Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Záblatí - Ptačí blato"

  Okres: Jindřichův Hradec

  Lokalizace: V lese 1.5 km jihozápadně od obce Záblatí, u silnice Záblatí - Mazelov; (49°5'45.944", 14°39'58.318" - mapa)

  Rozloha: 1,5 ha

  Nadmořská výška: 430 m.n.m.

  Územní ochrana: součást velkoplošného chráněného území

  Využití: --

  Popis: Pískovna má rozsáhlé plochy s iniciálními stadii sukcese. Jižní část byla lesnicky rekultivována výsadbou borovice lesní (Pinus sylvestris). Na dně se nachází tůň s přilehlým mokřadem, ve kterém z dřevin dominuje vrba popelavá (Salix cinerea). Ze spontánně uchycených dřevin je rkomě již zmíněné borovice častá také bříza bělokorá (Betula pendula). Z nepůvodních invazních druhů se vyskytuje lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus). Severní stěna sloužila jako tradiční hnízdiště břehulí říčních (Riparia riparia), v posledních letech však byla místní kolonie malá a v roce 2008 zcela zanikla. V roce 2009 byla v pískovně z iniciativy sdružení Calla upravena hnízdní stěna pro břehule díky grantu MŽP ČR. Díky úpravě se záblatská pískovna stala největším hnízdištěm břehulí v Jihočeském kraji. V rámci monitoringu lokality bylo napočítáno 686 hnízdních nor (průměrná obsazenost nor činí u břehulí 75 %). Managementové zásahy ve prospěch břehulí bude vhodné opakovat i v dalších letech. Koncem roku 2009 došlo v pískovně díky zásahu Správy CHKO Třeboňsko k obnově rozsáhlejší tůně, která má sloužit k rozmnožování několika druhům obojživelníků.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  břehule říční (Riparia riparia)
  kuňka ohnivá (Bombina bombina)
  čolek velký (Triturus cristatus)
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
  Nepůvodní druhy:
  sumeček americký (Ameiurus nebulosus)

  Fotografie

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist