Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Štědrkov"

  Okres: Český Krumlov

  Lokalizace: Na okraji lesa- 1 km severovýchodně od obce Štědrkov, severně od silnice Dolní Dvořiště ? Rychnov nad Malší; (48°40'0.29", 14°27'52.49" - mapa)

  Rozloha: 1 ha

  Nadmořská výška: 620 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis: Jedná se o zatopenou pískovnu na okraji lesního porostu. V mělké vodní ploše převažuje orobince širolistý (Typha latifolia), na okrajích se vyvinuly porosty vrby křehké (Salis fragilis) a vrby popelavé (Salix cinerea). Na svahu pískovny směrem k lesu byly v rámci rekultivace vysázeny smrky ztepilé (Picea abies), uplatňuje se i přirozený nálet, tvořený na sušších místech smrkem, dubem letním (Quercus robur), břízou bělokorou (Betula pendula). V podrostu na sušších místech převažuje metlička křivolaká (Avenella flexuosa), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) či psineček obecný (Agrostis capillaris). Místy se vyvinuly malé plochy rašeliništního charakteru. V jižní části pískovny se vytvořilo mokřadní společenstvo s převahou ostřic.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Živočichové:
  skokan hnědý (Rana temporaria)
  ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)

  Fotografie
  Pískovna u Štědrkova
  Velkou část pískovny tvoří tůň zarůstající mokřadní vegetací.

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist