Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Velký Ratmírov"

  Okres: Jindřichův Hradec

  Lokalizace: Na severozápadním okraji obce Velký Ratmírov, severně od silnice Velký Ratmírov - Studnice; (49°10'53.92", 14°56'22.67" - mapa)

  Rozloha: 1 ha

  Nadmořská výška: 510 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody

  Popis: Nejnápadnější částí pískovny je vysoká stěna, která je též hnízdištěm břehulí. Vlevo pod stěnou byla navezena hromada zeminy, kterou zarůstá ruderální vegetace s kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), srhou laločnatou (Dactylis glomerata), šťovíkem tupolistým (Rumex obtusifolius) pampeliškou (Taraxacum Sect. Ruderalia) apod. Dno pískovny pod stěnou je rozježděné a roste na něm např. jetel plazivý (Trifolium repens), rožec rolní (Cerastium arvense), řebříček obecný (Achillea millefolium), šťovík menší (Rumex acetosella), prasetník kořenatý (Hypochoeris radicata). Dřeviny zastupují pionýrské druhy bříza bělokorá (Betula pendula), vrba jíva (Salix caprea) či topol osika (Populus tremula). Vpravo je nad znatelně nižší stěnou ještě horní patro pískovny, které bylo technicky rekultivováno výsadbou borovice lesní (Pinus sylvestris). Do rekultivace se také spontánně šíří bříza bělokorá (Betula pendula), ale i borovice z blízkého lesa. Hnízdiště břehule říční (Riparia riparia) zaniklo z důvodu sesutí hnízdní stěny.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Živočichové:
  svižník polní (Cicindela campestris)
  ťuhýk obecný (Lanius collurio)

  Fotografie
  Pískovna u Velkého Ratmírova
  Sukcesní stadium s pionýrskými druhy dřevin a borovicí
  Hnízdní stěna břehulí říčních

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist