Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Cep - pískovna LČR"

  Okres: Jindřichův Hradec

  Lokalizace: ; (, - mapa)

  Rozloha:

  Nadmořská výška:

  Územní ochrana: součást velkoplošného chráněného území

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis: Tato malá lesní pískovna je v majetku Lesů ČR, a. s., které zde provádějí příležitostnou těžbu písku. Způsob těžby je pravidelně konzultován se Správou CHKO Třeboňsko a díky tomu vzniká u Cepu přírodovědně zajímavá mozaika tůní a písčin, která byla dokonce společně s blízkým rybníkem zahrnuta jako evropsky významná lokalita do soustavy Natura 2000. Pískovnu tvoří soustava tůní různé velikosti a stáří. Některé jsou v rané fázi sukcese a roste v nich pouze rdest vzplývavý (Potamogeton natans), jiné jsou starší a jejich vegetace je bohatší. Mimo jiné se zde můžeme setkat se stulíkem malým (Nuphar pumila). Na písčinách je masově rozšířena rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vzácněji se můžeme setkat také s plavuňkou zaplavovanou (Lycopodiella inundata) a na okrajích tůní také s nehtovcem přeslenitým (Illecebrum verticillatum). Oba posledně jmenované druhy sem byly vysazeny v rámci záchranných programů. Především na okrajích pískovny se vyskytují porosty náletových dřevin, kde roste např. topol osika (Populus tremula), bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa) aj. Na řadě míst do pískovny pochopitelně proniká také v okolí dominující borovice lesní (Pinus sylvestris). V pískovně se občas nacházejí pozůstatky zkamenělých dřev.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Rostliny:
  rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
  stulík malý (Nuphar pumila)
  bublinatka prostřední (Utricularia intermedia)
  nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticillatum)
  plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata)
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  čolek velký (Triturus cristatus)
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  rosnička zelená (Hyla arborea)
  svižník Cicindela sylvicola
  užovka obojková (Natrix natrix)
  ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)
  čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
  ještěrka obecná (Lacerta agilis)
  rákosníček Donacia versicolorea
  čolek horský (Mesotriton alpestris)
  ropucha obecná (Bufo bufo)
  krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa)
  bělopásek topolový (Limenitis populi)
  skokan štíhlý (Rana dalmatina)
  zmije obecná (Vipera berus)
  potápník Bidessus grossepunctatus

  Fotografie

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist