Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Společná tisková zpráva Sdružení CALLA, sdružení Jihočeské matky, Hnutí DUHA a Centra pro komunitní práci České Budějovice

z 21. září 2001

Den bez aut v Českých Budějovicích ve znamení cyklojízdy

   Organizátoři cyklojízdy v Českých Budějovicích se připojují k devátému ročníku celostátního Dne bez aut vyhlášeného sdružením Děti Země za podpory Ministerstva životního prostředí, Českých drah a Národní sítě Zdravých měst ČR. V loňském roce se českého Dne bez aut s téměř dvěma sty akcemi ve 45 městech zúčastnilo 109 organizací, v devíti městech bylo jízdné v prostředcích MHD zdarma. Letos je to již 70 měst, z nichž ve 14 bude jízdné v MHD v tento den zdarma, počet organizátorů je minimálně 154 a výzvu Nechte auto doma podpořilo oproti loňským 109 politiků již 154. Organizátoři této akce upozorňují na enormní nárůst automobilové dopravy vedoucí k nadměrnému znečistění ovzduší převážně ve větších městech. Den bez aut je apelem na řidiče, aby zvážili nutnost každé své jízdy automobilem a snažili se využívat i alternativní způsob dopravy, tj. vlaků, prostředků MHD, jízdních kol, nebo vlastních nohou.

Nechceme, aby cyklistická doprava byla opomíjena

    Vzhledem k tomu, že cyklistická a pěší doprava je stále opomíjena a na podzim bude zveřejněna Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy, bylo zvoleno pro letošní Den bez aut motto "Den pro chodce a cyklisty - den pohody". "Chceme tak připomenout, že cyklisté a chodci jsou plnoprávnými účastníky silničního provozu a zároveň nejvíce zranitelní a že se na ně stále neprávem zapomíná", uvádí jeden z organizátorů Josef Cepák.

Cyklojízdou po kolizních místech v Českých Budějovicích

   "Cílem dnešní cyklojízdy není rozhodně blokace dopravy, ale opětné zdůraznění kolizních míst automobilové a cyklistické dopravy. Proto byla trasa volena tak, abychom se zastavili nejen na Náměstí Přemysla Otakara II., ale i na Dlouhém mostě a lávce přes Malši u Polikliniky Jih, která má být změněna na most s běžným automobilovým provozem", uvádí Jakub Hulec z Hnutí DUHA.

"Většinu požadavků uplatňovaných v petici má v kompetenci řešit Okresní úřad v Českých Budějovicích a magistrát města", odpovídá Ministerstvo dopravy a spojů.

   Dnešní cyklojízda je zároveň příležitostí, jak seznámit účastníky červnové petice adresované magistrátu města České Budějovice, Ministerstvu dopravy a spojů České republiky a krajským zastupitelům s jejím výsledkem. "Jsme rádi, že odpověď ministerstva ukazuje na přímou zodpovědnost magistrátu a nadále budeme usilovat o to, aby se našima požadavky město zabývalo a řešilo je," uvedl Josef Cepák.

Sdružení CALLA a občané z Havlíčkovy kolonie nadále hájí lávku přes Malši

   V neprospěch navrhovaného mostu přes Malši u Polikliniky Jih hovoří i posudek dipl. Ing. Tomáše Otepky zpracovaný pro Sdružení CALLA. "Přesto, že výstavba mostu není pro magistrát v současné době aktuální, nehodláme ponechat nic náhodě a s posudkem seznámíme zastupitele", uvedl Vladimír Molek ze Sdružení CALLA."

Radnice obdrží "Desatero cyklostezek v Českých Budějovicích"

"V souvislosti s diskuzí o řešení a rozvoji cyklistické dopravy v Českých Budějovicích iniciovala skupina občanů výzvu vedení města, kterou nazvala "Desatero cyklostezek v Českých Budějovicích", uvedl Pavel Kolář, iniciátor tohoto "desatera".

Petiční výbor - Mgr.Josef Cepák, tel.: 038 - 63 59 067
Sdružení CALLA - Vladimír Molek, tel.:  038 - 73 11 38
Sdružení Jihočeské matky - Jaroslava Brožová, tel.: 038 - 74 27 091
Hnutí Duha - Růžena Šandová, tel.: 038 - 67 13 328
CpKP - Daniel Rosecký, tel.: 038 -  63 60 544
Milan Čepička
Ing. Pavel Kolář, tel.: 038 - 63 52 070
 
Několik snímků z Dne bez aut v Českých Budějovicích:
Den bez aut
Den bez aut
Den bez aut
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz