Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Cep I"

  Okres: Jindřichův Hradec

  Lokalizace: východně od silnice Majdalena – Suchdol nad Lužnicí, navazuje na severní okraj Suchdola n. L.; (48.9168528, 14.8837603 - mapa)

  Rozloha: 6 ha

  Nadmořská výška:

  Územní ochrana: součást velkoplošného chráněného území

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis:

  CHKO Třeboňsko (III. Zóna), Ptačí oblast Třeboňsko, součást navrženého reginálního biocentra ÚSES Lužnice pod Suchdolem

  Dobývací prostor Cep I tvoří rozsáhlé těžební jezero a okolní plochy těžené převážně nad hladinu podzemní vody. V roce … vznikla v severozápadním cípu těžebny z iniciativy Správy CHKO Třeboňsko a firmy Českomoravský štěrk rozsáhlá plochy přírodě blízké obnovy. Poukončení těžby zde byl terén pouze vymodelován s pomocí těžké techniky do různorodých tvarů a ponechám spontánní sukcesi (samovolnému vývoji). V prostoru tak bylo vytvořeno několik různě velkých tůní a písčitých vyvýšenin s mozaikou různých typů vegetace. V této části je také na pobřeží pravidelně obnovována kolmá hnízdní stěna pro hnízdění břehulí. I v této pískovně najdeme území rekultivovaná po ukončení těžby na borové monokultury, nejsou zde však dominantní.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Rostliny:
  bělolist nejmenší (Filago minima)
  Živočichové:
  břehule říční (Riparia riparia)
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  rosnička zelená (Hyla arborea)
  užovka obojková (Natrix natrix)
  blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
  čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
  ropucha krátkonohá (Bufo calamita)
  skokan štíhlý (Rana dalmatina)

  Fotografie

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist