Sdružení Calla
  Dnes je 2. března 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Stanovisko k jednání premiérů Schüssela a Zemana

Tisková zpráva
z 12. prosince 2000


Společná tisková zpráva Sdružení  Jihočeské matky, Sdružení pro záchranu prostředí Calla a  Občanské iniciativy pro životní prostředí

Stanovisko k jednání premiérů Schüssela a Zemana

Dnes dojde k bilaterální schůzce premiérů České republiky a Rakouska  v rakouském  městě  Melk.  Téma  rozpravy bude jaderná elektrárna   Temelín.   V souvislosti   s tímto  tématem  chtějí občanská  sdružení  upozornit,  že  projekt  jaderné  elektrárny Temelín   byl  pozměněn  (nelze  srovnávat  jadernou  elektrárnu Temelín    s jadernou   elektrárnou   v Dukovanech)   a   dnešní experimentální   uvádění    do  provozu  s  sebou  přináší  řadu technických  problémů.  Za jeden z největších  považují sdružení uvádění  prototypové  turbíny do provozu, na což již v minulosti upozorňovaly.  Odborný poradce Ing. Vlk již před lety poukazoval na  megalomanský  projekt, kdy je k reaktoru plánována jen jedna turbína.  Pro  informaci lze uvést, že v Dukovanech jsou turbíny dvě  na  jeden  reaktor.  Protože se v Temelíně jedná o prototyp 1.000  MW  turbíny, která není nikde odzkoušena, má její uvádění do  provozu  i  přímý  vliv na bezpečnost jaderné elektrárny a i tato skutečnost musí být náležitě posouzena.

Jedním z možných výstupů dnešního setkání může být rozhodnutí o  ustavení česko-rakouské případně mezinárodní komise, která se bude  věnovat  prověření  vlivů JE Temelín na životní prostředí, otázkám  technických  nedostatků  a otázkám jaderné bezpečnosti. Pokud  se  tak  stane,  můžeme  jen  takové  nezávislé prověření uvítat.  Musí  však  být  splněno  několik  podstatných podmínek:

  1.  Do  ukončení  práce takovéto komise musí být pozastaveny práce na  spouštění  prvního  bloku  JE  Temelín. Jinak se stane práce takovéto  expertní  skupiny  pouze  formální zástěrkou pro úplné dokončení  elektrárny.  Jakákoliv podstatná zjištění této komise by se nemohla jinak odrazit v praxi.

  2. Komise bude otevřená i pro zástupce delegované nadvládními ekologickými organizacemi a nebude apriori určeno, že v ní nesmí pracovat žádný odpůrce JETE. Takovéto názorové složení komise musí býti vyvážené.

  3. Posouzení vlivů celé elektrárny na životní prostředí bude děláno podle evropských směrnic a nikoliv jen podle českých zákonů a bude v něm zahrnuto maximální možné zapojení veřejnosti.

Jedině  za  splnění  těchto základních podmínek bude pro občanská  sdružení  dnešní  případné  ujednání  akceptovatelné.

Kontakty:

Mgr.  Dana Kuchtová, Jihočeské matky, tel.: 038 / 73 12 650    

Ing.  Edvard  Sequens,  Sdružení  Calla,  tel.:  038 / 73 10 166

Petra   Markovcová,   OIŽP,  tel.:  038 / 63  50  440


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz