Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Příklady dobré praxe - pískovna u Výskoku

  Lokalizace: Slavošovice (k. ú. Slavočovice), v lesním komplexu mezi obcemi Ledenice a Slavošovice, nedaleko rybníka Výskok

  Ochranné statuty: žádné

  Historie území: Jde o malou lesní pískovnu, kde se v minulosti těžil nepříliš kvalitní štěrkopísek pro potřeby Lesů ČR. V současné době je pískovna neaktivní. Celá její plocha je katastrálně vedena jako PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa), její část je nicméně zapsány v PUPFL jako bezlesí. V roce 2015 došlo k obnově tůní s pomocí těžké techniky, monitoring lokality provádí Calla a studenti Pedagogické fakulty JU.

  Botanika: Z rostlin červeného seznamu zde byl zjištěn výskyt zeměžluči okolíkaté (Centaurium erythraea), která je typickým druhem podobných postindustriálních stanovišť, a také zajímavý výskyt dvou druhů plavuní - plavuně vidlačky (Lycopodium clavatum) a o něco vzácnějšího vrance jedlového (Huperzia selago). Dno pískovny zarůstá smíšeným lesem s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris),

  Zoologie: Z ohrožených skupin živočichů se pro tuto pískovnu jako prioritní jeví obojživelníci. Faunistické průzkumy v režii Pedagogické fakulty JU zde v posledních letech zaznamenaly výskyt skokana hnědého (Rana temporaria), skokana štíhlého (Rana dalmatina), druhového komplexu tzv. zelených skokanů (Rana esculenta snykl., zde se patrně jedná o skokana zeleného - Rana kl. esculenta a skokana menšího - Rana lessonae), rosničky zelené (Hyla arborea) a dvou druhů čolků - čolka obecného (Lissotriton vulgaris) a čolka velkého (Ichthyosaura alpestris). Z těchto druhů jsou všechny kromě prvního jmenovaného zařazeny mezi zvláště chráněné druhy, všechny jsou pak uvedeny v různých kategoriích červeného seznamu obratlovců.
      
  Management: V roce 2015 proběhla v rámci projektu podpořeného FNNO obnova a rozšíření největší tůně, vytvoření nové malé tůňky a narušení vegetace těžkou technikou. Při obnově a vytváření tůní bylo cíleně vytvářeno mělké litorální pásmo v souladu s biotopovými nároky cílových druhů obojživelníků, ale i dalších potencionálních cílových skupin zásahu (např. vodního hmyzu).


  Vytváření tůně v pískovně u Výskoku v listopadu 2015


  Nová tůň na jaře 2016

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist