Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Bechyňská Smoleč"

  Okres: Tábor

  Lokalizace: V Přírodním parku Černická obora ? 0,5 km východně od obce Bechyňská Smoleč, východně od železniční trati Malšice ? Bechyně; (49°18'39.25", 14°33'27.82" - mapa)

  Rozloha: 3,5 ha

  Nadmořská výška: 490 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis:

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Rostliny:
  lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus)
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  čolek velký (Triturus cristatus)
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  skokan hnědý (Rana temporaria)
  užovka obojková (Natrix natrix)
  blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
  čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
  ještěrka obecná (Lacerta agilis)
  čolek horský (Mesotriton alpestris)
  ropucha obecná (Bufo bufo)
  Nepůvodní druhy:
  turan roční (Erigeron annuus)

  Fotografie
  Na sušších místech převažuje borovice v podrostu s borůvkou.
  Dno pískovny porůstá mokřadní olšina.

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist