Dnes je 27.6.2016  Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody  Doprava  Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  Atlas OZE 
 • » Aktuality
 • » Akce
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.
 • Lokalita "Cep I - biocentrum"

  Okres: Jindřichův Hradec

  Lokalizace: Severozápadní okraj jezera v dobývacím prostoru Cep I, jižně od hydrologického pilíře oddělujícího jezera Cep a Cep I. Sukcesní plocha se rozkládá paralelně s ochranným pilířem hlavní silnice I/24 přibližně na úrovni železničního přejezdu, před kterým je ve směru od Třeboně vjezd do pískovny; (, - mapa)

  Rozloha: 6 ha

  Nadmořská výška:

  Územní ochrana: součást velkoplošného chráněného území

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis: Plocha je poměrně nedávno založena a na části dosud probíhá modelace terénu. Ochranářský management zde zatím neprobíhá. Výhledově přichází v úvahu periodická obnova zazemňujících jezírek, odstraňování náletu a obnova sterilního písčitého povrchu na části území. Část může být využita jako genofondová plocha pro záchranné kultivace vybraných zvláště chráněných mokřadních druhů rostlin ve spolupráci s BÚ AV ČR v Třeboni. V současné době na obnaženém dnu probíhá sukcese mokřadních společenstev v pestré mozaice. Po ploše se vyskytují také nálety vrb, při okraji borovice, břízy a osiky. V lokalitě se vyskytuje kriticky ohrožená ropucha krátkonohá (Bufo calamita). Na mokřadní stanoviště jsou rozmnožováním vázány další zvláště chráněné druhy obojživelníků - blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan štíhlý (Rana dalmatina), rosnička zelená (Hyla arborea) a čolek obecný (Triturus vulgaris). Písčité břehy v raných sukcesních stádiích využívá k hnízdění kulík říční (Charadrius dubius).

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Rostliny:
  bělolist nejmenší (Filago minima)
  Živočichové:
  břehule říční (Riparia riparia)
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  rosnička zelená (Hyla arborea)
  užovka obojková (Natrix natrix)
  blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
  čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
  ropucha krátkonohá (Bufo calamita)
  skokan štíhlý (Rana dalmatina)

  Fotografie

   

   © 2006 - 2016 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel.: 384 971 934, fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist