Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Vrábče - Hrozinka"

  Okres: České Budějovice

  Lokalizace: Na severním okraji lesa 1 km jihovýchodně od Vrábče, 300 m jihozápadně od Hrozinky; (48°54'56.24", 14°23'37.77" - mapa)

  Rozloha: 1 ha

  Nadmořská výška: 490 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis: Na svazích pískovny převažuje borovice lesní (Pinus sylvestris) v podrostu s např. brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtilus), vřesem obecným (Calluna vulgaris) a metličkou křivolakou (Avenella flexuosa). Na dně v severozápadní části dominuje vřes obecný (Calluna vulgaris) a místy plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum). V severovýchodní části pískovny je větší tůň, navazuje na ni systém drobnějších tůní oddělených suchými hřbítky ve východní části, na jihozápadě přechází do mokřadu s vrbami - převážně vrba popelavá (Salix cinerea). V jihovýchodní části se nachází nálet tvořený druhově pestrou směsí dřevin - např. borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies), vrba popelavá (Salix cinerea), topol osika (Populus tremula) nebo bříza bělokorá (Betula pendula). V podrostu převažuje brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). K jihovýchodní části přiléhá malá pískovna, zarostlá dřevinami. Ve východní části pískovny se místy objevují zbytky navážek stavebního materiálu, v současnosti už zcela zarostlé. Ve východním svahu místy vykopané jámy.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  pámelník bílý (Symphoricarpos albus)
  Rostliny:
  plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum)
  hruštička menší (Pyrola minor)
  Živočichové:
  kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
  čmeláci rodu Bombus

  Fotografie
  Plavuník zploštělý
  Podmáčená část dna pískovny s náletem vrb
  Dno pískovny s porostem plavuně vidlačky

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist