Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 19. 9. 2006

Skládka v Lišově ukazuje svou pravou tvář

 

V době, kdy společnost A.S.A. České Budějovice, s.r.o. usiluje o další rozšíření skládky komunálních odpadů v Lišově, ukazuje tato "milionová skládka" svou pravou tvář. Provoz skládky je všeobecně spojen se zvýšeným požárním rizikem - zahořením odpadů. V Lišově se ale tato situace opakuje a v krátké době zde hoří již podruhé. Na rozdíl od občanů, kteří jsou touto situací znepokojeni, většinu zastupitelů nechává skládka v klidu. To ukazuje i včerejší jednání zastupitelstva, kde byla aktuální informace o skládce zařazena až na základě stížnosti občanů do "různého". Lišovská radnice spoléhá na závěry posouzení vlivu skládky na životní prostředí a ukončením skládkování by se nerada "loučila" s jistým zdrojem do městské pokladny. Jak je ale zřejmé z názoru občanů ( v roce 2000 podepsalo 600 občanů petici proti rozšíření skládky) i ze současného provozu skládky, že rizika umístění a provozu skládky nejsou nezanedbatelná.

Proč skládka hoří?
Odpověď na tuto otázku je nutno hledat v provozním řádu skládky, který v roce 2004 schválil v rámci vydaného rozhodnutí o tzv. integrovaném povolení Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajský úřad Jihočeského kraje. Dle tohoto rozhodnutí lze na skládku ukládat cca 280 druhů odpadu. "To samo o sobě při nedostatečném překrývání odpadů , jejich hutnění a hlavně netřídění, může být prvotní příčinou zahoření skládky", uvedl Vladimír Molek ze sdružení Calla. Na skládky je přitom zakázáno ukládat odpady, které mohou mít při jejich smísení negativní vliv na životní prostředí a odpady neupravené, uvádí příslušný zákon o odpadech.

"Provozní řád musí zajišťovat, že skládka hořet nebude! Pokud se tak stane, měla by být neprodleně nalezena a odstraněna příčina. Pokud hoří opakovaně, existují pouze dvě možnosti: buď byl porušen provozní řád nebo tento provozní řád nesplňuje zákonem stanovené a pro všechny platné základní podmínky." Dodává k současné situaci na skládce v Lišově Molek.

Občané mají právo na informace a rozhodování o osudu skládky
Zdroje o stavu životního prostředí uvádějí, že 8% škodlivých rakovinotvorných dioxinů mají na svědomí požáry skládek. Vlivem nedokonalého spalování směsného odpadu (PVC, nábytek, nápojové kartony, plasty, koberce, polystyren) unikají do ovzduší i další jedovaté látky (fosgen, ftaláty, těžké kovy, oxidy síry, oxid uhelnatý, čpavek) Jejich měření však není prováděno a hasičský záchranný sbor provádí měření pouze ve vztahu k bezpečnosti práce zasahujících požárníků. Sdružení Calla, které vystupuje proti rozšíření skládky se proto ptá; Proč má být dále prodlužována životnost skládky, která ohrožuje životní prostředí? "Zároveň podáváme podnět k šetření České inspekci životního prostředí", uvádí Vladimír Molek

 

Fotografie hořící lišovské skládky:

Za sdružení Calla:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Tato aktivita je realizována za podpory EU v programu Transition Fasility (prostřednictvím NROS)

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz