Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Hrdlořezy"

  Okres: Jindřichův Hradec

  Lokalizace: Na kraji lesa, 1 km severně od Hrdlořez, u silnice Hrdlořezy - Suchdol nad Lužnicí; (48°52'51.397", 14°52'45.447" - mapa)

  Rozloha: 1 ha

  Nadmořská výška: 450 m.n.m.

  Územní ochrana: součást velkoplošného chráněného území

  Využití: ochrana přírody, jiné využití

  Popis: Část pískovny byla lesnicky rekultivována výsadbou monokultury borovice lesní (Pinus sylvestris). Druhá část je z velké většiny vyplněna tůní obklopenou spontánně vzniklým porostem náletových dřevin. Malá část pískovny je ruderalizována zarůstá kopřivou dvoudomou (Urtica dioica). V porostech vzniklých spontánní sukcesí roste z dřevin borovice lesní, dub letní (Quercus robur), jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), krušina olšová (Frangula alnus), vrba křehká (Salic fragilis), vrba popelavá (Salix cinerea), vrba jíva (Salix caprea) a topol osika (Populus tremula). V podrostu dominuje borůvka černá (Vaccinium myrtillus), vřes obecný (Calluna vulgaris) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). V tůni také hojně roste orobinec širolistý (Typha latifolia).

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)

  Fotografie

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist