Sdružení Calla
  Dnes je 14. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Cally ze dne 31. května 2016

Calla uzavírá projekt o ochraně postindustriálních prostorů

Dnešním dnem končí projekt „Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody“, který Calla uskutečnila díky podpoře Fondu pro NNO. Díky projektu se podařilo zvýšit povědomí o významu těchto míst pro ochranu přírody a zlepšit podmínky pro řadu ohrožených druhů.

K hlavním výsledkům a úspěchům projektu můžeme zařadit následující:

  • Ve čtyřech přírodovědně zajímavých pískovnách byly provedeny zásahy na podporu biodiverzity a ohrožených druhů (obnova hnízdních stěn pro břehule a samotářské včely, obnova a vytváření tůní pro obojživelníky, obnova písčin, prořezání náletové vegetace). Šlo o lokality Pískovna Lžín (Soběslavsko), Pískovna u Žemličky a Pískovna u Výskoku (Českobudějovicko) a pískovna Cep II (Třeboňsko)
  • Prvky přírodě blízké obnovy a ochranu ohrožených druhů se podařilo zakomponovat do několika rekultivačních plánů v jižních Čechách
  • Na několika lokalitách proběhl biologický průzkum, často s překvapivými výsledky. Příkladem může být výskyt kriticky ohrožené včely hedvábnice vřesové (Pískovna u Žemličky nedaleko Hluboké u Borovan) nebo pro Čechy první nález kutilky lesknavé (Pískovna Lžín na Soběslavsku) nebo silně ohrožené drobné rostliny jménem úpor šestimužný (pískovna Cep II)
  • Na několika drobných pískovnách byl poprvé vyzkoušen geocaching jako nástroj ochrany přírody; při hledání „ochranářských kešek“ narušují vyznavači geocachingu okolní vegetaci a udržují tak místa výskytu některých ohrožených druhů
  • Byl vytvořen web „Objevte svou pískovnu“ (www.calla.cz/objevtesvoupiskovnu), který propojuje turistiku a rekreaci s ochranou přírody
  • Vyšlo druhé vydání knihy „Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi“. Na aktualizaci a rozšíření této publikace se podílely desítky předních českých odborníků z oboru ekologie obnovy
  • Proběhl hojně navštívený odborný seminář „Ochrana pískoven: neživá příroda a legislativa“
  • O projekt se zajímala tištěná i elektronická média, jejichž prostřednictvím se informace dostávaly k odborné i laické veřejnosti

 

„Chtěli jsme během našeho projektu ukázat lidem, že krajina po těžbě nerostných surovin může být zajímavá i krásná, pokud necháme její obnovu na přírodních procesech. Místo borových plantáží pak vznikají rozmanitá stanoviště, kde se líbí mnoha ohroženým druhům a přítomnost lidí přírodě nejen neškodí, ale dokonce prospívá,“ říká k projektu jeho koordinátor Jiří Řehounek z Cally.

 

Kontakty:

Jiří Řehounek (Calla) - tel. 605 066 898, e-mail RehounekJ(zavinac)seznam.cz

 

Projekt "Nové přístupy k ochraně urbánních a postindustriálních stanovišť" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

Projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody" byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. *

 

* Program "Fond pro nestátní neziskové organizace", jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšeni příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz