Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Mladošovice - Farská pískovna"

  Okres: České Budějovice

  Lokalizace: 0,5 km severně od obce Mladošovice, na červené turistické značce; (48°56'54.847", 14°41'57.41" - mapa)

  Rozloha: 0,05 ha

  Nadmořská výška: 460 m.n.m.

  Územní ochrana: --

  Využití: --

  Popis: Pískovna slouží zčásti jako nelegální skládka odpadů, v poslední době zvláště biologických. Na dně pískovny je vodní nádrž, jejíž hladina i rozloha během roku velmi kolísají v závislosti na přísunu srážek. Nádrž je poměrně eutrofizovaná, což se projevuje častým pokrytím hladiny porostem okřehku menšího (Lemna minor). Dno pískovny je z velké části porostlé běžnou ruderální vegetací a několika vzrostlými dřevinami, jimž dominuje statný dub letní (Quercus robur). V nejzachovalejší stěně se nachází malá kolonie břehulí říčních (Riparia riparia), která ale postupně zaniká v důsledku tvrdnutí a sesouvání stěny.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  břehule říční (Riparia riparia)
  rosnička zelená (Hyla arborea)

  Fotografie
  Eutrofizovaná vodní nádrž v pískovně u Mladošovic
  Hnízdní kolonie břehulí říčních

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2023 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel.: 384 971 934, fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist