Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 24. 8. 2006

Smíří se občané Lišova s dalším rozšířením skládky?

 

České Budějovice - Přes odpor veřejnosti, petici proti rozšíření skládky tehdy podepsalo 600 občanů, a nevládních ekologických organizací, získala v roce 2000 společnost A.S.A. České Budějovice s.r.o. potřebná povolení k rozšíření skládky v Lišově. Do té doby se do vytěžených hliníků ukládal komunální i průmyslový odpad z širokého okolí, zejména pak Českých Budějovic. Společnost A.S.A. převzala spolu se strategicky výhodným územím pro ukládání odpadů i břímě v podobě tzv. starých nezabezpečených skládek. Podmínkou rozšíření a tedy i prodloužení životnosti skládky do roku 2007 bylo zabezpečit tyto staré ekologické zátěže tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí. S tím se nakonec smířili i odpůrci skládky. Rok před ukončením provozu skládky však přichází společnost A.S.A. s požadavkem na další rozšíření skládky a to právě na jedné z těchto starých zrekultivovaných skládkách s nezabezpečeným podložím!

Sdružení Calla odmítá projekt rozšíření skládky a způsob " salámové metody"
Počátkem letošního roku předložila společnost A.S.A. záměr na rozšíření skládky , jejíž životnost má končit uložením 450.000 metrů kubických v příštím roce o rozšíření kapacity o dalších 112.000 metrů, což představuje při ročním ukládání 40 000 tun odpadu ročně, prodloužení životnosti cca o 2,8 roku. Záměr byl posouzen v tzv. zjišťovacím řízení dle zákona o posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí se nespokojilo s pouhým oznámením a na základě podaných připomínek uložilo investorovi zpracovat a předložit kompletní dokumentaci poskytující základní údaje o záměru a hodnotící možné vlivy na životní prostředí. "Je zajímavé, že na rozdíl od příslušných úřadů a nevládních organizací upozorňující na rizika navršení nové skládky na starou skládku a narušení krajinného rázu rozšířením stávající hory odpadu, zaujala samospráva i státní správa v Lišově "pozici mrtvého brouka". Prostě se k záměru oficiálně nevyjádřila." uvádí Vladimír Molek ze sdružení Calla.

Je doba dovolených nejvhodnějším obdobím pro oslovení veřejnosti nebo se jedná o záměr vyloučit občany Lišova z rozhodování o osudu skládky?
Tato otázka je na místě,neboť dokumentaci k veřejnému nahlédnutí a možnosti vyjádřit se k ní, společnost A.S.A. předala právě v době, kdy občané velice málo sledují úřední desky. "Navíc je paradoxní, že zatím co na úředních deskách a internetových stránkách ministerstva životního prostředí, krajského úřadu i Magistrátu města České Budějovice je tato informace ponechána 30 dnů, stejně jako je lhůta pro podání připomínek, Město Lišov nevyužilo litery zákona a po minimální lhůtě patnácti dnů informaci z úřední desky sejmulo" uvádí Vladimír Molek. V těchto dnech má tedy veřejnost poslední možnost nahlédnout do dokumentace a podat do konce srpna připomínky k plánům společnosti A.S.A. pokračovat ve skládkování, nebo využít areál skládky v místo, kde se bude odpad třídit a ne ukládat do země. Učinit tak lze na odborech životního prostředí magistrátu města České Budějovice, Krajského úřadu Jihočeského kraje a pracoviště ministerstva životního prostředí v Českých Budějovicích. Zavřené dveře by neměly být v tomto směru ani na Městském úřadě v Lišově i když informace z úřední desky byla již odstraněna.

 

Za sdružení Calla:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Tato aktivita je realizována za podpory EU v programu Transition Fasility (prostřednictvím NROS)

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz