Sdružení Calla
  Today is june 18, 2024  | Main page | Energy | Eco-consulting | Boletice | South Bohemian Sand | Czech flag

Těžba uranu


AKTUALITY

Hydrobariéra ve Stráži pod Ralskem
Hydrobariéra ve Stráži pod Ralskem

foto: archiv Calla

plakát na výstavu Tváře Uranu
 

17. 9. 2009 - Další prezentace výstavy se uskuteční v kině Kotva v Č.Budějovicích v rámci festivalu Ekofilm ve dnech 6.-11.10. Vernisáž se uskuteční v sále kina v úterý dne 6.10. od 17:30, slovem bude provázet Jaroslav Dušek a hosty vernisáže budou pan František Zahrádka a Zdeněk Mandrholec z konfederace politických vězňů. Pozvánka zde. Podrobnosti k výstavě a jejímu putování.


plakát na výstavu Tváře Uranu
 

25. 7. 2009 - Sdružení Calla a Václav Vašků zvou na výstavu fotografií TVÁŘE URANU / FACES OF URANIUM, která od 15.6.2009 začala putovat po ČR v Le Court Gallery (Haštalská 1, Praha, Pozvánka zde.) Výstava vznikla za laskavé finanční podpory Nadace partnerství. Podrobnosti k výstavě a jejímu putování.


pozvánka na seminář
 

27. 11. 2008 - Odborný seminář "Těžba uranu v souvislostech" uspořádala Calla 20. listopadu v Liberci ve spolupráci se sdružením Naše Podještědí. Týkal se problematiky případné obnovy těžby uranu na území ČR. Více v tiskové zprávě. Příspěvky a sborník ke stažení zde.


Mezinárodní den proti uranu, plakát
 

25. 9. 2008 - Dne 20. září se od 10 hod uskutečnilo shromáždění u příležitosti "Mezinárodního dne proti uranu" ("Uranium Action Day") v obci Kotel u Osečné. Již počtvrté se sjeli odpůrci těžby uranu v Podještědí pod rozložitou tisíciletou lípou, aby znovu deklarovali své zásadní "NE"  zničení krajiny Karoliny Světlé. Více o Uranium action day zde. Více také v tiskové zprávě

25. 9. 2008 - Cena uranu na světových trzích klesá. Uran se tento týden poprvé od dubna prodával za méně než 100 dolarů za libru kvůli slabší spekulativní poptávce. Klesla tak již o zhruba třetinu z rekordního maxima 136 dolarů z konce června. Analytici očekávají, že pokles bude i nadále pokračovat. Více zde.

10. 6. 2008 - Dne 7.6. se Sdružení Calla spolu s tří stovkou účastníků zúčastnilo akce "Voda nad uran" proti těžbě uranu v Podještědí. Po proslovech zástupců místních samospráv a hostů (sdružení Calla a místopředsedkyně Strany zelených Dana Kuchtová) byl na akci symbolicky spálen horní zákon a poté demonstrativně pokořen i model těžební věže. Méně » Více »

Protestující lidé se tak snaží upozornit na to, že oblast, kterou úřady ochránily kvůli těžbě uranu, je cenná i díky obrovským zásobám pitné vody. Ta je případnou těžbou ohrožena. "Pod námi leží tři miliardy kubíků vody a ta je pro nás důležitější než uran," zdůraznil Josef Jadrný z občanského sdružení Naše Podještědí. Obyvatelé Podještědí se také obávají o přírodu nebo své vlastní domy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stejně jako Státní podnik Diamo tvrdí, že zahájení těžby je jen otázkou času. V oblasti Stráže pod Ralskem se počítá s obnovením těžby do 20 let, pak by měla na řadu přijít i Osečná - Kotel. V lokalitě se údajně nachází až 20 tisíc tun uranové rudy, o kterou je se stoupající cenou na světovém trhu v poslední době stále větší zájem. Ministerstvo životního prostředí na konci dubna vyhlásilo chráněné ložiskové území Osečná-Kotel navzdory obcím a ekologům, kteří neměli neměli možnost do řízení jakkoli zasahovat.

Pro obce Český Dub, Osečná, Světlá pod Ještědem a Janův Důl to navíc prakticky znamená stavební uzávěru. Obce se proto od začátku proti záměru brání, neboť se obávají jeho dopadu na  rozvoj regionu, který je oblíbeným cílem turistů. Sdružení Naše Podještědí si klade za cíl odvrátit připravovanou těžbu uranu v Podještědí. Více informací o jeho aktivitách, spolu s fotogalerií akcí najdete na: www.nasepodjestedi.cz

11. 4. 2008 - Řada českých médií (ČTK, Český rozhlas, Liberecký deník, apod.) zveřejnila během víkendu a dneška informaci, že ministr životního prostředí Martin Bursík na základě rozkladu, podaného obcí Osečná, zastavil řízení o vyhlášení chráněného ložiskového území (CHLÚ) Osečná-Kotel v Libereckém kraji. Tato informace se ovšem nezakládá na pravdě. Více v tiskové zprávě MŽP.

11. 3. 2008 - Pro účely opětovného podání žádostí založila australská společnost Uran Limited v Čechách zastupující společnost pod jménem Urania Minning na konci letošního ledna znovu požádala MŽP o stanovení tří průzkumných území, a to u Polné a obcí Jamné a Věžnice. Méně » Více »

"Území jsou plošně analogická s již zamítnutými, pouze tvarově nepatrně změněná," uvedl Jakub Kašpar z ministerského odboru vnějších vztahů. V únoru pak zástupci společnosti přesvědčovali zástupce města i obyvatele Přibyslavi a okolních obcí, aby podpořili jejich snahu o otevření starého ložiska uranové rudy v Brzkově či nová ložiska v přilehlých lokalitách. Ve Věžnici se firma v tomto roce objevila už několikrát. "Udělali veřejnou besedu, navštěvovali lidi i doma," popsal starosta Josef Málek. Obyvatelům byl představen způsob těžby a nabídnuta finanční kompenzace za povolení k průzkumu, který je nezbytný k zahájení těžby. Australané podali žádosti o stanovení průzkumného území i pro oblast Stráže pod Ralskem.

Proti vyhlášení chráněného ložiskového území lokality Kotel-Osečná a možné budoucí těžbě uranu  protestují obyvatelé obce Kotel a okolí. Obávají se snížení hodnoty majetků, ohrožení zdrojů podzemních vod a snížení turistického ruchu v této oblasti. Obce se mohou k žádosti Diama o vyhlášení chráněného ložiskového území (CHLÚ) vyjádřit, ale nejsou účastníky správního řízení.

Zastupitelstvo blízkého Českého Dubu nesouhlasí s těžbou uranu na svém území především z ekologických důvodů a odmítá přijmout jakýkoliv akt orgánu veřejné správy, který by mohl v budoucnu takovou těžbu umožnit. Ze stanovení CHLÚ nutně nevyplývá, že k těžbě dojde, ale na druhou stranu je jakákoliv budoucí těžba bez stanovení CHLÚ nemožná.

12. 12. 2007 - Průzkum těžby uranu na Přibyslavsku nebude
Těžba uranové rudy se na Vysočině prozkoumávat nebude. U všech čtyř nalezišť bylo vydáno nesouhlasné rozhodnutí o stanovení průzkumného území. Zamítavé stanovisko vydalo územní pracoviště ministerstva životního prostředí v Brně s odkazem na stávající surovinovou politiku státu a nesouhlas dotčených obcí. Méně » Více »

O povolení průzkumu okolí Polné, Brzkova, Věžničky a Jamného žádala česká firma Timex Zdice která u nás zastupuje australskou společnost Uran Limited.

Naše sdružení k výše uvedeným řízením podalo připomínky, které se opírají o následující skutečnosti:

- Těžba uranu představuje nevratný zásah do přírodních ekosystémů, je spojena s produkcí vysokého objemu radioaktivních a dalších toxických odpadů, jejichž konečná likvidace se promítne do životů současných obyvatel i několika dalších generací. S odstupem času může být velice problematické stanovit faktickou odpovědnost za likvidaci souvisejících vedlejších produktů (radioaktivních odpadů) a dalších dopadů této těžby.

- V lokalitě Dolní Rožínka u Žďáru nad Sázavou zatěžuje životní prostředí 138 ha odkališť obsahujících přes 21 miliónů m3 radioaktivních a toxických kalů a zejména pak 661 tisíc m2 odvalů po těžbě uvolňujících radon. Obvyklý následek vdechování radonu je rakovina plic a další vznik zhoubných nádorů, který se může projevit i po desítkách let.

- V současné době je na území České republiky evidováno 3 768 starých zátěží uranového průmyslu, které je nutno sledovat a pravidelně kontrolovat. Celková výše nákladů, které bude třeba vynaložit na sanace lokalit zasažených těžbou uranu je 53 miliard a to až do roku 2040 a to především ze státních (veřejných) zdrojů. Až sanace těžby uranu ekonomicky zřetelně vyčíslují vlastní dopad těžby na životní prostředí.

- Příklady negativního dopadu na obyvatele v okolí těžby uranu najdeme u nás v dnes již sanovaných lokalitách v okolí Mydlovar, Stráže pod Ralskem, na Příbramsku nebo v lokalitě Jáchymov.

- Případná těžba uranu po přehodnocení uranových zásob by byla v rozporu se surovinovou politikou státu v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. I přes prodloužení těžby uranu v lokalitě Dolní Rožínka mluví nezměněná politika státu o ukončení dobývání uranu na území ČR.

TISKOVÉ ZPRÁVY

20.11.2008 - Těžba uranu v souvislostech - odborný seminář pro veřejnost
20.09.2008 - Odpůrci těžby uranu se shodli, že voda je cennější, než uran
13.08.2007 - Calla uvítala zamítnutí průzkumů uranu na Vysočině
28.05.2007 - Calla chce zamítnutí průzkumů uranu
12.10.2005 - Poslední uranový důl v Evropské unii neskončí, kdo to zaplatí?

URAN - BUDE SE U NÁS ZNOVU TĚŽIT?

URAN - bude se u nás znovu těžit?

Autoři: Michal Bernard, Hana Gabrielová, Jaroslav Klusák, Karel Polanecký, Dalibor Stráský, Václav Vašků
Vydala Calla, květen 2008

Ojedinělá brožura formátu A5 s barevnými fotografiemi fotografa Václava Vašků o historii, enviromentálních dopadech i současné situaci těžby uranu v České republice. Právnická část spolu s přehledem doporučené literatury a kontakty je určena obyvatelům lokalit ohrožených těžbou uranu. Za podporu vydání brožurky děkujeme Nadaci Partnerství.

Brožuru si stáhněte zde (pdf, 963 kB) nebo Vám ji můžeme poslat za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč.

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE - studie

http://jihoceskematky.cz/clanek.php?id=76
Tato studie také zde ke stažení (pdf, 784 kB)

ENVIRONMENTÁLNÍ ZÁTĚŽE VE SPRÁVĚ DIAMO, S. P., STRÁŽ POD RALSKEM - informační materiál

Charakteristika jednotlivých lokalit, enviromentální problémy a jejich řešení, monitoring složek životního prostředí, náklady na sanace.
http://www.diamo.cz/cinnost/EnviZat07.pdf

MÉDIA

12.12.08 uvedla Česká televize 2. díl pořadu "Nedej se", který se již podruhé zabýval problematikou plánované těžby uranu v Podještědí a odporem obyvatelstva proti ní.
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10169498553-nedej-se/208562248420031-12.12.2008-17:40.html?streamtype=WL

Záznam pořadu Česká televize "Nedej se" o problematice obnovy těžby uranu v ČR  ze dne 22.2.08;
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1095913550-nedej-se/208562248420004-22.02.2008-17:40.html?streamtype=WL

Uranový speciál Libereckého deníku - přehled článků vydaných k problematice těžby uranu v Podještědí;
http://liberecky.denik.cz/special_region/uranove_doly/

Přepis televizní verze filmu Zbyňka Zemana Stalinova bomba, který odvysílala před několika lety ČT. Železná opona, špionážní aféry a hysterie jako důsledek skutečnosti, že Sověti získávali většinu svého uranu, z relativně malé oblasti ve střední Evropě;
http://www.blisty.cz/files/isarc/9805/19980512c.html

ODKAZY

Těžba uranu chemickým loužením - Stráž pod Ralskem
Těžba uranu chemickým loužením - Stráž pod Ralskem

foto: archiv Calla

Kampaň organizace Greenpeace SK - STOP URANU!
http://www.greenpeace.org/slovakia/stop-uranu/

Uranová kampaň organizace Greenpeace ČR
http://old.greenpeace.cz/uran

Světový informační servis o energetice a uranu
http://www.wise-uranium.org/

Speciální online sekce Libereckého deníku k uranové problematice v regionu
http://liberecky.denik.cz/special_region/uranove_doly/

Občanské sdružení Naše Podještědí vzniklo jako reakce na snahu o vyhlášení chráněného ložiskového území v lokalitě Osečná-Kotel
http://www.nasepodjestedi.cz/

Fotografie z uranových lokalit v České Republice - Václav Vašků
Stráž pod Ralskem - http://fotomat.cz/straz/
Příbram - http://fotomat.cz/pribram/
Dolní Rožínka - http://fotomat.cz/rozinka/
Mydlovary - http://fotomat.cz/mydlovary

nahoru
 © 2000 Association Calla
Calla   |   Frani Sramka 35, 370 01 Ceske Budejovice   |   tel: +420 384 971 930   |   calla(at)calla.cz