Sdružení Calla
  Dnes je 3. března 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Zadame soud o odklad...

Sdruzeni CALLA a Jihoceskych matek
ze dne 8. rijna 2000


Jihoceske matky a sdruzeni CALLA zadaji soud o odklad vykonatelnosti zalobami napadenych zmenovych rozhodnuti na Jaderne elektrarne Temelin

Dnesniho dne podala dve obcanska sdruzeni z Ceskych Budejovic krajskemu soudu tamtez zadosti o neprodleny odklad vykonatelnosti jiz v kvetnu 2000 zalovanych spravnich rozhodnuti. Temito rozhodnutimi stavebni urad odsouhlasil v minulych letech zasadni zmeny na JETE, aniz by doslo predem k posouzeni vlivu techto zmen na zivotni prostredi, jak pozaduje zakon a jak bylo konstatovano i v rozsudku Vrchniho soudu v Praze z unora 1999. Vzhledem k nutnosti jednat bez odkladu, jsou podani soudu rovnez faxovana.

Zadosti jsou oduvodneny velice silnou snahou spravnich uradu i stavebnika o vyrizeni veci realnym zpusobem pred rozhodnutim v ramci soudniho prezkumu tohoto i jinych zmenovych rozhodnuti. V pripade nejnakladnejsi, nejvyznamnejsi a take nejrizikovejsi nyni v Ceske republice budovane stavby, jez je soustavne sledovana verejnosti vcetne verejnosti zahranicni, je takto postupovano bez ohledu na zjevnou protipravnost odsouhlaseni zmen na stavbe v prubehu 90. let, kdy pred vydanim zmenovych rozhodnuti nebyly zmeny - casto zasadniho charakteru - posouzeny z hlediska vlivu na zivotni prostredi, jak pozaduje zakon c. 244/1992 Sb. a zakon c. 17/1992 Sb. Ze strany spravnich uradu i stavebnika je zjevna tendence ignorovat nepohodlna ustanoveni pravnich predpisu i rozsudky spravnich soudu s presvedcenim, ze tak vyznamnou stavbu, bude-li realne dokoncena a spustena, nikdo nebude odstranovat ci odstavovat z provozu, byt zkusebniho, kvuli nejake zjistene nezakonnosti.

Protoze se CR ve sve ustave proklamovala jako pravni stat, jde o velmi nebezpecnou tendenci relativizace prava, nerovneho pristupu k pripadum stejneho charakteru a nerovnosti subjektu prava pred zakonem, kdy bude vyclenen neformalne urcity okruh subjektu vcetne statu a nekterych velkych podnikatelskych subjektu, jez v urcitych zalezitostech silneho statniho ci jineho srovnatelneho zajmu nebudou povinni zakon dodrzovat a bude jim dovoleno jednat ucelove bez ohledu na pravni povinnosti. Stat i nektere dalsi subjekty budou verejnosti duvodne vnimany jako nekdo, kdo je nad pravem nebo mimo pravo.

Tento stav do jiste miry jiz nastal v jednani vlady, ale i zalovaneho - Okresniho uradu v Ceskych Budejovicich jako uradu stavebniho a vodohospodarskeho organu a rovnez v jednani Statniho uradu pro jadernou bezpecnost. Jedinou moznosti, jak nadradit opet zakon "ucelnosti" je odlozit vykonatelnost zalovaneho zmenoveho rozhodnuti. Takovy krok soudni moci, jez kontroluje moc vykonnou a poskytuje v zakonem stanovenem rozsahu soudni ochranu proti jejim excesum, je opravdu posledni moznosti, jak ustavni proklamaci pravniho statu podporit a zabranit stavu, kdy pujde o pouhe vyprazdnene, formalnepravni ustanoveni bez nejmensiho faktickeho, realneho obsahu. Pokud takovy stav nastane, bude to mit mimoradne zavazne nasledky, protoze verejnost, urady verejne spravy , stavebnici a jine subjekty logicky pochopi tento pripad jako precedent, ktery plati i pro jine kauzy, pro jine obdobne pripady, kdy pravni uprava prekazi "ucelnemu" vecnemu reseni, prakticke zvuli jednajiciho.

Svym zpusobem prisla hodina pravdy. Pokud nebude autorita prava podeprena soudni ochranou, zavazna ujma, jez nyni hrozi ustavni doktrine Ceske republiky jako pravniho statu primo i nastane a bude opravdu mimoradne zavazna.Bude otvirat cestu postupne destrukci zakonnosti v zemi. A po destrukci zakonnosti a vitezstvi ucelnosti nad pravem musi nutne nastat i eroze a relativizace demokratickeho rezimu obcanskych a lidskych prav s velmi zavaznymi nasledky.

Za Jihoceske matky: Mgr. D.Kuchtova
pravni zastupce sdruzeni JUDr. Kuzvart
Za Sdruzeni Calla. Ing. Edvard Sequens

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz