Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Stará Obora"

  Okres: České Budějovice

  Lokalizace: V lese 1 km severozápadně od obce Stará Obora, 300 m severně od silnice Stará Obora - Zahájí; (49°5'52.89", 14°24'14.58" - mapa)

  Rozloha: 0,7 ha

  Nadmořská výška: 415 m n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: --

  Popis: Větší část pískovny byla v minulosti využita jako skládka. V současnosti je jižní část pískovny už zrekultivována ? převezena zeminou a osázena borovicí lesní (Pinus sylvestris) a smrkem ztepilým (Picea abies). Porost dřevin je velmi rozvolněný a doplněný náletem dřevin - např. bříza bělokorá (Betula pendula) a třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Severní část pískovny byla ponechána spontánnímu vývoji. Na dně se nachází tůně. Na vlhčích místech dominuje vrba popelavá (Salix cinerea), vrba jíva (Salix caprea), olše lepkavá (Aldus glutinosa), rákos obecný (Phragmites australis), sítina rozkladitá (Juncus effusus) a ostřice třeslicovitá (Carex brizoides). Na suchých místech se uplatňuje z dřevin bříza bělokorá (Betula pendula)a borovice lesní (Pinus sylvestris), místy i buk lesní (Fagus sylvatica). V podrostu z trav převažuje metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a psineček obecný (Agrostis capillaris). Na okraji pískovny se vyskytuje v bylinném brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idae), vřes obecný (Calluna vulgaris) a kostřava ovčí (Festuca ovina). Svah přesypaný zeminou, který odděluje rekultivovanou část pískovny od části ponechanému přirozenému vývoji, je zarostlý ruderální vegetací ? např. kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Živočichové:
  mravenci rodu Formica
  skokan hnědý (Rana temporaria)

  Fotografie
  Mokřad v nehlubší části pískovny u Staré Obory
  Rekultivace zavezené části pískovny se příliš nepodařila.

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist