Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva z 2. ledna 2001


Hnutí DUHA - Sdružení CALLA - Jihočeské matky

Otevřený dopis vládě: Pravidla pro ekologické hodnocení Temelína

    Pravidla, kterými by se mělo řídit připravované mezinárodní posouzení temelínské elektrárny, dnes ministrům doporučily ekologické organizace (Hnutí DUHA, Jihočeské matky, Sdružení Calla). Přivítaly česko-rakouskou dohodu, která hodnocení požaduje. "Obáváme se však zformalizování celého procesu", varují v dopise, který zaslaly členům Zemanova kabinetu.

  Navrhují proto několik základních pravidel hodnocení:

  • garantem procesu z české strany bude ministerstvo životního prostředí, do jehož kompetence spadá

  • posouzení bude předcházet tzv. scoping, fáze, ve které budou určena hlavní témata posuzování. Studie se tak zaměří na hlavní ekologická rizika temelínské elektrárny, například bezpečnost reaktorů, a nebude se zbytečně vyčerpávat okrajovými problémy. Tento postup zajišťuje efektivnější hodnocení a ušetří náklady.

  • posouzení porovná různé varianty, především provoz elektrárny, její odstavení či odložení spuštění

  • posouzení zahrne hlavní přímé i nepřímé ekologické dopady provozu temelínských reaktorů, od těžby uranu po uložení radioaktivních odpadů a likvidaci elektrárny po ukončení provozu

  • posouzení proběhne nezávisle na hodnocení ekologických dopadů 78 dílčích úprav v elektrárně, ke kterému ČEZ donutil soud.

  Zároveň musí být zajištěna průhlednost a otevřenost celého posuzování. Znamená to především:

  • umožnit veřejnosti, aby se celého hodnocení aktivně účastnila, například podávala různé podklady a připomínky

  • veřejnost musí mít přístup k informacím o hodnocení, včetně originální dokumentace

  • časové lhůty od zveřejnění podkladů k uzávěrce připomínek musí být dostatečné (minimálně 30 dní)

  • připomínky musí být skutečně věcně vyřízeny, nikoli pouze formálně vyhodnoceny a smeteny pod stůl

  • v komisi, která bude koordinovat hodnocení  a dohlížet na jeho korektnost, by měl zasedat zástupce občanských iniciativ, práce komise musí být průhledná.

 

kontakt:

Jan Beránek, Hnutí DUHA, tel. 0604-207305

Edvard Sequens, Sdružení Calla, 038-7310166

Dana Kuchtová, Jihočeské matky, 0602-282399

Karolína Šůlová, tisková koordinátorka Hnutí DUHA, tel. 0602-290474


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz