Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a ľivočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke staľení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich pouľití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenątejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení M®P. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska M®P.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SF®P a M®P.

  button enviroskop.cz
 • Příklady dobré praxe - Troubecké jezero (hnízdní ostrůvky pro rybáky)

  Obec: Troubky (k. ú. Troubky)

  Lokalizace: tzv. Troubecká štěrkovna, součást komplexu antropogenních jezer po těžbě štěrkopísku u Tovačova na levém břehu Bečvy u soutoku s Moravou, jihozápadně od obce Troubky

  Rozloha: cca 230 ha

  Ochranné statuty: žádné

  Historie: Hnízdní ostrůvky pro rybáky jsou na hladinu tovačovských jezer instalovány od roku 2007. Iniciativa k tomuto pozoruhodnému způsobu ochrany ohrožených ptáků vzešla od zástupců Moravského ornitologického spolku - středomoravské pobočky České společnosti ornitologické a společnosti Českomoravský štěrk. Postupně došlo ke vylepšování konstrukce ostrůvků a jejich rozmístění na další těžební lokality (nedaleké Annínské jezero, Hulínská štěrkovna). Koncem dubna roku 2010 bylo na hladinu Troubeckého jezera spuštěno celkem pět ostrůvků s novou unikátní konstrukcí, které by měly mít mnohem větší trvanlivost než jejich předchůdci.

  Konstrukce ostrůvků: Každý ostrůvek váží 3,5 tuny a má tvar šestiúhelníku. Díky tvaru lze ostrůvky spojovat do větších celků. Klasická betonářská výztuž v nich byla nahrazena tzv. vláknobetonem, jádro je z polystyrenu.


   


   

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni ©rámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist