Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla a Jihočeské Matky ze dne 26. 11. 2003

"LIDL útočí na České Budějovice"

 

V duchu své současné strategie v posílení pozice mezi nadnárodními řetězci provozující sítě supermarketů a hypermarketů v České republice postupuje firma LIDL i v Českých Budějovicích. Nespokojila se s jednou prodejnou na sídlišti Vltava a usiluje o výstavbu dalších dvou prodejen. Jedna má být postavena v blízkosti křižovatky ulic Mánesova a Lidická a druhá rovněž u křižovatky ulic Rudolfovská a Vodní. V cestě k prosazení svých záměrů jí nestojí v těchto případech pouze stromy, ale například i školní jídelna, kterou hodlá "přemístit". Základní škola Matice školské, která tuto jídelnu využívá, je postavena téměř před hotovou věc. Se záměrem firmy LIDL se však nehodlají smířit ekologická občanská sdružení. "Další výstavba prodejen tohoto typu v Českých Budějovicích může být sice v souladu s územním plánem a politickou vůlí komunálních politiků, ale dostává se do rozporů s ochranou životního prostředí a rozvojem maloobchodu ve městě", uvádí Vladimír Molek ze Sdružení CALLA.

Radnice volí při projednávání záměru firmy LIDL "netradiční" postup

Současné zákony předepisují pro obdobné případy jasný postup spojený s územním a stavebním řízením, případně posouzením vlivu stavby na životní prostředí. V tomto případě to zřejmě neplatí, neboť záměr firmy LIDL obdržel odbor územního plánování a architektury přímo z odboru kanceláře primátora a projednávat jej bude rada města. "Předpokládáme projednávání záměru nejen v tzv. procesu EIA o posuzování vlivů na životní prostředí, neboť právě to je možnost, jak se občané mohou k záměru výstavby dalších supermarketů vyjádřit, ale již nyní očekáváme iniciativu ze strany radnice, např. svoláním veřejného slyšení",dodává Daniela Magersteinová ze Sdružení Jihočeské matky. I když zkušenosti z Vimperka, Týna nad Vltavou i dalších měst ukazují, že se lze tomuto veřejnému projednání "v mezích zákona vyhnout".

Povolení prodejen v blízkosti rušných křižovatek by byl políčkem dopravě

To, že obě prodejny mají být postaveny v blízkosti rušných křižovatek, přičemž na Lidické má být vybudována kruhová křižovatka a v blízkosti Vodní ulice bude vedena tzv. Zanádražní komunikace, by znamenalo nejen dle vyjádření občanských sdružení, ale i některých dopravních specialistů, prohloubení kolapsové dopravní situace v Českých Budějovicích.

Jak řeší strategický plán města České Budějovice rozvoj obchodní sítě?

Na tuto otázku bychom zřejmě těžko hledali odpověď, neboť například připomínka týkající se právě rizik nepřiměřenosti rozvoje maloobchodních sítí na území města České Budějovice zřejmě "zapadla" bez povšimnutí, neboť jak jinak si vysvětlit pokračující "útok supermarketů na České Budějovice". Nejedná se dle našich informací pouze o LIDLA, ale "obětována" pro tyto účely má být například část výstaviště, kde probíhá již řízení pro umístění obslužné komunikace. Rovněž za střediskem obchodu a služeb pro cestující v nově projektovaném autobusovém nádraží se skrývá jeden z článků řetězce nadnárodních společností. Pro jaké účely je tedy zpracována studie firmy KOLPRON CZ týkající se rozvoje maloobchodní sítě a konstatující, že po této stránce jsou České Budějovice již supermarkety nasyceny, ptají se zástupci občanských sdružení. "Proč nebyla s touto studii seznámena veřejnost?."

Funkce maloobchodu má významný vliv na funkci města. Ponechá-li se vývoj v této oblasti plně dynamice trhu, je velmi pravděpodobné, že důsledky tohoto vývoje budou mít negativní dopad na město i jeho okolí. (cit. ze studie firmy KOLPROM)

 

Za OS Calla: Vladimír Molek, tel. 387 311 381
Za OS Jihočeské matky: Daniela Magersteinová, tel. 387 427 091

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz