Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdružení CALLA

ze 17. října 2001

Poslanci US a KDU-ČSL podporují veřejnost v atomovém zákoně !
 

   Druhé čtení novely tzv. atomového zákona (č.18/1997 Sb.) dnes proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Poslanecké kluby US a KDU-ČSL při něm ústy poslance Zdeňka Kořistky podpořily změny umožňující veřejnosti získat informace o zajištění jaderné bezpečnosti, spolurozhodovat o umisťování a povolování jaderných elektráren nebo úložišť radioaktivních odpadů a též zvýšit stávající nízké ručení za jaderné škody ze strany provozovatelů jaderných zařízení. Novela předložená vládou totiž zvýhodňuje silné energetické společnosti - majitele jaderných elektráren na úkor ostatních obyvatel.

Zásadní problémy atomového zákona:
- obce, sousedé i ostatní veřejnost nemůže spolurozhodovat o umístění či výstavbě jaderné elektrárny nebo hlubinného úložiště jaderných odpadů, jediným účastníkem má být nadále pouze žadatel, tedy v případě jaderné elektrárny elektrárenská společnost.
- je zachován nedostatečný přístup k potřebným informacím a dokumentům o zajištění jaderné bezpečnosti.
- provozovatel jaderné elektrárny zaplatí za veškeré škody v případě jaderné havárie maximálně 6 miliard korun. Nebude-li tyto prostředky mít (pojištěn je jen do výše 1,5 miliardy korun), uhradí je za něj stát, ale tím vše končí. Takovéto omezení odpovědnosti za škodu je v českém právním řádu bezprecedentní.
- možnost odškodnění za poškození zdraví po jaderné havárii je příliš krátká - pouze tří roky od doby, kdy se poškozený o události dozvěděl a nejpozději deset let od takové havárie. Dávky ozáření obyvatel po případném úniku radioaktivních částic přitom mohou způsobit dlouhodobé zdravotní dopady, jež se projeví po více letech i desetiletích.

Další informace: Edvard Sequens, tel. 038 / 73 10 166, 0602 / 282 399

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz