Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 26. 10. 2006

Veřejnost se může stále vyjadřovat k rozšíření skládky v Lišově

 

V těchto dnech zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí posudek o vlivu záměru rozšíření skládky v Lišově na životní prostředí. Veřejný proces posuzování problematické skládky, jejíž životnost má být dle původního projektu ukončena v příštím roce, tak pokračuje dále. Posudek hodnotící dokumentaci předloženou společností A.S.A. spol.s.r.o., která skládku v Lišově provozuje, je k nahlédnutí na Krajském úřadu - Jihočeský kraj, Městském úřadu České Budějovice, Městském úřadu v Lišově a Ministerstvu životního prostředí. Na těchto úřadech může každý občan rovněž zanechat své vyjádření k výstavbě skládky. Lhůta k podání vyjádření je podle termínu zveřejnění této informace 30 dnů. "Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné posuzování vlivů na životní prostředí , bylo by žádoucí, aby občané využili této možnosti a kromě podání stanoviska se zúčastnili veřejného projednání, které se uskuteční v průběhu listopadu přímo v Lišově", vyzval k účasti veřejnosti Vladimír Molek ze sdružení Calla.

Ministerstvo životního prostředí ignoruje stanoviska nejen nevládních organizací, ale i kraje a České inspekce životního prostředí. Povolením rozšíření skládky zpochybňuje tak své vlastní cíle o prevenci vzniku odpadů a jejich recyklaci.

Přesto, že ministerstvo životního prostředí obdrželo k dokumentaci hodnotící vliv stavby na životní prostředí negativní připomínky ze strany nevládních organizací a zpochybňující stanoviska od České inspekce životního prostředí a Krajského úřadu Jihočeského kraje, nevyužilo své pravomoci, aby dokumentaci vrátilo k přepracování!

Cit. vyjádření ČIŽP, Oblastního inspektorátu České Budějovice ze dne 28.8.2006: "Z hlediska nakládání s odpady je dokumentace zpracována velmi nekonkrétně a obecně. Proto není možno tuto část z hlediska nakládání s odpady v žádném případě posoudit a hodnotit. Požaduje se dokumentaci přepracovat a konkretizovat".

Krajský úřad i zpracovatel posudku požadují zpracovat studii, která by vyloučila rizika spojená se stavbou nové skládky na staré skládce. Jedná se zejména o rizika změny tlaku a teploty uvnitř staré skládky, jejím zatížením plánovanou novou skládkou a tím také vznik zahoření. Na rozdíl od posudkáře, který se spokojuje s tím, že takováto studie bude podkladem pro následná stavební řízení, Krajský úřad Jihočeského kraje ji požaduje již nyní.
"Tento požadavek je naprosto logický a je nepochopitelné, že hlavní problém skládky je takto odsouván. Celé posuzování tak ztrácí na významu a doufáme, že ministerstvo životního prostředí toto doporučení nepřevezme do svého závěrečného stanoviska", uvedl Vladimír Molek.

 

Přílohy:

Posudek o vlivech záměru "Skládka S-OO3 Lišov, II. etapa výstavby těsněné skládky " na životní prostředí - ke stažení (doc, 654 kB)
Letecká fotografie lišovské skládky:

Skládka v Lišově

Za sdružení Calla:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Tato aktivita je realizována za podpory EU v programu Transition Fasility (prostřednictvím NROS)

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz