Sdružení Calla
  Dnes je 2. prosince 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Společná tisková zpráva sdružení Calla a Hnutí Duha ze dne 23. 5. 2009

Zastavte hledání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva!

Proces musí být nastaven znovu

Český stát, zastoupený Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dostal pět let na nalezení dohody s obcemi, na jejich území chce stavět hlubinné úložiště vyhořelého paliva. Za tuto dobu však neakceptoval požadavky obcí,  nezměnil  používané prostředky ani zákony a tak hrozí pokračování "zákopové války" s obcemi ze šesti vytipovaných lokalit s vhodným horninovým podložím1.

Sdružení Calla a Hnutí DUHA dnes na veřejném jednání na zámku Štiřín prezentovaly svůj postoj. Jsou přesvědčeny, že je proces vyhledávání úložiště nutné co nejdříve zásadně přehodnotit. Musí být veden jako transparentní dialog všech zúčastněných. Kromě vyčerpávající a zcela otevřené informovanosti jde o zapojení veřejnosti do kontroly postupu vyhledávání včetně zapojení nezávislých, obcemi vybraných odborníků. Je ale také nezbytné zákonné ukotvení a plné respektování práva dotčených obcí odmítnout výzkumné práce na povrchu i v podzemí a budoucí výstavbu. Obce musí dostat možnost odstoupit z vyhledávání ve všech jeho etapách.

Samozřejmostí jsou pak kompenzace negativních dopadů vyhledávání i výstavby a provozu úložiště do života obcí i regionu.

Vláda by proto měla co nejdříve přehodnotit vládní Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a zakotvit do ní výše zmíněné principy. Je zapotřebí změnit zákony - zakotvit právo účasti obcí při rozhodování o jaderných zařízeních včetně práva jej odmítnout a též vyřešit otázku kompenzací. Samozřejmě plně respektovat názor obyvatel dotčených obcí a neomezovat je zbytečně např. předčasnou územní ochranou v územně-plánovací dokumentaci.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: "Dokud nebudeme mít jasno, co uděláme s jaderným odpadem, jsou jeho další produkce a úvahy o nových reaktorech velkým hazardem. Vůbec nevíme, zda si s ním dokáží poradit naši potomci."

Martin Sedlák z Hnutí DUHA prozradil: "Je to český stát, který pět let odmítá splnit rozumné požadavky místních na právo spolurozhodovat v procesu o výběru lokality pro hlubinné úložiště. Stát se prostě musí k problému postavit čelem a přestat vést zákopovou válku s obcemi. Problém vyřeší nastavení transparentních a demokratických pravidel procesu hledání úložiště, což dokazují zkušenosti skandinávských států."


Kontakty:
Martin Sedlák, Hnutí DUHA
telefon: 737 128 471, email: martin.sedlak(zavinac)hnutiduha.cz
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Poznámky:
[1] Až doposud se konalo 25 místních referend s jednoznačným vyjádřením nesouhlasu s průzkumnými pracemi i úložištěm, dále řada petic, anket a dalších veřejných akcí včetně demonstrace před Úřadem vlády s tímtéž poselstvím.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz