Sdružení Calla
  Dnes je 14. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 26. 9. 2007

Odpadový seminář pro starosty obcí již zítra v PískuČESKÉ BUDĚJOVICE / PÍSEK - Sdružení Calla ve spolupráci s Městem Písek pořádá 27. září 2007 v Písku, v sídle odboru životního prostředí městského úřadu, první ze serie dvou seminářů "Efektivní nakládání s odpady v obci - jak na to?". Tyto semináře jsou určené především starostům a zastupitelům obcí, dále úředníkům OŽP a zájemcům z řad NNO, kteří se dlouhodobě zabývají danou problematikou.

Cílem seminářů je pomoci hledat praktická řešení aktuálních i strategických otázek v oblasti hospodaření s odpady v obcích a mikroregionech, představit možnosti financování projektů a prezentovat příklady dobré praxe.

Tematicky bude první seminář zaměřen na odpadové hospodaření v obci, prevenci vzniku komunálního odpadu; informace o bioplynových stanicích, sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů, zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu a financování projektů.

Teoretickou část doplní odpolední exkurze do provozu na dotřiďovací linku a skládku Vydlaby.

Další seminář zaměřený na problematiku biologicky rozložitelných odpadů proběhne 18.10. v Táboře. Na obě akce se již přihlásilo několik desítek účastníků, zejména starostů píseckého a táborského regionu.

"Jsme potěšeni zájmem starostů a doufáme, že si ze seminářů odnesou zajímavé poznatky a inspiraci pro řešení vlastních problémů s nakládáním s odpady ve své obci. Nedílnou součástí semináře bude i výměna zkušeností mezi účastníky, zejména v odpoledním bloku a během diskuse" říká Petr Drahoš. Další informace o odpadových aktivitách sdružení Calla mohou zájemci získat na nově vytvořeném webu www.calla.cz/odpady, jehož záběr budeme postupně rozšiřovat" dodává Petr Drahoš, který má odpadovou část projektu na starosti.Další informace:
Calla - Petr Drahoš, tel.: 736 216 611, e-mail: petr.drahos(zavinac)calla.cz
Ing. Miloslav Šatra, ved. odboru životního prostředí města Písek, tel.: 602 109 374

Semináře se uskuteční jako aktivita projektu "Jihočeské přírodní zdroje pro budoucnost" který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanism EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz