Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Cep II"

  Okres: Jindřichův Hradec

  Lokalizace: 300 m severně od Suchdola nad Lužnicí, západně od silnice ze Suchdola do Majdaleny; (48.9169656, 14.8760356 - mapa)

  Rozloha: : celá pískovna cca 100 ha, z toho těžební jezero cca 30 ha a plocha přírodě blízké obnovy cca 9 ha

  Nadmořská výška:

  Územní ochrana: součást velkoplošného chráněného území

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis:

  CHKO Třeboňsko (III. Zóna), Ptačí oblast Třeboňsko

  Dobývací prostor Cep II je součástí komplexu Suchdolských pískoven a jeho jedinou aktivní těžebnou. Tvoří ho rozsáhlé těžební jezero a okolní plochy těžené převážně nad hladinu podzemní vody. V roce 1998 se zde v rámci rekultivace uplatnila přírodě blízká obnova, když byla část západního pobřeží jezera vymodelována do rozmanitých tvarů a ponechána spontánní sukcesi (samovolnému vývoji). Tyto plochy pak byly zkoumány v roce 2012 týmem biologů v rámci soutěže Quarry Life Award (QLA). Ze závěrečné zprávy QLA vzešlo doporučení pro další rekultivaci a spolupráce mezi týmem, firmou Českomoravský štěrk a Správou CHKO Třeboňsko na dalších fázích rekultivace, ochranou přírody a vědeckým výzkumem, který je od té doby velice intenzivní.

  Severní část pískovny rekultivovanou již v 90. letech pokrývají především borové monokultury. Hlavně pobřežní části jsou však ponechané spontánní sukcesi a vytváří se na nich mozaika biotopů v různých fázích sukcese, kde našla útočiště celá řada ohrožených druhů. Na severovýchodě se nachází tské mokřadní, místy zrašelinělá enkláva, která byla netypicky rekultivována výsadbou olší, z nichž ovšem přežila jen část. Dnes je tento prostor porostlý převážně nálety vrb, olší a topolů.

  V jižní části ustoupily borové monokultury po roce 2012 přírodě blízké obnově, jejíž plochy zde převažují. Z velké části jde o plochy spontánní sukcese, ale uplatňuje se i sukcese řízená (obnova suchých trávníků prostřednictvím biomasy shrabané na písečných přesypech). I zde se vyskytují řádově desítky ohrožených druhů rostlin a živočichů, které jsou převážně vázané na písčiny, suché trávníky a živinami chudé mokřady.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy

  Fotografie

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist