoty, ale rovněž na problémy, které je nutné pro dosažení příznivého stavu těchto území řešit. Obdobně je tomu rovněž v případě Významného ptačího území Boletice, které již tři roky odolává tlaku na výstavbu velkého střediska zimních sportů. Nevládním ekologickým organizacím se podařilo společně zabránit projektu Chlum a předložit alternativní řešení využití vojenského újezdu pro měkkou turistiku.

Významné ptačí území roku 2006 a stejnojmenná ptačí oblast Boletice patří se svou rozlohou 23.546 ha mezi ty větší a zahrnuje celý stejnojmenný vojenský újezd a ještě jej v rozsahu cca. 1600 ha přesahuje. Leží na pomezí Šumavy mezi Českým Krumlovem, Lipenskou údolní nádrží a Volary. Jde o velice cenné území, mimořádně zachovalé zejména díky omezenému hospodaření a zemědělství a naopak intenzívní vojenské činností po desítky let. Z pěti druhů, které jsou předmětem ochrany v ptačí oblasti, tvoří většinu ptáci žijící v lesích: jeřábek lesní (Bonasa bonasia), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), datlík tříprstý (Picoides tridactylus) a skřivan lesní (Lullula arborea) obývající rozsáhlejší suché lesní světliny bez vyšší vegetace. Poslední z druhů, kriticky ohrožený chřástal polní (Crex crex), naopak vyhledává otevřenou krajinu zastoupenou zde převážně lučními společenstvy. V oblasti se však vyskytuje množství dalších zvláště chráněných, kriticky i silně ohrožených ptačích druhů.

Vladimír Molek

Citujeme z návštěvní knihy:

"Díky za ochranu tohoto krásného kraje. Vydržte!"
"Je to prima, že jste udělali takovou výstavu, díky."
"Děkuji sdružení Calla za zajímavou výstavu. Snad zvítězí cit a zdravý rozum nad komercí a zachováme si tuto krásnou část Šumavy."
Zpět na obsah

 

Začátek léta v Boleticích

V sobotu 24. června byly v obci Horní Planá slavnostně vyhlášeny Boletice jako významné ptačí území roku 2006. Přestože venku panovala tropická vedra, v kulturním a informačním centru byl díky fungující klimatizaci příjemný chládek. Sešli se zde lidé, kteří vyměnili sobotní slunný den na pláži u vody za trochu vzdělání. Shodou okolností jsem se zúčastnila této akce i já s kamarádkou.

Po úvodním slovu byly představeny Boletice jako ptačí oblast působivou prezentací plnou krásných fotek ing. Bohuslava Kloubce ze Správy CHKO Třeboňsko. Při polední přestávce spojené s občerstvením, jsme měli možnost si prohlédnout výstavu fotografií "Příroda Boletic." Poté následovala veřejná premiéra dokumentárního filmu "Oblasti ptačí a lidské aneb Natura paradoxa?" Jen málokoho při sledování tohoto filmu nenapadlo, jak přírodě my lidé málo rozumíme. Jak ekologická katastrofa může přispět k záchraně ohroženého druhu. A také jak se ptákům může líbit na vojenské střelnici.

Přírodovědná vycházka do Boletic se uskutečnila pod zdatným vedením doc. Víta Grulicha. Vyjeli jsme nad obec Horní Planá k úpatí vrcholu Hvězda a počali stoupat do kopce. Po zdolání příkrého svahu jsme pokračovali po hřebenu Hvězdy a cestou jsme měli možnost si ověřit, kolik šumavských rostlin neznáme a kdo z nás má jaké mezery v botanice. Další z vědeckých experimentů, který jsme ověřili na vlastní kůži, byl efekt hill toping. To znamená, že když jdete údolím a za celou dobu nepotkáte jedinou mouchu, vezte, že na vás čekají na vrcholu. Čím víš jsme vystoupili, tím větší mračna much se nad námi stahovala.

Po sestupu z Hvězdy se před námi otevřel pohled do údolí, kde v podmáčených a nesečených loukách výskyt ovocných stromů stále připomíná, že i zde byl doma člověk. Dnes je toto území domovem zvěře, ptactva a vojáků.

Monika Koupilová

Zpět na obsah

 

Konopí pro průmysl

Konopí je původem prastará kulturní rostlina, která se opět vrací na pole a do průmyslu. Přestála vyhlazovací válku monopolů syntetických vláken i prohibici a období přehnaných obav z účinků rostlinných omamných látek.

Konopí se už ve starověku rozšířilo ze Střední Asie po celém světě jako rostlina se širokým využitím semene, lýkových vláken i pazdeří. Z konopí se vyrábí několik tisíc výrobků v oboru farmacie, kosmetiky, tukového, textilního, automobilového, papírenského a stavebního průmyslu, energetiky a chovu zvířat. Průlom v průmyslovém zpracování konopí přišel v neklidném období 30. let 20. století, kdy se spojily největší hlavy vědy, techniky a byznysu (za všechny jmenujme T. A. Edisona a H. Forda), aby společně rozvíjely nový vědní obor - CHEMURGII. Podle představitelů chemurgie lze z rostlinných sacharidů získat stejné materiály jako z ropných uhlovodíků. V roce 1937 představil H. Ford první celorostlinný automobil na konopný pohon.

V tomtéž roce vstoupil po dlouhodobé kampani hlavních akcionářů dřevozpracujícího a ropného průmyslu v platnost tzv. Marihuanový zákon, který nastartoval víc než 70 let trvající éru konopné prohibice. Raketový rozvoj posledních let má své hluboké eko-sociální příčiny. Spotřeba konopí vzrostla v posledním desetiletí stonásobně a existuje tisíc a jeden důvod, proč by měla dále stoupat. Průmyslové využití konopí vytváří nová pracovní místa v ekonomice, kterou lze označit za trvale udržitelnou. Pěstování konopí navrací venkovu jeho prestižní postavení producenta surovin nepostradatelných pro člověka. Konopí může nahradit ropu i dřevo, jejichž těžba a spotřeba je hlavní příčinou neutěšeného stavu Země. Od roku 1999 patří u nás mezi registrované odrůdy pro pěstování i dvě konopné a letošním rokem je konopím oseto přes 1000 ha.

Perspektivy v ČR
Nejvyšší poptávka je v ČR po konopném vlákně na výrobu cigaretových papírků a pro výplně kufrů automobilů Mercedes se u nás ročně spotřebuje kolem 10 tun (3400 ha) vlákna. Problém není ani s výkupem semene pro krmné, technické nebo šlechtitelské účely. Zpracování pazdeří je v plenkách, jako perspektivní se ukazuje stavební, průmysl, energetika a chovatelství.

Jihočeská veřejnost se mohla seznámit s konopím a jeho výrobky na konopných přehlídkách Kono business, které o.s. Konopa pořádá každoročně v rámci výstav Hobby a Ekostyl konaných na českobudějovickém výstavišti. V letošním roce se uskuteční ve dnech 24. 8. - 29. 8. 2006 na výstavě Země živitelka již pátý ročník konopného veltrhu Konobusiness. Cílem konopného veltrhu je představit konopí v jeho celistvosti - coby tradiční kulturní rostlinu poskytující člověku všechny pro život potřebné látky bez negativních dopadů na jeho zdraví a životní prostředí. Všichni konopní neználkové i nadšenci jsou srdečně zváni.

Hana Gabrielová

Veřejná práce na téma "Konopí jako užitková rostlina"
Internet: http://www.konopa.cz/
E-mail: info@konopa.cz

Zpět na obsah  

 

Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2005 (4. - 18. místo):

Jak jsme minule slíbili, přinášíme zbývající výroky oceněné v populární anketě:

4) Vlastimil Aubrecht, zmocněnec vlády pro severozápadní Čechy a poslanec PSP ČR (ČSSD) (143 bodů):
"Ekologové jsou parchanti, jde jim jen o peníze, odněkud z Brna si tady dělají, co chtějí." - z tiskové konference ze dne 21. 11. 2005 v Mostě o osudu územních ekologických limitů na Mostecku

5) Jean-Pierre Hottinger, předseda Francouzsko-české obchodní komory (137 bodů):
"Když se daří automobilům, daří se všem..." - název Úvodníku časopisu Francouzsko-české obchodní komory "Contact/Kontakt", červen-srpen 2005

6) Jan Stráský, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje (84 bodů):
"A proto jsme proti 30% (bezzásahovosti), ačkoli teď nevím přesně co to je." - (vyjádření v diskusi k návrhu na zapracování výhledového cíle 30 % bezzásahovosti rozlohy NP Šumava do roku 2010 dle doporučení IUCN do strategického materiálu "Vize, Poslání a Strategie NP Šumava"), jednání Rady Národního parku Šumava ve Vimperku, 13. 12. 2005

7) Václav Klaus, prezident ČR (83 bodů):
"Výčet "obnovitelných zdrojů" je poplatný militantní ekologické propagandě. Vyhýbá se jaderné energii, ač pro to není žádný racionální argument." - z odůvodnění, kterým prezident nepodepsal zákon ze dne 31. 3. 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tisková zpráva "Prezident nepřipojil svůj podpis k zákonu o podpoře využívání obnovitelných zdrojů", 27. 4. 2005

8) Jiří Schwarz, děkan Fakulty národohospodářské VŠE a prezident Liberálního institutu (80 bodů):
"Zrušením územně ekologických limitů se vytvoří podmínky pro ekologické podnikání, vznik nových pracovních příležitostí, růst poptávky po dodatečném zboží a službách nabízených podnikateli z regionu (poptávka po bytech, dopravních, hostinských službách apod.), růst příjmu obyvatel, a tím i jejich výdajů." - z článku Pryč s územními limity, Hospodářské noviny, 23. 6. 2005

9) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD) (61 bodů):
"To, že vyvážíme elektrickou energii, je pravda, ale když se podíváte na energetickou bilanci státu, tak samozřejmě daleko více, než vyvážíme elektřiny, tak dovážíme ropy a plynu. Čili to není tak, že bychom vyváželi životní prostředí, naopak ho dovážíme." - z rozhovoru v článku Nejsem agent firmy ČEZ, ale profesionál, Hospodářské noviny, 22. 6. 2005

10) Jiří Hanzlíček, poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro ekologii (60 bodů):
"Ochrana v míře, jakou požaduje Natura 2000, silně zredukuje jakoukoliv investiční výstavbu v zemi a zabrzdí další rozvoj průmyslu." - z článku Nepoučitelné ministerstvo průmyslu, Týden, 23. 5. 2005

11) Stanislav Komárek, biolog a filozof (58 bodů):
"Je dobrý důvod se domnívat, že osoby, které by za jiných okolností střehly čistotu rasy či jazyka, dnes bojují proti znečištění "naší" přírody invazními druhy. Je to povolené, politicky korektní a lze se tam vyřádit podobně, jako si lze bez rizika zastřílet na bažanty a na lidi nikoliv. Semitského továrníka, prznícího árijské dělnice, nahradila křídlatka sachalinská, navždy špinící tvář naší krajiny" - z článku Invaze, Hospodářské noviny-Víkend, 9. 12. 2005

12) Martin Jahn, místopředseda vlády a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj (51 bodů):
"Jsme v obtížné situaci, protože ekologická legislativa je v mnoha oblastech nastavena tak, že brání jakémukoliv ekonomickému rozvoji." - z článku Zkřížené šavle nad ekologickým právem, Euro, 14. 3. 2005

13) Vlastimil Aubrecht, zmocněnec vlády ČR pro severozáp. Čechy a poslanec PSP ČR (ČSSD) (43 bodů):
"Pan Buřt by už měl raději odejít první. Jak unese odpovědnost, že tu lidé budou v celé zemi bez elektřiny anebo že bude drahá?" - z tiskové konference ze dne 21. 11. 2005 v Mostě o osudu územních ekologických limitů na Mostecku.

14) Jaroslav Kubera, primátor Teplic a senátor S P ČR (ODS) (34 bodů):
"Až se ekoteroristé oklepou, začnou možná znovu útočit. Myslím si ale, že už nebudou tolik zlobit." - (vyjádření po zamítnutí návrhu na výstavbu dlouhého tunelu Kubačka na dálnici D8 v Českém středohoří zastupiteli Ústeckého kraje), z článku Jaký bude další vývoj výstavby D8?, Deník Směr, 11. 3. 2005

15) Jaroslav Novák, předseda představenstva společnosti HYDROPOWER, a. s. Plzeň (19 bodů):
"Na druhou stranu říkám, že se musíme chovat odpovědně, aby naše děti měly ráno teplý čaj. Aby energie byla dostupná a za přijatelnou cenu." - (vysvětlení plánu do osmi let zatopit a vybudovat dvě přečerpávací vodní nádrže v Rájeckém údolí u Stříbrné na Sokolovsku v Karlovarském kraji za 15 miliard Kč) z článku Zlikvidujeme údolí? Je mi líto, říká šéf firmy Hydropower , Mladá fronta Dnes, 10.11. 2005

16) Daneš Burket, člen výboru České nukleární společnosti a pracovník JE Dukovany (18 bodů):
"Ať se to ekologickým aktivistům a odborníkům z MŽP líbí nebo ne, jaderná elektrárna Dukovany patří k nejlevnějším zdrojům výroby elektřiny v České republice." - z článku Dohlédnout do Finska, Euro, 14. 11. 2005

17) Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje (ODS) (14 bodů):
"Větrné elektrárny rovněž způsobují takřka okamžitý pád cen pozemků a nemovitostí, stojících na dohled od nich, tedy v okruhu 30 až 50 kilometrů." - z článku Tošenovský: Proč říkám ne větrným elektrárnám, Mladá fronta Dnes, 19. 9. 2005

18) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD) (7 bodů):
"Nové jaderné elektrárny jsou technická nutnost. A kdy to veřejnost pochopí, to je jen otázka doby, kdy tu přestanou být placeny protijaderné aktivity." - z rozhovoru v článku Provokuji celkem rád, říká Pecina, Mladá fronta Dnes, 11. 8. 2005

Zpět na obsah  

 

Stromům v Borovanech není přáno

V dubnovém Ďáblíku jsme Vás v článku "Co všechno musí unést strom?" seznámili s případem razantního ořezání koruny dubu letního v Borovanech. Správní řízení spěje k udělení pokuty firmě, která prováděla zprznění koruny a jež se jinak věnuje kácení po lesích. Případ se dokonce dostal i na televizní obrazovku v pořadu NEDEJ SE.

Nyní Vám ale přinášíme další smutný borovanský příběh. Je z něj vidět, že stromy nemají v tomto městě zrovna na růžích ustláno. V uplynulých dnech byla vážným způsobem poškozena hrušeň obecná rostoucí na veřejně přístupném pozemku v centru Borovan na Budějovické ulici. Někdo z kmenu osekal či oloupal velké pruhy kůry, což s velkou pravděpodobností povede k úmrtí stromu. Patrně existuje zájem na využití pozemku, na kterém stojí, případně strom někoho obtěžuje stínem, opadem listů apod. Ale možná jde jen o svéráznou formu pomsty, protože takto již byla v Borovanech dvakrát zničena čerstvá výsadba stromků v krajině.

Již na konci března jsme po odtátí sněhové pokrývky zjistili obsekání celého kmene této hrušně v úrovni kořenů. Po ošetření kořenových náběhů se zdálo, že by to strom mohl přežít, a tak neznámý deprivant provedl zásah důkladněji. Hrušeň v daném místě tvoří malebnou dominantu a ničemu nepřekáží. Její ekologická hodnota byla předběžně a neoficiálně podle používané metodiky AOPaK stanovena na cca 40 tis. Kč. Bohužel již zřejmě následkem zimního obsekání kořenů začala její koruna prosychat.

Podali jsme podnět k šetření České inspekci životního prostředí, ale ta v případě, pokud se nenajde svědek, asi k ničemu nedospěje.

Edvard Sequens

Připojujeme fotografie, které celý případ dokumentují:

Zpět na obsah

 

Česká stopa?

Při každém desátém načerpání nádrže svého auta posíláte peníze zkorumpovanému režimu v Ázerbajdžánu. Brambůrky ze supermarketu se smažily na palmovém oleji, kvůli němuž indonéští zemědělci museli opustit půdu, kterou po léta užívali. Tantal, kov používaný ve vašem mobilním telefonu, možná financoval občanskou válku v Kongu. Filé může pocházet z právě kolabující, silně přečerpané populace tresky v Severním moři. Aby mohli dobytek krmit dováženou sójou, spotřebují naši zemědělci v cizině ekvivalent čtyř procent českého území, vesměs v Brazílii či Argentině. Česká republika ročně dováží asi 100 000 kubíků ilegálně vytěženého dřeva. Patříme mezi země s nejvyššími emisemi oxidu uhličitého na obyvatele: znečištění pak přispívá ke změně podnebí na druhém konci světa.

Výrobky, které dennodenně používáme - potraviny, nábytek, elektronika, automobily a další - v některé fázi svého životního cyklu ovlivňují globální přírodní zdroje a služby či životy místních obyvatel na jiných kontinentech. Ekologická zátěž za našimi humny však zůstává stranou pozornosti vlády, producentů a dovozců těchto výrobků a v neposlední řadě jejich konzumentů nebo české veřejné diskuse. Zelený kruh spolu s Hnutím DUHA proto v edici APEL vydaly publikaci "Česká stopa", která se ekologickým a sociálním dopadům české domácí spotřeby za našimi hranicemi věnuje podrobně.

Studie v první části analyzuje takzvanou ekologickou stopu České republiky. Diskutuje, jak velkou plochu území vlastně domácí spotřeba tím či oním způsobem využívá. Ukazuje se, že se řadíme mezi globální ekologické dlužníky. Ekologická stopa našeho státu v roce 2002 činila 4,9 tzv. globálních hektarů na obyvatele. To je o 2,2 globální hektary více, než odpovídá biologické kapacitě planety. Znepokojivý je trend zvyšování našeho deficitu.

Druhá část publikace ukazuje, jaké dopady má naše spotřeba daleko za hranicemi státu, na konkrétních, ilustrativních příkladech deseti produktů, odpadů nebo služeb.

Třetí část přináší návod ke snížení ekologické stopy. Snížení dopadů české spotřeby a ekonomiky je především věcí konkrétních politických rozhodnutí či vědomé volby domácích podniků, jež musí začít brát ohled na ekologické a sociální škody za hranicemi země. Úřady a zákonodárci by měli podniknout opatření, která sníží čerpání zdrojů. Exemplárním příkladem je lepší recyklace odpadu: kvalitní druhotné suroviny už nebudou končit na skládkách či ve spalovnách, takže klesne poptávka po dovozu přírodních materiálů. Výrobci zase musejí stanovit kritéria pro původ svého zboží a od svých dodavatelů vyžadovat jejich plnění.

Publikaci Česká stopa Vám můžeme poslat z Cally anebo si ji v pdf formátu můžete stáhnout z internetových stránek www.zelenykruh.cz.

Podle publikace Edvard Sequens

Zpět na obsah

 

Ekonomika jaderné energie i pro Vás

V červnu jsme vydali publikaci "Ekonomika jaderné energie" od Steva Thomase. Jaderný průmysl se v poslední době snaží prezentovat jako životaschopné odvětví, které bude lékem na hrozbu globálních změn klimatu. Hovoří o renesanci jaderné energetiky i o nadějné budoucnosti štěpení uranu. Je to tak skutečně? Opravdu dochází ke znovuoživení jaderné energetiky? Bude výstavba jaderných elektráren možná bez masivních subvencí a záruk státu? Je provoz reaktorů ve skutečnosti tak levný, jak je nám prezentováno? Vydaná studie nastavuje zrcadlo objevující se propagandě jaderného průmyslu. Její autor Steve Thomas působí jako vedoucí vědecký pracovník v oblasti energetické politiky na University of Greenwich v Londýně.

Studie Heinrich Böll Stiftung tak již podruhé vychází v češtině, poprvé ji našli účastníci naší březnové konference "Ekonomické aspekty jaderné energetiky" mezi podkladovými materiály. Publikaci si můžete stáhnout z www.calla.cz, vyzvednout v kanceláři nebo Vám ji pošleme za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč.

Edvard Sequens

Zpět na obsah

 

Pozvánky na akce

Letní škola ochrany krajiny aneb letní ŠOK
10. - 23. července 2006
Hostětín, Šanov, Valašské Klobouky, Žítková a další obce Bílých Karpat

Škola o prázdninách? To snad ne! Ale pozor: ŠOK není klasická škola s lavicemi a zvoněním. ŠOK je seznamování s přírodovědnými a ekologickými disciplínami naživo, pobytem v bělokarpatské přírodě. ŠOK, to jsou exkurze a vycházky do přírody se zasvěceným výkladem odborníků, ke kterým se přidá práce, táboráky, hry a soutěže. Vyberte si třeba jen jednu část nebo i jen pár dnů, ale raději zůstaňte po celou dobu. A nezapomeňte s sebou vzít své přátele! ŠOK je vhodná pro každého se zájmem o přírodu, krajinu a lidi v ní (doporučený min. věk 16 let). Nerozhoduje však věk, ale ochota toulat se po krajině a přespat i ve stanu. Jaké jsou plány?

1. část
PO 10. 7. Exkurze po ekologických projektech v obci Hostětín (výtopna na biomasu, sluneční kolektory, kořenová ČOV, moštárna a sušírna ovoce). Prohlídka stavby pasivního domu. Mulčování a pomoc s ošetřováním stromů v sadě.
ÚT 11. 7. Ranní ornitologické pozorování. Ukázky tradičních řemesel a možnost si některé z nich vyzkoušet. Výlet do okolí po sochách v krajině, hry.
ST 12.7. Kosení bělokarpatských luk v přírodní rezervaci Javorůvky - Dobšena (pořadatel ZO ČSOP Kosenka). Přespání přímo na loukách.
ČT 13. 7. Pokračování kosení + botanická exkurze (i do pralesa!).
PÁ 14. 7. Léčivé byliny a další volně rostoucí jedlé rostliny, jejich praktické použití v kuchyni.
SO 15. 7. Exkurze k místním mladým zemědělcům (koně, krávy, ovce atd.), práce na poli. Večerní účast na Kopaničářských slavnostech ve Starém Hrozenkově.
NE 16. 7. Volný program. Návštěva muzea Kopanic na Vyškovci či rozhledny na Lopeníku. Kopaničářské slavnosti.

2. část
PO 17.7. Exkurze po ekologických projektech v obci Hostětín (podrobnosti viz PO 10. 7.). Čistota povrchových vod aneb Co o kvalitě vody prozradí řasy a živočichové ve vodě žijící.
ÚT 18. 7. Čištění potoka v Šanově. Přednáška o obojživelnících a hadech v naší přírodě a o možnostech jejich ochrany.
ST 19. 7. Tradiční a současná architektura v Bílých Karpatech. Ekologické stavby - prohlídka stavby pasivního domu v Hostětíně.
ČT 20. 7. Přírodní materiály v praxi: hlína a sláma - možnost účasti na semináři.
PÁ 21. 7. Ovocnářství a tradiční odrůdy v ekologickém zemědělství. Mulčování a pomoc s ošetřováním stromů v sadě.
SO 22. 7. + NE 23. 7. Toulky časem a prostorem: objevování bělokarpatské krajiny. Volný program.

Změna programu možná - předpokládáme, že s námi počasí bude spolupracovat, ale co kdyby ne? ;)

Tým lektorů:
Klára a Ota Doležalovi - žítkovští zemědělci, Olga Hamšíková - architektka Správy CHKO Bílé Karpaty, Vladimír Jál - amatérský ornitolog, Miroslav Janík - předseda ZO ČSOP Kosenka, Radim Pešek - ovocnář, Zdeněk Ševčík - ovocnář, Ludvík Trnka - stavební inženýr, Božena Trtková - bylinkářka, Mojmír Vlašín - zoolog a ochránce přírody, Radim Machů, Hana Němcová, Věrka Pospíšilíková a Jana Tesařová - pracovníci Centra Veronica Hostětín

Finance a stravování:
Letní škola ochrany krajiny je spolufinancována ESF, státním rozpočtem České republiky a Zlínským krajem v rámci projektu Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji. Rádi bychom Vás poprosili o příspěvek na stravu ve výši 50 Kč za den, splatný na začátku Vašeho pobytu přímo na místě. Náklady na dopravu si hradí každý účastník sám. Stravování bude zajištěno v kvalitě pokud možno co nejvíce regionální, bio a budete-li si to přát, tak i bezmasé.

* * *

25. květen 2006 - Českobudějovický Den pro obnovitelné  zdroje energie

5. 6. - 28. 7. 2006 - Výstava fotografií "Příroda Boletic" zahajuje 5. června v Horní Plané. Akce je součástí otevření Významného ptačího území roku 2006, které se uskuteční v sobotu 24. června taktéž v Horní Plané. Více také tisková zpráva.

* * *

Výstava PAMÁTNÉ STROMY
Galerie Tábor - Infocentrum, Žižkovo náměstí 2; 15. 6. - 31. 8.
fotografie Romana Růžičky; vernisáž 14. 6. v 16 hodin.

* * *

Hnutí DUHA vás zve na poznávací
Pochod napříč národními parky Šumava a Bavorský les
24. - 27.srpna 2006

Uvidíte nejkrásnější místa národních parků Šumava a Bavorský les - "Zelené střechy Evropy":
horský smrkový prales, ledovcová jezera, kamenné moře, podmáčené lesy a rašeliniště.

S odborným průvodcem navštívíte Schwarzenberský kanál, Plešné jezero, Trojmezenský prales, Modravu, Cikánskou slať, Malou Mokrůvku, Černou horu, prameny Vltavy, Bučinu, Luzný, Roklan, Roklanské jezero, Seelensteig (stezku lesních prožitků) a Teufelsloch (Ďáblovu soutěsku).

Můžete porovnat přístup obou národních parků k problematice kůrovce. Kácet, nebo nechat přírodu přírodou? Jde o katastrofu, nebo přírodní proces? Jak dnes vypadá les, který napadl kůrovec před pěti, deseti, dvaceti lety v různých nadmořských výškách? V Národním parku Šumava se v minulosti kácelo, v Národním parku Bavorský les jsou porosty ponechány přírodnímu vývoji. Bude už i česká správa dodržovat mezinárodní pravidla? Udělejte si názor sami, přijeďte se podívat. Podrobné informace včetně přihlášky: http://www.hnutiduha.cz/

Zpět na obsah

Ekologická poradna Sdružení Calla - poradenství pro Vás

Mimo běžná témata ekologické poradny u nás můžete hledat pomoc ve dvou oblastech, na které se specializujeme:

Ochrana přírody a krajiny - metodická i právní pomoc občanům, obcím a občanským aktivitám při rozhodování o stavbách a činnostech ovlivňujících životní prostředí, zapojování veřejnosti do procesů posuzování vlivů staveb na životní prostředí, využívání zákonů o poskytování informací, zakládání občanských sdružení, organizování občanských aktivit, zprostředkování posudků.
Za tuto oblast poradny odpovídá Vladimír Molek, dosažitelný na telefonu 387 311 381, v době nepřítomnosti možno využít druhé tel. linky 387 310 166, která slouží zároveň jako záznamník a fax, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Trvale udržitelná energetika - poradenství občanům, obcím i občanským sdružením v oboru obnovitelných zdrojů energie, jejich možnostech, dostupnosti, podporách pro realizaci, legislativě apod. Poradna spotřebitelům elektřiny při jejich problémech s distributory. Právní a všestranná informační pomoc obcím, u nichž by mohlo být vybudováno konečné úložiště vysoceradioaktivních odpadů, archiv informací k jaderné energetice.
Pro odpovědí z oblasti energetiky se obracejte na Edvarda Sequense na telefon (se záznamníkem i faxem): 387 310 166, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Alternativy pro zemědělství - informace o pěstování technických plodin v zemědělství a jejich dalším využití. Konzultace pro zemědělské podniky v oblasti energetické soběstačnosti: pěstování energetické biomasy, využití biopaliv. Archiv videí, fotografií, publikací a informačních materiálů o pěstování, zpracování a využití konopí setého.
Poradnu v oblasti zemědělství u nás vede Hana Gabrielová, kterou kontaktujte pomocí telefonu (se záznamníkem i faxem): 387 310 166 nebo e-mailu: hana.gabrielova(zavinac)calla.cz

Poradenské hodiny pro veřejnost v kanceláři sdružení - Fráni Šrámka 35, České Budějovice:
Pondělí - 9 až 13 hodin (především energetika)
Úterý - 13 až 17 hodin (především všeobecné poradenství)
Středa - 9 až 13 hodin (především ochrana přírody a krajiny)

Osobní návštěva mimo poradenské hodiny je možná po předchozí domluvě.
Využijte poradenství pomocí e-mailu: poradna(zavinac)calla.cz
Více zde na webu: www.calla.cz/poradna
Písemné spojení: sdružení Calla, P.O. BOX 223, 370 04 České Budějovice.

Ekologické poradenství je podpořeno z prostředků evropského sociálního fondu a Ministerstva životního prostředí v rámci projektu Krajské sítě environmentálních center KRASEC.

Zpět na obsah
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz