Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Společná tisková zpráva sdružení Jihočeské matky, Calla a Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí ze dne 24. 8. 2005

Veřejné projednání vlivů skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu JETE na životní prostředí
Jihočeská nevládní sdružení poukazují na chyby v dokumentaci, pořádají dnes happening a infostánek a předají petici s 1700 podpisy Jihočechů proti stavbě skladu.

 

Zástupci jihočeských nevládních sdružení, která se zabývají jadernou energetikou, se dnes zúčastní veřejného projednání vlivů plánovaného skladu vyhořelého jaderného paliva (VJP) v areálu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. Toto projednání se dnes od 15 hodin uskuteční v Českých Budějovicích.

Již od 14 hodin budou zástupci Sdružení Jihočeské matky, Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí, Sdružení Calla společně s aktivisty z Rakouska a Německa podávat informace o skladu vyhořelého jaderného paliva u informačního stánku před vchodem do kulturního domu Metropol, kde se projednání koná.

"Nevládní sdružení kritizují především to, že v dokumentaci nejsou hodnoceny konkrétní typy skladovacích kontejnerů, samotná hala nepředstavuje totiž žádnou bariéru proti úniku radioaktivních látek. Zpracovatelé podcenili vyhodnocení rizika pádu velkých dopravních letadel, analýzu, z níž vycházejí, zpracoval sám investor" říká Edvard Sequens

"V regionu kolem JETE by stavbou skladu VJP došlo k velké kumulaci jaderných zařízení - jaderná elektrárna, sklad VJP, odkaliště s 36 milióny tun radioaktivních a toxických odpadů po přepracování uranové rudy v MAPE Mydlovary" konstatuje P. Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí.

Obyvatelé obce Temelín požadovali vyhlášení místního referenda, zastupitelé referendum odmítli a stavbu skladu podpořili. Stavba skladu je tedy prosazována, přestože místní politici, investor ani státní úředníci neznají názor místních obyvatel.

Jihočeské nevládní organizace předloží v rámci procesu posuzování vlivů skladu na životní prostředí petici s téměř 1 700 podpisy (především) Jihočechů, kteří výstavbu dalšího jaderného zařízení v regionu odmítají.

"Máme obavy, že posuzování vlivů stavby nebylo nestranné. Zpracovatelé dokumentace a posudku se opírali o analýzy ČEZu, odborná kritická stanoviska k jaderné energetice (v kontextu EU zcela běžná) se v dokumentaci a posudku EIA neobjevují, rizika vlivů jaderné energetiky na zdraví lidí a životní prostředí jsou zlehčována. Jaderná lobby opět tvrdě - bez ohledu na názory obyvatel a bez ohledu na negativní vlivy stavby skladu na region - prosazuje své zájmy" říká Dana Kuchtová ze Sdružení Jihočeské matky.

 

Další informace:
Dana Kuchtová, Sdružení Jihočeské matky
telefon: 603 516 711
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens@ecn.cz
Pavel Vlček, OIŽP
telefon: 777 006 241

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz