Sdružení Calla
  Dnes je 31. března 2015  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Anglická vlajka

Aktuality

Energetika a životní prostředí

Aktuality:


Budišov
 

28. 3. 2015 - Calla ve spolupráci se spolkem Zdravý domov Vysočina a městysem Budišov zvou na panelovou debatu "Radioaktivní odpady za našimi humny?". Uskuteční se ve čtvrtek 16. 4. 2015 od 18 do 20 hodin v kulturním sále ZŠ v Budišově. Moderované diskuse se zúčastní ředitel SÚRAO J. Slovák, právník P. Doucha z AK Šikola, J. Lazárek za GEAM, o.z. Dolní Rožínka, E. Sequens za Callu a Oldřich Svoboda za místní Zdravý domov Vysočina. MŽP již brzy rozhodne, jestli budou moci začít geologické průzkumné práce pro úložiště radioaktivních odpadů v sousedství Budišova, Hodova, Náramče, Oslavice, Oslavičky, Osového, Rohů, Rudíkova a Vlčatína. Co to bude znamenat prakticky? Jaké jsou možnosti obcí a občanů? Co bude následovat po průzkumech? Na tyto i další otázky se budete moci zeptat přítomných. Plakátek k akci.

Rohozná
 

12. 3. 2015 - Calla ve spolupráci se spolkem Bezjaderná vysočina uspořádaly 12. března veřejnou panelovou debatu "Hlubinné úložiště u Dolní Cerekve?" v kině v Dolní Cerekvi. Moderované diskuse se zúčastnili E. Sequens za Callu, ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů J. Slovák, právník P. Doucha z AK Šikola, geolog J. Šourek z firmy GEOMIN s.r.o., J. Vitnerová za místní Bezjadernou vysočinu a Zdeněk Dvořák, místostarosta Dolní Cerekve. Prohlédněte si fotogalerii a dvě prezentace.

Drahé jádro
 

13. 3. 2015 - Národní akční plán pro rozvoj jaderné energetiky v ČR má na návrh ministerstva průmyslu projednat vláda 16. 3.. V jaderném plánu navrhuje ministr Mládek zahájit přípravu k výstavbě dvou nových reaktorů v Temelíně a dalších dvou v Dukovanech. Budoucí dotace pro rozšíření jaderné elektrárny Temelín o dva reaktory mohou stát (podle nezávislých analýz společnosti Candole Partners) spotřebitele až bilion korun. Více v tiskové zprávě. K problémům financování nových reaktorů i diskutovaných investičně-obchodních modelů jsme vydali nový informační list Cally a Hnutí DUHA "Přespříliš drahé jaderné plány".

Placka Slunce
  9. 3. 2015 - Víte, že od léta budete moci získat dotaci v rámci Zelené úsporám i na vlastní střešní fotovoltaiku? Přečtěte si nové číslo Newsletteru Chytrá energie. Dále v něm porovnáme konkrétní výsledky evropského energetického směřování s tuzemskými plány, zaměříme se na Mládkovu strategii rozvoje jaderné energetiky a další kapitolu příběhu o snaze zbourat obce kvůli spálení hnědého uhlí. Zakončíme pohledem, jestli jsme se přeci jen neocitli o krok blíže nezbytné mezinárodní dohodě o ochraně klimatu.
lokality
 

4. 3. 2015 - Každý, kdo potřebuje informace o hledání místa pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v České republice, má nyní šanci na přepracovaném internetovém portále www.nechcemeuloziste.cz. Představeno je tu všech sedm vybraných lokalit, jednotlivé právní kroky, aktivity občanů i starostů, výsledky referend, tiskoviny vydávané místními spolky i odborné studie Správy úložišť. Webové stránky ukazují na dlouhotrvající konflikt mezi postupem státních úřadů a zájmy vybraných obcí i jejich obyvatel, kterým se po více než deset let dařilo držet si průzkumy pro úložiště dále od svých domovů. Více v tiskové zprávě.

Poradna
  27. 2. 2015 - Již více než deset let občanům pomáhá a radí naše ekoporadna. V roce loňském roce jsme zodpověděli 265 dotazů. Nejčastěji se v poradně zabýváme energetikou, ochranou přírody, obnovou území po těžbě surovin nebo právními aspekty ochrany životního prostředí. Informace o naší ekoporadně (včetně formuláře pro dotazy) jsou k dispozici na našem webu. K tématu si můžete přečíst také aktuální tiskovou zprávu.
Castor
 

20. 2. 2015 - Občanské sdružení Zdravý domov Vysočina ve spolupráci s Callou uspořádalo cyklus besed k problematice možného hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva na Třebíčsku. Konaly se 12. 2. v Budišově, 19. 2. v Náramči a 20. 2. v Rudíkově. Vystoupil Edvard Sequens z Cally. Prezentace z besed.

bezjaderná vysočina
  15. 2. 2015 - Calla ve spolupráci s aktivními obyvateli míst, které stát vytipoval jako vhodné pro hlubinné úložiště vyhořelého paliva na Českomoravské vysočině začala vydávat zpravodaj Bezjaderná vysočina. Psát budeme hlavně o místech, kterým se místo "domovy" říká "lokality pro úložiště". V každém čísle podrobněji představíme jednu z nich. V prvním je to Hrádek, místo mezi Dolní Cerekví a Rohoznou. Zpravodaj si můžete stáhnout zde.
větrníky
  10. 2. 2015 - Čerstvě zveřejněné statistiky o vývoji evropské energetiky ukazují na zásadní a dlouhodobé změny, kterými tento klíčový obor prochází. Zaměření na energetickou efektivitu snižuje spotřebu, v elektrárenském mixu rychle ubývají fosilní, ale i jaderné zdroje a jsou nahrazovány využíváním obnovitelných energií, zejména větrné a sluneční. Návrh tuzemské státní energetické koncepce proti tomu vsází na růst spotřeby, další těžbu hnědého uhlí a mnohamiliardovou veřejnou podporu pro investory nových jaderných reaktorů. Více v tiskové zprávě.
Kam s ním?
 

3. 2. 2015 - Vyhořelé palivo z jaderných elektráren patří mezi nejnebezpečnější materiály vůbec. Je nutné ho izolovat od všeho živého po statisíce let. Jak chceme tento problém řešit v České republice? Může byt hlubinné úložiště bezpečné? Nebo můžeme vyhořelé palivo využít jinak? Proč odpad neodvezeme za hranice? Jaké dopady může mít úložiště na vybraný region a co s tím mohou dotčené obce udělat? Jen několik málo otázek z řady, kterým se věnuje nový informační list vydaný Callou "Kam s ním? Otázky, které byste si měli položit v souvislosti s hledáním místa pro konečné hlubinné úložiště radioaktivních odpadů". Stáhněte si jej.

JETE
  22. 1. 2015 - Sdružení Jihočeské matky, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí a Calla podaly ve spolupráci s právní kanceláří Frank Bold Legal žalobu vůči rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), kterým bylo povoleno umístění nových reaktorů v Temelíně. Žalují nejen vady rozhodnutí SÚJB, ale zejména postup Ministerstva životního prostředí pod vedením tehdejšího ministra Tomáše Chalupy. Přestože souhlasné stanovisko MŽP na závěr hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) bylo vydáno už v lednu 2013, umožňují české zákony právní ochranu zúčastněným obcím a spolkům až v následujícím správním řízení. Více v tiskové zprávě.
nuclear
  19. 1. 2015 - Ministerstva průmyslu a financí připravily "Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR". Podle něj má být zahájena příprava výstavby až 4 nových reaktorů v Temelíně a v Dukovanech, ale rozhodnutí o formě a výši nezbytných garancí pro investora, které uhradí spotřebitelé elektřiny nebo daňoví poplatníci, bude odsunuto až k horizontu roku 2025. Do té doby však bude utraceno až 32 miliard korun za přípravu a získání povolení obou projektů. Více v tiskové zprávě.
Kalkulačka
  11. 1. 2015 - Víte že pro Vás Calla již před časem připravila Kalkulačku vaší uhlíkové stopy? Výsledek si můžete porovnat s českým průměrem, ale také s uhlíkovou stopou běžného Evropana či obyvatele Země. Na stránkách kalkulačky rovněž najdete rady, jak své emise snížit. Kalkulačku připomněl ve svém blogu "Jak žiju, jak baštím, jak se myju a jak emituju" Jiří Papoušek.
Jaderný odpad
  8. 1. 2015 - Nové číslo zpravodaje "Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!" Vám přináší nejen novinky z lokalit, ale také otevírá některé zásadní otázky. Je koncept trvalého hlubinného ukládání správný? Nebylo by vhodnější orientovat se na tzv. předávané správcovství? Máme ale řešení našeho odpadu přenechat dětem, vnukům či jejich vnukům? Ukazuje se, že za zvýšeným počtem případů leukémie u dětí v blízkosti jaderných elektráren mohou být radioaktivní plyny uniklé při výměně palivových článků. V areálu úložiště se bude vyhořelé palivo překládat mezi kontejnery, nebude riziko podceňováno? Za rozhovorem jsme se tentokrát vydali do krajiny plné smolince, kde žije Martin Schenk ze spolku Nechceme úložiště Kraví hora. Dříve vydaná čísla zpravodaje.
reaktor
  2. 1. 2015 - Průzkumné práce pro vyhledávání hlubinného úložiště vysokoradioaktivních odpadů nezačaly v roce 2014 ani v jediném státem vybraném místě. Důvodem jsou nejen odvolání obcí a spolků ve všech lokalitách proti rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, kterým byla povolena průzkumná území. Správa úložišť radioaktivních odpadů také kvůli vlastním chybám zrušila veřejnou zakázku na zpracování projektu a provedení geologických prací. Nemá tak připraveny projekty těchto prací a nemůže o jejich povolení požádat. Více v tiskové zprávě.
Skryj starší aktuality » Zobrazit starší aktuality »
  29. 12. 2014 - Vláda se chystá schválit českou energetickou koncepci s výhledem do roku 2040, která je ale jen o malinko lepší, než byl scénář Wuppertalského institutu "Vše při starém". Tématu se věnujeme v poslední letošním čísle newsletteru Chytrá energie. V dalších textech se podíváme na základě jakých argumentů vláda rozhodla o přípravě nové těžby uranu, jak moc mohou evropské fondy pomoci energetické soběstačnosti, co přinese klimatická dohoda mezi USA a Čínou a proč si již nemůžeme dovolit těžit další uhlí.
Těžba uranu
  22. 12. 2014 - Vláda se poprvé od roku 1989 rozhodla zcela zásadně změnit kurz v oblasti těžby a zpracování uranu. Přijala plán ministra průmyslu Mládka na zahájení schvalovacího procesu, na jehož konci má být nový uranový důl mezi Brzkovem a Věžnicí na Českomoravské vrchovině. Bez toho, aby byla schválena nová surovinová politika státu – platná počítá s postupným útlumem těžby uranové rudy a sanací nemalých následků té minulé. Více v tiskové zprávě.
nuclear
  22. 12. 2014 - Vláda přerušila projednávání Aktualizace Státní energetické koncepce. Ta potvrzuje, že se klidně obejdeme bez uhlí za limity těžby i rozšiřování jaderných elektráren a že závislost na fosilních palivech by šlo výrazně srazit. Jeden z navržených scénářů možného vývoje české energetiky totiž počítá se zachováním hnědouhelných limitů a současným nerozšiřováním jaderných elektráren. A to i přesto, že koncepce promarňuje většinu příležitostí ke snížení energetické náročnosti ekonomiky i výrobě domácí čisté energie. Vládou tlačený scénář ale preferuje nové jaderné reaktory. Podrobněji v tiskové zprávě.
uran
  16. 12. 2014 - Vláda v pondělí 15. prosince projednávání návrhu na přípravu nového uranového dolu přerušila do 22. 12. Starostové nejbližších sídel - Přibyslavi, Polné, Brzkova a Věžnice vydali své prohlášení, kde s těžbou zásadně nesouhlasí.
  14. 12. 2014 - Calla mezi 6. a 10. prosincem uspořádala pro spolky a dalších aktivní jedince z vybraných míst pro hlubinné úložiště na Vysočině tři plánovací a školící setkání. Stáhněte si prezentaci "Proč a jak pracovat s médii" od Vratislava Vozníka. Může být k užitku i Vám.
Uran
  12. 12. 2014 - Vláda 15. 12. rozhodne o plánu ministra Mládka na přípravu stavby nového uranového dolu na ložiscích Brzkov a Horní Věžnice na Českomoravské vrchovině. Důl by se měl začít budovat v roce 2019 a uran se má těžit od roku 2022. Rozhodnutí, které poprvé od roku 1989 otočí kormidlem v přístupu státu k těžbě uranu má padnout na základě chybných argumentů. Více se o nich dočtete v tiskové zprávě Cally a spolku Nechceme úložiště Kraví hora.
Nedej se
  24. 11. 2014 - Aktivity Cally týkající se hrozby nového uranového dolu na Vysočině, zejména vernisáž výstavy Tváře uranu v Polné můžete vidět v díle Občanských novin nazvaném Obavy ze zářných zítřků. Předcházel mu pořad Zářivá budoucnost v cyklu Nedej se plus, který se věnuje snaze prosazovat jádernou energetiku v České republice bez ohledu na následky. Najdete v něm záběry z besedy o jaderném závodě v Bystřici nad Pernštejnem, kterou jsme spolupořádali.
osvětlení
  12. 11. 2014 - Seminář "Ekologicky a ekonomicky šetrné osvětlení pro jihočeské obce", který 11. listopadu uspořádala Calla na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Č.Budějovicích představil možnosti, jak pomocí nových technologií a vhodného managementu snížit náklady za veřejné osvětlení a šetřit i životní prostředí. Prezentace ke stažení najdete na stránce semináře.
věž
  11. 11. 2014 - Ministerstvo průmyslu navrhne vládě, aby státní podnik DIAMO mohl začít připravovat těžbu na ložisku Brzkov a Horní Věžnice. Nový uranový důl by se tak mezi Polnou a Přibyslaví na Českomoravské vrchovině měl začít hloubit již v roce 2019. Návrh ministra Mládka se rozhodně nelíbí obyvatelům dotčeným obcím, ale i Calle. Proč najdete v tiskové zprávě.
Schneider
  9. 11. 2014 - Heinrich-Böll-Stiftung Praha ve spolupráci s Callou uspořádaly 30. října v Praze expertní kulatý stůl "Jaderná energetika ve světě a v zemích Visegrádu". Mycle Schneider prezentoval svou "Zprávu o stavu jaderného průmyslu ve světě 2014", za země Visegrádu své postoje k jaderné energetice vyjadřovali Jan Ondřich (Candole Partners), Peter Mihók (Univerzita Mateje Bela a CEPTA, Slovensko), András Perger (Energiaklub, Maďarsko) a Michal Wilczynski (energetický poradce, Polsko). Fotografie z akce.
VTE
  4. 11. 2014 - V říjnovém čísle newsletteru Chytrá energie se ohlédneme za nedávným klimatickým summitem v New Yorku, podíváme se na pracovní místa které vznikají díky obnovitelným zdrojům ve zprávě Worldwatch Institute, jak je na tom Nová zelená úsporám nebo o pokračující potřebě finančních dotací pro jadernou energetiku.
Uran
 

2. 11. 2014 - Od 24. září do 31. října 2014 jsme nabídli výstavu fotografií Václava Vašků "Tváře uranu" v průchodu Knihkupectví Kuba a Pařízek v Polné. Výstava upozornila na dopady těžby uranu na životní prostředí a zdraví lidí žijících v jejím okolí v období, kdy se uvažuje o novém uranovém dole v Brzkově. Společně s Callou a Knihkupectvím Kuba a Pařízek pořádal brzkovský spolek Naše budoucnost bez uranu. Více v tiskové zprávě k výstavě.

smog
  26. 10. 2014 - Hlavy vlád a států EU - včetně Bohuslava Sobotky - se dnes v Bruselu domluvily na cílech pro evropskou energetiku a ochranu klimatu do roku 2030: snížení emisí skleníkových plynů o minimálně 40 %, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na minimálně 27 % a zvýšení energetické účinnosti o minimálně 27 %. Cíle pro přechod na čistou energii a energetické úspory jsou natolik slabé, že ve skutečnosti klopýtají za přirozeným tempem zvyšování energetické účinnosti i již probíhajícím rozvojem obnovitelných zdrojů. Snížení emisí o 40 % do roku 2030 zdaleka není dostačující pro to, abychom zmírnili dopady katastrofální změny klimatu. Tisková zpráva ekologických organizací.
Placka Slunce
  22. 10. 2014 - Ekologické organizace napsaly premiéru Sobotkovi před summitem EU kvůli prosazování odvážnějších klimaticko-energetických cílů pro rok 2030. Česká vláda se totiž připojila k Polsku, Slovensku a Maďarsku jak pozicí, tak rétorikou, a závazné cíle pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje odmítá. Odmítá tak modernizaci české ekonomiky a hraje podle not, které připravil y velké energetické firmy. Celý otevřený dopis.
Money
  8. 10. 2014 - Odcházející Evropská komise učinila bezprecedentní rozhodnutí a umožnila Velké Británii a firmě EDF postavit dva bloky jaderné elektrárny Hinkley Point za pomoci garantovaných cen elektřiny. Rozhodnutí Evropské komise bude deformovat evropský trh s elektřinou po desítky let. Poškozeny budou všechny ostatní nízkouhlíkové zdroje – nejen obnovitelné, ale i plynové. Více v tiskové zprávě.
Uran
  6. 10. 2014 - Většina lídrů kandidátek do nadcházejících komunálních voleb v obcích ve třech lokalitách vytipovaných pro konečné hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v Kraji Vysočina si myslí, že o takto zásadních stavbách by měli spolurozhodovat především obyvatelé těchto obcí. A převážná část těch, kteří zareagovali na dotazníkový průzkum, bude ochotna aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, jež dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout. Vyplývá to z průzkumu mezi lídry kandidátek, kterou uskutečnila Calla a Bezjaderná vysočina. Více v tiskové zprávě, jejíž přílohou jsou kompletní získané odpovědi.
Radiace
  1. 10. 2014 - Beseda k závodu na výrobu jaderného paliva a slévání ochuzeného uranu v Bystřici nad Pernštejnem, kterou pořádal spolek Bystřice bez radiace ve spolupráci s Callou - Sdružením pro záchranu prostředí a spolkem Nechceme úložiště Kraví hora, se konala v kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem večer 1. října. Vystoupil na ní odborný konzultant na mezinárodní problematiku těžby a zpracování uranu Peter Diehl z Německa a odborník na jadernou energetiku Dalibor Stráský. Videozáznam přednášky zde. Fotografie a další informace najdete zde.
STOP těžbě
  10. 9. 2014 - Pochodu proti možné těžbě uranu u Brzkova na Českomoravské vysočině, který se konal v neděli 7. září 2014, se zúčastnili i zástupci Cally. Na 200 lidí vyjádřilo svůj jasný názor na vládní plány. Akci uspořádaly spolek Naše budoucnost bez uranu, z.s. a obec Brzkov. Prohlédněte si fotogalerii z akce.
CHE
  7. 9. 2014 - Vyšlo nové číslo newsletteru Chytrá energie, ve kterém se snažíme zachytit žádoucí trendy v proměnách světové i české energetiky. Poohlédneme se, kam se poděla státní energetická koncepce, k sousedům na vlastnictví obnovitelných zdrojů a na šířený mýtus o výpadcích proudu kvůli větrným či solárním elektrárnám. Budou evropské miliardy do zvyšování energetické efektivity v budovách utraceny efektivně? Budeme jako jediní v Evropě otevírat nové uranové doly. Závěrem se zmíníme o velké mezinárodní akci, při níž na osm tisíc lidí vytvořilo živý řetěz proti otevírání nových hnědouhelných dolů.
fond pro NNO
  5. 9. 2014 - Calla zahajuje projekt "Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště". Cílem projektu trvajícího od září 2014 do února 2016 je posílit roli obyvatel obcí v procesu výběru úložiště v Kraji Vysočina. Možnosti starostů a veřejnosti hájit své zájmy jsou totiž velmi omezené a neodpovídají požadavkům na účinnou účast, jak ji chápou moderní evropské přístupy. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více v tiskové zprávě.
Nuclear
  25. 8. 2014 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost připravil návrh nového atomového zákona. Návrh prochází připomínkovým řízením a bude ještě letos předložen vládě. Calla, která legislativu upravující podmínky pro jadernou energetiku dlouhodobě sleduje, má k návrhu zákona zásadní připomínky, protože zachovává zvýhodnění jaderného průmyslu nad ostatními. Více v tiskové zprávě. Připomínky Cally k návrhu zákona.
NE
  11. 8. 2014 - Ministerstvo životního prostředí rozhoduje o stanovení průzkumných území pro vyhledávání hlubinného úložiště vysokoradioaktivních odpadů ve všech státem vybraných lokalitách. Ve většině vybraných obcí naráží na nesouhlasy starostů i místních sdružení občanů. Calla jako účastník všech těchto probíhajících správních řízení požaduje zamítnout žádosti o průzkumy. Proces hledání úložiště by měl být zastaven a nejprve nastavena jasná a neměnná pravidla. Více v tiskové zprávě. Druhá tisková zpráva se podrobněji věnuje hledání úložiště na Žďársku.
Těžba uranu
  4. 8. 2014 - Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky. Objevuje se v ní zcela nový záměr – plocha pro těžbu uranu jižně od Přibyslavi. Pokud by v této podobě byla přijata, Kraj Vysočina by musel ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ve svém územním plánu počítat s otevřením nového uranového dolu u Brzkova. Co proti nápadu mají Naše budoucnost bez uranu, z.s. a Calla se dozvíte v tiskové zprávě. Připomínkovat Politiku územního rozvoje můžete sami zde.
The World Nuclear Industry
  30. 7. 2014 - Aktuální zpráva The World Nuclear Industry Status Report 2014 odhaluje nemilosrdná fakta o jaderném průmyslu ve světě. Na konci prvního pololetí roku 2014 bylo na celém světě v provozu 388 energetických jaderných reaktorů, to je o padesát méně než v roce 2002, kdy jejich počet dosáhl maxima. Podíl jaderných elektráren na globální produkci elektřiny klesá od roku 1996, kdy činil přes 17 %. Vloni to bylo jen necelých 11 %. Další informace v tiskové zprávě.
Jaderný odpad
  23. 7. 2014 - Vyšlo první letošní číslo zpravodaje "Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!". Od vydání minulého máme nového ministra průmyslu, ve vedení Správy úložišť vystřídal právníka Prachaře geolog Slovák a vyhledávání úložiště se prakticky nepohnulo z místa. Že by bylo lepší celou tu záležitost zastavit a říci nejprve co a s jakými pravidly se bude hledat, se dočtete v úvodním článku. Není to nic nového, i ze strany státní správy občas probleskne přiznání, že vládní termíny jsou reálně nesplnitelné. Stejně tak bylo již dlouho jasné, že stavět nové reaktory v České republice by znamenalo velký prodělek na úkor našich peněženek a jen proto, aby jejich elektřinu ČEZ dále vyvážel. Ale k zastavení tendru se odhodlala až nová vláda. Že jde o světový trend se dočtete uvnitř čísla. Také se mj. dočtete, kterak odvaha postavit se federální vládě a vytrvalost přinesli úspěch původním obyvatelům Austrálie. Aboridžinci to nevzdali, a co Češi?
Money
  16. 7. 2014 - Ministr průmyslu Jan Mládek dnes u příležitosti návštěvy premiéra Sobotky na ministerstvu nastínil staronové jaderné ambice úřadu: postavit jeden nový reaktor v Temelíně a druhý v Dukovanech. Jakoby zapomněl, že problém nevratných investic, který vedl k ukončení tendru na dva reaktory v Temelíně v dubnu tohoto roku, je stále aktuální. Reakce Cally v tiskové zprávě.
Uran
  5. 7. 2014 - Radioaktivní odpad musí být uložen na desítky tisíc let, než jeho radioaktivita poklesne. Jenže kam s ním? Vytipované horninové masivy jsou v blízkosti lidských obydlí a geologové, zkoumající vhodnost lokality jsou nevítaní. Tématu se věnoval další pořad rozhlasového Ekofóra. Hosté J. Nožičková, starostka obce Rudíkov a E. Sequens, Calla. Moderují Č. Klos a T. Jirásková.
Uran
  1. 7. 2014 - Calla a spolek Naše budoucnost bez uranu ve spolupráci s obcí Brzkov připravili 27. června od 18 hodin v kulturním domě v Brzkově besedu "Těžba uranu na Vysočině?". Debata byla o řadě aspektů, které přináší plány na otevírání nového uranového dolu nedaleko Polné u Jihlavy. Přišlo na 120 místních obyvatel.
Biogas
  29. 6. 2014 - S dalšími nevládními organizacemi jsme vydali nové číslo e-zpravodaje Chytrá energie. Kromě úvodníku Lenky Pipkové k evropské energetické bezpečnosti, která se právě nyní řeší v Bruselu v něm najdete seznámení s Dánskou vládní energetickou strategií, britskou obdobou Zelené úsporám, s alterantivou kukuřice do bioplynek, přečtete si kterak Německo podporuje energetickou soběstačnost domů, o nesmyslnosti českého odmítání klimaticko-energetických cílů EU, o riziku prodlužování provozu jaderných reaktorů aj.
JETE
  20. 6. 2014 - Jaderná energie na celém světě je na ústupu. Dokonce je vytlačována rychleji, než předpokládaly nejodvážnější odhady, upozorňují ekologické organizace. V rozhlasovém Ekofóru za ně hovoří Karel Polanecký a Edvard Sequens. Autoři pořadu Tereza Jirásková a Čestmír Klos.
Placka Slunce
  18. 6. 2014 - Ekologické organizace se v souvislosti s evropskou energetickou bezpečností a nadcházejícím summitem EU, na němž se toto téma bude diskutovat společně s klimaticko-energetickými cíli pro rok 2030 obrátily dopisem na předsedu ČSSD Sobotku, předsedu ANO Babiše a předsedu KDU-ČSL Bělobrádka s žádostí o podporu řešení, která zvýší energetickou nezávislost a zároveň přinesou podporu ekonomiky, nová pracovní místa, zlepšení životního prostředí i zdraví občanů. Otevřený dopis. Tisková zpráva.
osvětlení
  11. 6. 2014 - Omlouváme se, ale seminář "Ekologicky a ekonomicky šetrné osvětlení pro jihočeské obce", který se měl konat ve čtvrtek 19. června v Českých Budějovicích se neuskuteční. Bude se konat v novém termínu v listopadu, podrobnosti budou včas zveřejněny. Doporučujeme Vám zatím publikaci Venkovní osvětlení v obcích od jednoho z lektorů Jana Hollana.
NEC 2014
  8. 6. 2014 - Pokud jste se nemohli zúčastnit mezinárodní konference NEC 2014 "Ekonomické limity jaderné energetiky", kterou pořádala Calla, Jihočeské matky a Hnutí DUHA 29. dubna v Praze, máme pro vás videozáznam akce. Kromě něj na www.nec2014.eu najdete prezentace Mycle Schneidera, Stephena Thomase, Franze Leidenmühlera, Ivana Beneše, Michala Šnobra, Jana Ondřícha či Michaela Nagla a další informace.
plakát
  31. 5. 2014 - Ministerstvo průmyslu uvažuje o otevření nového uranového dolu na Českomoravské vrchovině u Brzkova a Polné. Proto Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, Strana zelených Vysočina a Antikvariát Jihlava uspořádaly 27. května v Jihlavě besedu "Těžba uranu na Vysočině?". Co všechno souvisí s těžbou uranu? Jak se případně místní obyvatelé mohou bránit? O problematice dopadů na životní prostředí i o možnostech místních obyvatel se bránit přijeli besedovat Josef Jadrný z Našeho Podještědí a Hana Gabrielová za Callu. Můžete si stáhnout prezentace z besedy.
Senát
  15. 5. 2014 - Prezentace "Hlubinné úložiště a role veřejnosti" ze semináře v Senátu Parlamentu ČR z 15. května 2014, kterou přednesl Edvard Sequens z Cally.
Nukes
  1. 5. 2014 - Tendr na nové temelínské reaktory dle předpokladů skončil, protože ČEZ nezískal příslib veřejné finanční podpory. Je to dnes běžný případ. Jaderná energetika ve světě vyklízí své dřívější pozice, počet reaktorů i jejich globální výkon klesají. Na otevřeném energetickém trhu nemají nové jaderné elektrárny šanci proti jiným zdrojům. Limity jaderné energetiky jsou dány zejména růstem investičních nákladů, potřebou zvyšování bezpečnosti, tlakem na vyšší odpovědnost za jadernou škodu i alternativami přinášejícími stále levnější elektřinu. Více v tiskové zprávě.
reaktor
  16. 4. 2014 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve své výroční zprávě za rok 2013 opět varuje, že činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů z hlediska prokázání dlouhodobé bezpečnosti hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva je problematická. SÚJB by tak nemusel vydat povolení k umístění úložiště. Calla požaduje, aby SÚRAO stáhlo žádosti o povolení průzkumných území v sedmi českých a moravských lokalitách. Více v tiskové zprávě.
JETE
  10. 4. 2014 - ČEZ zrušil tendr na nové reaktory v Temelíně bezprostředně poté, co vláda odmítla jeho plán připravovaný s ministerstvem průmyslu pustit žilou spotřebitelům elektřiny cestou garantovaných cen elektřiny. Protože výkon, který měly dodat nové reaktory, nebude ještě dlouho vůbec potřebný, je čas zaměřit se na jiná bezpečnější a čistější řešení. Tisková zpráva k rozhodnutí ČEZu. Tisková zpráva k vládnímu odmítnutí garancí.
Olkiluoto
  1. 3. 2014 - Areva oznámila, že neprodlouží pracovní smlouvu padesáti expertům, kteří pracují na stavbě reaktoru EPR ve finské jaderné elektrárně Olkiluoto a později i dalším. To prakticky znamená, že práce na stavbě budou zastaveny. Původně měl být reaktor spuštěn v roce 2009 a měl stát 3,2 miliardy eur. Poslední odhad celkové ceny se pohybuje kolem 8,5 miliardy eur. Více v tiskové zprávě.
Nukes
  1. 3. 2014 - Mezinárodní konference NEC 2014 "Ekonomické limity jaderné energetiky" 29. dubna ve Smetanově sále Autoklubu ČR v Praze. Mycle Schneider, Rudi Anschober, Stephen Thomas, Claudia Kemfert, Ivan Beneš, Michal Šnobr, Jan Ondřích, Rudi Anschober či Michael Nagl. Pořádají Calla, Jihočeské matky a Hnutí DUHA. Pozvánka ke stažení. Další informace a registrace na www.nec2014.eu.
Poradna
  23. 2. 2014 - Ekoporadna Cally zodpověděla v loňském roce celkem 328 dotazů, které se týkaly ochrany životního prostředí. Specializuje se především na témata ochrany přírody a energetiky, jako jediná v ČR nabízí také konzultace v oboru přírodě blízké obnovy území narušeného těžbou nerostných surovin. Více v tiskové zprávě.
JETE
  19. 2. 2014 - Ekologické organizace Calla a Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí upozorňují, že projekt nových reaktorů v Temelíně za cenu převyšující 300 miliard korun bude mít citelné negativní dopady na veřejné rozpočty či spotřebitele elektřiny. A jak ukazují aktuální bilance elektřiny, nebude výkon nových reaktorů ještě dlouho vůbec potřebný. Obě sdružení tak souhlasí s návrhem Miloše Zemana na zrušení probíhajícího tendru, ale na rozdíl od něj jsou přesvědčeny, že již žádný nový není nutné zahajovat. Více v tiskové zprávě.
Nedej se
  16. 1. 2014 - Poslední díl publicistického pořadu Nedej se pod názvem "Podtrženo, sečteno!" rekapituloval, jaké ekologické kauzy přinesl rok 2013. Na natáčení se podílela i Calla, uvidíte též záběry z veřejné debaty "Quo vadis státní energetická koncepce?".
těžba uranu
  16. 1. 2014 - Miloš Zeman navrhl obnovit těžbu uranu v Jáchymově. Použil nesmyslné tvrzení o desetinásobné ceně uranu oproti roku 2000, ale ignoroval i miliardové investic, které by do těžby musel vložit stát, ačkoliv musí hradit ještě desítky miliard korun na sanace škod za těžbu uranu v minulosti. Nepřekvapí "opomenutí" vážných dopadů na životní prostředí, které s sebou uranový průmysl nese. Více v tiskové zprávě.
Jaderný odpad
  13. 1. 2014 - Zpravodaj "Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!", číslo 2/2013 v několika článcích reaguje na aktuální situaci – probíhající řízení o stanovení průzkumných území pro úložiště ve všech lokalitách. Jak věc vidí právník Pavel Doucha, se dozvíte z rozhovoru s ním. Mimo domácí hřiště se podíváme na pochybnosti, které trvají okolo garancí bezpečnosti ukládání jaderného odpadu do žuly, porovnáme úpadek jaderné energetiky s nástupem obnovitelných zdrojů a vrátíme se k přetrvávajícím hrozbám z havarovaných reaktorů ve Fukušimě.
radiace
  5. 1. 2014 - Ministr životního prostředí na doporučení své rozkladové komise zrušil průzkumné území, které bylo stanoveno za účelem vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva na lokalitě Kraví hora na Žďársku. Vyhověl tak odvolání občanských sdružení Calla a Nechceme úložiště Kraví hora. Jaký je důvod se dočtete v tiskové zprávě nebo přímo v rozhodnutí ministra.
atom
  2. 1. 2014 - Ve spolupráci s Hnutím DUHA jsme před koncem roku připravili aktualizaci informačního listu "Příliš drahý atom - Potíže účastníků temelínského tendru", který se věnuje aktuálním ekonomickým souvislostem plánu na nové atomové reaktory v Temelíně.
Quo Vadis
  19. 12. 2013 - Vláda v demisi schválila plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2014, čímž se pokouší zlegalizovat dosavadní postup při hledání místa pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva. SÚRAO již totiž požádalo prostřednictví o stanovení průzkumných území ve všech momentálně sedmi vybraných lokalitách, ačkoliv až doposud byl tento krok podmíněn předchozím písemným souhlasem obcí. A ten SÚRAO nemá. Více v tiskové zprávě.
Quo Vadis
  15. 12. 2013 - Ve spolupráci s Centrem pro dopravu a energetiku jsme připravili debatu "Quo vadis státní energetická koncepce?", v níž vystoupili Lenka Kovačovská z Ministerstva průmyslu a obchodu, Petr Vymazal z firmy Amec s.r.o., ekonom Jan Ondřich z Candole Partners, analytik J&T Michal Šnobr, energetický analytik Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost a Jan Rovenský z Greenpeace ČR. Konalo se v domě ČSVTS na Novotného lávce v Praze.
Nuclear
  19. 11. 2013 - Každý člověk se zájmem o své zdraví, peněženku, přírodu, životní prostředí a budoucnost České republiky může do 11. prosince vyjádřit svůj názor na státní energetickou koncepci. Ekologické organizace proto připravily portál www.energetickakoncepce.cz, z něhož mohou lidé poslat své připomínky a vyjádření. Další příležitostí jsou dvě veřejná projednání. Podrobnosti v tiskové zprávě.
pole
 

8. 11. 2013 - Seminář "Energeticky soběstačné obce – příležitost pro lokální ekonomiky" připravený Callou se konal 1. listopadu 2013 na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Prezentace z něj si můžete stáhnout na této stránce.

Nuclear
  5. 11. 2013 - Ekologické organizace požadují, aby ministerstvo životního prostředí vrátilo ministerstvu průmyslu k přepracování aktualizaci státní energetické koncepce, jejíž dopady na životní prostředí právě posuzuje. Ministerstvo průmyslu totiž opakovaně nerespektuje zákonný požadavek na důkladné posouzení více variant ani hlavní příležitosti k modernizaci české energetiky. Zatím poslední návrh energetické koncepce a hodnocení vlivů na životní prostředí najdete zde. Sledujte rovněž web nevládních organizací www.energetickakoncepce.cz. Více v tiskové zprávě.
JETE
 

31. 10. 2013 - Mezi přednáškami, které Vám nabízí Calla, přibyla nová "Česko bez uhlí a atomu" určená pro veřejnost i školy. Posluchačům představí naše energetické závislosti a jak se jich můžeme zbavit. Představí možnosti, které má Česká republika v energetické efektivnosti, úsporách a ve využití obnovitelných zdrojů energie. Poukáže na limity využití uhlí a rovněž důvody, proč opustit jadernou energetiku. Jistě si ale vyberete i z další nabídky.

Dukovany
 

30. 10. 2013 - Senátoři se kriticky vyjádřili k návrhu Evropské komise novelizovat směrnici EURATOM o jaderné bezpečnosti, která by mohla výrazně posílit ochranu obyvatel Evropské unie před možnými následky jaderné havárie. Přidali se tak k Rusnokově vládě v demisi, která činí aktivní kroky pro zamítnutí tohoto návrhu. Hlavním důvodem odmítání ze strany českých politiků je strach z možnosti porovnávat úroveň jaderné bezpečnosti navzájem v rámci členských zemí EU. Především pak obava, že jaderná elektrárna Dukovany by v takovém srovnání propadla a její životnost by nemohla být prodloužena. Více v tiskové zprávě.

naslouchání
  15. 10. 2013 - Ve volbách nejde jen o to, kdo bude zahřívat židle ve sněmovně. Vítězné strany začnou brzy přijímat rozhodnutí, která ovlivní prostředí, v němž žijeme: krajinu, národní parky, ekonomiku, ovzduší... Připomeňme jim s pomocí portálu Hnutí DUHA "Hýbejte volbami", v jaké zemi chceme žít. Prosaďme společně nový zákon podle úspěšného britského vzoru, který stanoví, jak budeme v Česku snižovat naši nezdravou závislost na drahém plynu, ropě a uhelných dolech.
Sudy
  15. 10. 2013 - Český stát hledá místo pro jaderný odpad, ale chybí jasná pravidla v zákonech. Podepište Petici k transparentnímu výběru lokality pro hlubinné úložiště. Požadujte, aby stát respektoval názor místních obyvatel, kterým navždy změní místo kde žijí.
hřib
 

6. 10. 2013 - Zveřejněné programy politických stran jsou v oblasti životního prostředí nápadně vágní. Zelený kruh jim proto položil přímé a konkrétní otázky k ovzduší, těžbě, dotacím a občanským právům. Strany se výrazně shodují na ochraně obcí před těžbou uhlí a také na odmítnutí dotací jaderné elektřiny, které požaduje ČEZ. Naopak většina stran váhá nad sankcemi za překračování limitů znečištění ovzduší či právem občanů podílet se na rozhodování. Pro podrobné odpovědi klikněte zde.

IPCC
  28. 9. 2013 - Vědci mají nyní více jak 95 procentní jistotu, že za většinu probíhající klimatické změny mohou lidé. V případě neodkladného a razantního snížení emisí máme stále možnost udržet globální oteplení pod 2 stupni Celsia, uvedl ve své nejnovější zprávě Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC). K tomu nám ale jaderné elektrárny nepomohou píše ve svém příspěvku na Ekolistu Edvard Sequens.
12 výzev
  27. 9. 2013 - 12 hlavních výzev pro životní prostředí - Ekologické organizace sdružené v Zeleném kruhu popsaly dvanáct největších problémů v oblasti životního prostředí, které čekají na novou Poslaneckou sněmovnu a navrhly i potřebná řešení. Stáhněte si.
NE
  26. 9. 2013 - Správa úložišť radioaktivních odpadů se rozhodla jít do sporu s obyvateli a představiteli desítek obcí, na jejichž katastrech hledá místo pro hlubinné úložiště vysoceradioaktivních odpadů a podala žádosti o stanovení průzkumných území. Více v tiskové zprávě.
reaktor
  26. 9. 2013 - Calla připravila dvě přednášky Jana Beránka z Greenpeace Int. o problematice jaderného odpadu a to v místech, kde stát uvažuje o konečném hlubinném úložišti. 17. září se konala v kině v Dolní Cerekvi a 19. září v sále Muzea města Tišnova. Prezentace z Dolní Cerekve, prezentace z Tišnova.
JETE
  21. 8. 2013 - Občanům Jihočeského kraje je v mnoha podobách opakovaně servírována informace: "Temelín je naprosto bezpečný!". Opravdu je vše tak skvělé, jak se to propaganda snaží podávat? Přestože český Státní úřad pro jadernou bezpečnost má od nestrannosti vůči jadernému průmyslu, na rozdíl od jeho německých nebo francouzských kolegů, poměrně daleko, bylo by dobré podívat se, co na to říká jeho předsedkyně Dana Drábová. Pokračování.
Rozinka
  15. 8. 2013 - Vláda odložila projednávání surovinové politiky do konce letošního roku. Projednávání krajně problematického materiálu, který ovlivní podobu českého těžebního průmyslu na desítky let i životy stovek tisíců lidí, tak bude obnoveno až po řádných volbách. Rusnokovi ministři se nakonec návrhem vůbec nezabývali. Neschválili tedy hlavní cíle surovinové politiky, jak původně navrhoval ministr průmyslu Cienciala. Ekologické organizace, které návrh pocházející ještě z dílny ministra Martina Kuby dlouhodobě kritizují, rozhodnutí vlády přivítaly. Více zde.
věž
  13. 8. 2013 - Vláda bude projednávat novou surovinovou politiku. Podle návrhu usnesení připraveného ministrem průmyslu Ciencalou má vzít kabinet materiál nejen na vědomí, ale navíc závazně schválit jeho hlavní cíle. Ekologické organizace naléhavě žádají premiéra Rusnoka i jeho ministry, aby takto zásadní rozhodnutí přenechali až vládě vzešlé z řádných voleb. Současně upozorňují, že rok starý návrh pocházející z dílny ministra Kuby, který odmítla i Nečasova vláda, obsahuje řadu plánů nebezpečných pro zdraví občanů, pro jejich peněženky i pro českou krajinu. Více zde.
Energetika
  12. 8. 2013 - Česká republika by mohla brzy ztratit jeden z klíčových nástrojů podporující potřebnou proměnu české energetiky směrem k čistější, soběstačnější a energeticky bezpečnější podobě. Pokud by Parlament přijal návrh Rusnokovy vlády nebudou podporovány nové malé vodní, větrné nebo střešní sluneční elektrárny na střechách na rozdíl třebas od spalování odpadků. Více v tiskové zprávě.

Energetická koncepce
  8. 8. 2013 - "Zchladit hlavu", doporučují ekologické organizace ministrům Rusnokova kabinetu ohledně záměru schválit energetické plány ČR na příštích 30 let. Energetickou koncepci a surovinovou politiku by měl po zásadním přepracování schválit až kabinet vzešlý z řádných voleb. Více v tiskové zprávě ekologických organizací.

Horkovod
  31. 7. 2013 - ČEZ připravuje projekt dálkového horkovodu z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. V podkladech pro územní řízení jsme postrádali vyhodnocení vlivu na krajinný ráz v případě nutnosti kácet aleje pro různé potrubní mosty a také halu přečerpávací stanice u Staré Obory. Stavební úřad řízení přerušil do konce srpna, dokud toto nebude doplněno.
Energetika
  27. 7. 2013 - Česká republika může brzy ztratit jeden z klíčových nástrojů podporující potřebnou proměnu české energetiky směrem k čistější, soběstačnější a energeticky bezpečnější podobě. Má být ukončena podpora výroby elektřiny z nových malých vodních, větrných nebo střešních slunečních elektráren či bioplynových stanic od roku 2014. Podrobnosti v tiskové zprávě.
Jádro sporu
  25. 7. 2013 - Nevládní organizace upozorňují, že mnohé výroky nového ministra životního prostředí Tomáše Podivínského týkající se jaderné energetiky jsou v lepším případě nedorozuměním. Ministr Podivínský, který svou diplomatickou kariéru spojil s prosazováním Temelína, nyní bez ohledu na pravdu hájí stavbu dalších dvou reaktorů. Konkrétně ve společné tiskové zprávě šesti ekologických organizací.
Proti úložišti
  22. 7. 2013 - Calla a další nevládní organizace se v sobotu 20. července zúčastnily tradiční akce "Na kole a pěšky proti úložišti jaderného odpadu", kterou uspořádali aktivisté i některé samosprávy z Pačejova, Maňovic či Olšan, pod nimiž by mohlo skončit vyhořelé jaderné palivo. Více Vám poví reportáž České televize nebo fotogalerie Klatovského deníku.
jaderný odpad
  5. 7. 2013 - První letošní číslo zpravodaje "Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!" se věnuje zásadním a nijak příznivým změnám, s nimiž přišlo SÚRAO a zejména ministerstvo průmyslu pod vedením Martina Kuby. Dají se popsat jediným slovem: podraz. První průzkumné území bylo stanoveno severně od Brna a tak se i do tohoto města přenesly některé z akcí. Co můžete u svých domovů očekávat, to vám napoví text geologa Jiřího Svejkovského. Seznámíte se také s požadavky výzvy "K hlubinnému úložišti férově" a dozvíte se, kde se ztratil nový zákon, který měl dát do rukou starostům větší práva. Přinášíme rozhovor se starostou Horažďovic Zrůbkem a rovněž řadu článků k dění kolem věčných jaderných odpadů v některých zemí Evropy.
úložiště
  3. 7. 2013 - Městský soud v Praze se přiklonil na stranu občanského sdružení Za Radouň krásnější, obce Okrouhlá Radouň a sdružení Calla proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a zrušil stanovené průzkumné území pro účel zamýšlené výstavby zásobníku zemního plynu v Okrouhlé Radouni na Jindřichohradecku. Obce, na jejichž území již tento a příští rok hrozí stanovení obdobného průzkumného území pro účely vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů navzdory jejich nesouhlasu, tak získávají novou naději - budou se moci úspěšně bránit soudně. Proč? Dozvíte se v tiskové zprávě.
odpady
  2. 7. 2013 - Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba ve vládě opět navrhne, aby stát začal provádět jeho návrh energetické koncepce. V rámci toho má ministr životního prostředí sestavit zákon o odpadech, který zmrazí recyklaci a nasměruje 70 % komunálního odpadu do spaloven. Ale ministr Chalupa už anoncoval, že chce 50 % odpadků recyklovat stejně jako v Německu už před deseti lety. Více v tiskové zprávě.
Nedej se
  1. 7. 2013 - O ekonomice jaderné energetiky v Česku. Od těžby uranu přes podporu provozu jaderných elektráren po jaderný odpad. Tomuto tématu věnovaný díl publicistického pořadu "Nedej se" se točil i za přispění a v prostorách Cally.
cedule
  28. 6. 2013 - Po dobu prázdninových měsíců jsou návštěvní hodiny poradny omezeny na středy od 14 do 17 hodin. Lze ale využít e-mailové kontakty na naše specialisty. Děkujeme za pochopení.
Slunce
  27. 6. 2013 - Předložit návrhy energetické koncepce ve více variantách požadují úředníci ministerstva životního prostředí. Vyplývá to ze závěru takzvaného zjišťovacího řízení. Přesně to po ministerstvu žádaly i ekologické organizace - aby neprošla představa ministra průmyslu Martina Kuby. Ten chtěl nechat formálně posoudit jen jediný, svůj, návrh, jenž by byl nejlepší i nejhorší zároveň. Ekologové už své návrhy ministerstvu nabídli. Ostatní se dozvíte z tiskové zprávy.
sudy
  24. 6. 2013 - Calla se odvolala vůči prvnímu stanovenému průzkumnému území pro vyhledávání úložiště v lokalitě Kraví hora na Žďársku. Důvodem je především postup Ministerstva životního prostředí v Brně, které nevypořádalo naše připomínky, viz naše odvolání-rozklad ministru životního prostředí. Správa úložišť radioaktivních odpadů chce takto postupovat i v ostatních vybraných lokalitách.
Biogas
  19. 6. 2013 - Calla spolupořádala konferenci s mezinárodní účastí "Na cestě k energetické soběstačnosti obcí a regionů". S praktickými zkušenostmi starostů a dalších hybatelů regionálního dění z Německa, Rakouska i Česka se nyní můžete seznámit v prezentacích na této stránce.
Energetická koncepce
  12. 6. 2013 - Jak mají být hodnoceny dopady Kubovy verze státní energetické koncepce na životní prostředí, navrhly ekologické organizace ministrovi životního prostředí Chalupovi. Odmítají totiž, aby bylo posouzení pouze formální a s předem jasným závěrem. V souladu se zákonem proto žádají porovnání různých variant koncepce. Chtějí, aby se jedním z klíčových ukazatelů pro hodnocení koncepce stalo snižování emisí skleníkových plynů. V rozporu se zákonem se posouzení také vyhýbá přeshraničním dopadům, jako je znečištění ovzduší či rizika jaderné havárie. Více v tiskové zprávě.
Nuclear
  5. 6. 2013 - Obyvatelé řady obcí mohou zanedlouho ztratit perspektivu svého rozvoje. Martin Kuba chce totiž najít místa pro další jaderné elektrárny. Na jednání vlády požaduje schválit zadání pro "Vyhledávací studii lokalit pro další rozvoj jaderných elektráren po roce 2040" a dokončit ji hodlá příští rok. Ministr tak usiluje svým svérázným způsobem naplňovat Státní energetickou koncepci dávno předtím, než ji schválí vláda. Ekologické organizace Kubův návrh odmítají. Více v tiskové zprávě.
Nuclear
  29. 5. 2013 - Nehorázným faulem se Státní energetickou koncepci rozhodl prosadit ministr průmyslu Martin Kuba. Chce porušit zákon i obejít kolegy ve vládě, kteří k ní mají výhrady. Vzhledem k tomu, že jeho netransparentní návrh obsahuje například výběr lokalit pro stavbu nových jaderných elektráren, který by vybraným obcím desítky let bránil v rozvoji, není ani divu. Na návrh koncepce zatím neexistuje ekonomická analýza dopadů, ani dle zákona nezbytné posouzení vlivů na životní prostředí. Podrobnosti v této tiskové zprávě.
Biogas
  29. 5. 2013 - MŽP konečně posuzuje energetickou koncepci, což Petr Nečas dříve označil za "lunetický nápad". Ekologické organizace předkládají vlastní návrhy pozitivního řešení, požadují porovnání různých variant a odstranění již dříve zjištěných závažných nedostatků vládního návrhu. Varují také před tím, aby šlo pouze o formální proces s předem daným závěrem. Více v tiskové zprávě.
JETE
  25. 5. 2013 - Sdružení Calla u příležitosti dnešní návštěvy premiéra Nečase a ministra průmyslu Kuby v Jaderné elektrárně Temelín rozeslalo členům vlády informační list "Příliš drahý atom – Potíže účastníků temelínského tendru", připravený ve spolupráci s Hnutím DUHA. Prodělečnost projektu nových reaktorů dnes připustil i ministr financí Miroslav Kalousek. Více v tiskové zprávě.
Biogas
  19. 5. 2013 - Konference s mezinárodní účastí "Na cestě k energetické soběstačnosti obcí a regionů", kterou spolupořádá Calla, se uskuteční v Praze 19. června 2013. Účastníci se seznámí s praktickými zkušenostmi starostů a dalších hybatelů regionálního dění z Německa, Rakouska i Česka. Program a podrobnosti o konferenci.
Nukes
  27. 4. 2013 - U příležitosti výročí jaderné havárie v Černobylu odpůrci jádra z několika evropských zemí představují veřejnosti Petici za celoevropské jednotné povinné ručení za jaderné škody určenou Evropskému parlamentu. Minimální výše ručení by měla být 400 miliard euro na každý jaderný reaktor. Více v tiskové zprávě.
Nukes
  11. 4. 2013 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost vnímá práci Správy úložišť radioaktivních odpadů při vývoji hlubinného úložiště jako neuspokojivou a upozorňuje, že nebude moci vydat povolení k umístění hlubinného úložiště v roce 2025. Problém je podcenění bezpečnostní problematiky. Plyne to z výroční zprávy SÚJB za rok 2012. Více v tiskové zprávě.
Nukes
  11. 4. 2013 - Ministerstvo průmyslu v tajnosti připravuje miliardový tunel pro peněženky odběratelů elektřiny. Dokončuje návrh zákona, který přihraje desítky miliard z kapes občanů ČEZu a dalším velkým energetickým firmám. Zákon, který by měl v nejbližších dnech odejít k připomínkám ostatním ministrům zajistí finanční podporu v podobě dlouhodobě zvýhodněné ceny pro prodej elektřiny z nových atomových reaktorů. Více informací v tiskové zprávě.
GEAM
  15. 3. 2013 - Calla se zúčastní správního řízení, kterým má být povoleno první průzkumné území pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v České republice. Jde o lokalitu Kraví hora v oblasti uranových dolů na Žďársku. Požadujeme zamítnutí, mimo jiné protože řízení je zmatečné a dochází k němu podvodem na lidech ze strany státu.
předání výzvy
  12. 3. 2013 - Výzvu "K hlubinnému úložišti férově", kterou přijali starostové a občanská sdružení z lokalit, kde stát zvažuje umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, podpořilo do dnešního dne 123 starostů měst a obcí a 27 sdružení. Ve výzvě podepsaní požadují obnovu demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Více v tiskové zprávě a také ve výzvě.
Fukušima
  11. 3. 2013 - Ekologické organizace u příležitosti druhého výročí havárie v jaderné elektrárně Fukušima vyzvaly předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou, aby se zasadila o nezbytné změny v odpovědnosti za jadernou škodu. ČEZ má atomovým zákonem omezené ručení jen do výše 8 miliard korun, pojistit se pak musí na pouhé 2 miliardy korun. Oproti tomu škody po těžké havárii atomových reaktorů mohou dosáhnout astronomických částek - po Fukušimě stejně jako po Černobylu škody přesáhnou 4 biliony korun. Více v tiskové zprávě. Výzva Jádro - kdo bude ručit?


Také chcete čistou energetiku bez atomových reaktorů? Pak nás můžete podpořit jednorázovým finančním darem i trvalým příkazem.
Číslo našeho konta: 3202800544 / 0600 u GE Money Bank, České Budějovice, variabilní symbol: 444. Děkujeme!

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, 384 971 934, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz