Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Veselské pískovny"

  Okres: Tábor

  Lokalizace: cca 0,5 km jižně od Veselí nad Lužnicí, mezi obcemi Veselí n. L. a Vlkov a Horusickým rybníkem ; (49.1686933, 14.7133864 - mapa)

  Rozloha:

  Nadmořská výška:

  Územní ochrana: součást velkoplošného chráněného území

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis:

  CHKO Třeboňsko (III. zóna)

  Komplex pěti těžebních jezer (Veselí, Veselí I, Vlkovská pískovna, Horusice I a Horusice II) a navazujících ploch těžených převážně nad hladinu podzemní vody. Po dlouhém období bez těžebních aktivit zde nyní těžba, přesněji řečeno odtěžování ložiska opět probíhá. Po jeho ukončení dojde ke zrušení dobývacího prostoru. Ochranářsky nehodnotnějšími stanovišti jsou v pískovně malé boční pískovničky, kde vznikly částečně samovolně, částečně v rámci ochranářského managementu území tůňky a mokřady, v nichž se daří vzácným rostlinám, obojživelníkům nebo vodnímu hmyzu. Specialitou pískovny jsou společenstva vlhkých písčin s celou řadou ohrožených druhů, jako je např. plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) nebo třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum). Kolem pískoven vede naučná stezka připomínající její přírodní zajímavosti, přičemž jedna ze zastávek je věnována také místnímu unikátu – Vlkovskému přesypu.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy

  Fotografie

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist